Το Κέρας της Αμάλθειας και η Κοσμική του Φανέρωση

Όταν λέγαμε ότι η ελληνική μυθολογία αποτελεί την κωδικοποιημένη αλήθεια για τον κόσμο, τη θεότητα και τον άνθρωπο, κάποιοι θεώρησαν ότι εικάζουμε ή ότι υποθέτουμε.Σας θυμίζει κάτι το κέρας της Αμάλθειας σε σχέση με την κοσμική δημιουργία;

Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να αρχίζουμε να ερευνάμε και να στοχαζόμαστε…..

Το Κέρας της Αιγός Αμαλθείας έθραυσεν ο Δίας και το γέμισε με όλα τα Δώρα, ως σύμβολον αφθονίας και γονιμότητος. Κατά τον Κώδικα του Έλληνος Λόγου του Σημαιοφόρου Θεολόγου, η λέξις κέρας σημαίνει:

ΚΕ = προς κάτω εκτείνεται
ΡΑς = η ροή πρωτίστως του φωτός, από την αρχικήν δύναμιν.

Ο Δίας ως

Δ = δύναμις που δομεί και δημιουργεί,
ΙΑς = απαύστως τροφοδοτεί, εκ της αρχικής δυνάμεως.

Συνεπώς η Δύναμις του Διός δύναται να κατέχη το Κέρας, το οποίον διά του -Κ- σημαίνεται στερεά, κάτω δύναμις, ενώ με το -Ρ- σημαίνεται πάσα Ροή (φωτός, ενεργείας κ.λπ.).

Η δύναμις του Διός, που περικλείει το Κέρας, είναι της Αμαλθείας.

Κωδικώς, Αμάλθεια σημαίνει:

Το Κέρας της Αμάλθειας και η Κοσμική του Φανέρωση

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Α = την αρχικήν δύναμιν
ΜΑ = της ορατής φύσεως και
Λ = την λαμπρότητα του φωτός
Θ = που θεάται
ΕΙΑ = επί της εκτάσεως και τροφοδοτεί από την αρχικήν δύναμιν .

Με άλλα λόγια, η Αμάλθεια είναι η

ΑΜ = αρχική δύναμις της φύσεως
ΑΛΘΕΙΑ = και η Αλήθεια

Όποιος κατέχει από τον Δία, δηλαδή την υπερέχουσα δύναμιν, το Κέρας της Αμαλθείας ή την σταθερή αξία της Αληθείας, αυτός δικαιούται όλων των Αγαθών. Βεβαίως, πρωτίστως το νόημα αποδίδεται στα διανοητικά πεδία και υστέρως αφορά τα υλικά.

Το Κέρας αυτό, κατά μίαν άλλην μυθολογικήν εκδοχήν, εδόθη στον Αχελώον. Η Αμάλθεια, κατά τον μύθον είναι Αίξ ή Αίγα, κοινώς κατσίκα.

Κωδικώς, η λέξις – ονομασία Αίγα δηλώνει:

ΑΙ = τις αιώνιες δυνάμεις
Ξ ή Κ + Σ = στην Κάσα, που δηλώνει τα σώματα, τα υλικά.
Κάθε Κάσα, που κατά το λεξικόν σημαίνει «οικία – καλύβη», έχει
Κ = στερεά δόμηση και διαθέτει
Σ = έσω χώρον

Αυτές οι Κάσες, τα σώματά μας δηλαδή, έχουν λάβει τα Θεϊκά δώρα σε αφθονία, ώστε να συντηρούνται και να ευημερούν.

Η Αίξ, όμως, λέγεται Αμάλθεια και συνεπώς πειθαρχεί στον νόμο της Αληθείας.

Κάθε Κάσα ή κάθε φυσικό σώμα έχει δεσμούς αδελφικούς με τα άλλα φυσικά – υλικά σώματα, διά τούτο καλούμεθα και Κάσιοι = αδελφοί, όλοι οι επί πλανήτου άνθρωποι.

Εν τέλει, το Κέρας της Αμαλθείας που έλαβε ο Αχελώος το έδωσε στον Ηρακλή και αυτός στον Οινέα, τον σύντροφό της Αλθαίας. Με θαυμαστόν τρόπον, ο Οινεύς κωδικώς, με το γράμμα Ν σημαίνει τον Νου, ενώ η Αλθαία είναι η Αλήθεια η ΑΙ = αιωνία.

Άρα το Κέρας της Αμαλθείας ή η δύναμις της Αληθείας, ανήκει στον Οινέα, δηλαδή τον Νουν, διότι αυτός είναι η αληθινή αξία του κόσμου τούτου.

Yannis Pantazis
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ: Κώδιξ της Ελληνικής Γλώσσης, του Θεολόγου Σημαιοφόρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ