Τι Σημαίνει η Ελληνική Γλώσσα. Λίγοι από μας το Γνωρίζουν

Τι Σημαίνει η Ελληνική Γλώσσα. Λίγοι από μας το Γνωρίζουν Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις. είναι από την Ελληνική γλώσσα. (βιβλίο Γκίνες) Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ’ αυτήν δεν υπάρχουν όρια. (Μπιλ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι Σημαίνει η Ελληνική Γλώσσα. Λίγοι από μας το Γνωρίζουν.