Αρχαίο πλοίο μήκους 41 μέτρων, φαίνεται να εντοπίστηκε στο νησί Sitkalidak, στην Alaska μέσω
του Google Earth στις συντεταγμένες 57° 9’33.11″ N153° 9’29.91″W