Τι μπορεί να είναι αυτή η καρικατούρα; Ένα αφηρημένο σχέδιο; Μία συντομογραφία; Στενογραφικοί χαρακτήρες; Ή απλά ένας τυχαίος φυσικός σχηματισμός; Με βάση την ανθρώπινη αντίληψη θυμίζει πέραν του δέοντος κάποιο είδος γραφής.

Βρίσκεται επάνω στην επιφάνεια του Άρη πολύ κοντά σε μία τοποθεσία που, με την σειρά της, θυμίζει ή μοιάζει πολύ με πόλη. Πιθανολογείται ότι τα “γράμματα” αποτελούν την ονομασία της “πόλης” ώστε να φαίνεται από ψηλά.
Πηγή της αρχικής φωτογραφίας, η οποία θεωρείται αυθεντική, είναι η ESA. Αν και δεν λειτουργεί, μπορείτε να την δείτε στο http://i118.photobucket.com/albums/o83/mikesingh_bucket/Marssigns.gif