Ποιός Νεύτωνας;... Ο Σωκράτης Γνώριζε τον Νόμο της Βαρύτητας...

Ποιός Νεύτωνας;… Ο Σωκράτης Γνώριζε τον Νόμο της Βαρύτητας…

Ο Σωκράτης είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Ανάμεσα σε πολλά για τα οποία έγραψαν ό,τι δίδαξε, υπάρχουν κάποια “παράξενα” χωρία που συνήθως περνιούνται απαρατήρητα…

Ή δεν τους δίνεται η απαιτούμενη σημασία…

Ένα παράδειγμα είναι ότι περιγράφει την Γη από ψηλά

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το παρακάτω:

Αρχαιο κείμενο:

Πέπεισμαι τοίνυν, ἦ δ’ ὅς, ἐγὼ ὡς πρῶτον μέν, εἰ ἔστιν
ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε
ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς
τοιαύτης, ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιότητα
τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ ἑαυτῷ πάντῃ καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν
ἰσορροπίαν. ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ
τεθὲν οὐχ ἕξει μᾶλλον οὐδ’ ἧττον οὐδαμόσε κλιθῆναι,
ὁμοίως δ’ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. πρῶτον μὲν τοίνυν, ἦ δ’ ὅς,
τοῦτο πέπεισμαι.

Μετάφραση

έχω πεισθεί λοιπόν , ότι η γη είναι σφαιρική και δεν έχει ανάγκη ούτε αέρος ούτε άλλου στηρίγματος δια να μην πέσει. Αλλά αρκεί δια να συγκρατείται η ομοιογένεια του ουρανού αυτού, προς εαυτόν σε όλα τα σημεία και η ισορροπία αυτής της ίδιας της γης, επειδή κάθε πράγμα που ισορροπεί εντός ομοιογενούς περιβάλλοντος που και αυτό τελεί εν ισορροπία δεν μπορεί να κλίνει προς καμία πλευρά και θα παραμείνει ακλινές δηλ. αμετακίνητο.

Έργο «ΦΑΙΔΩΝ» ή περί ψυχής 109a
ellinonpaligenesia2

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.