Ενδεχομένως, θα έχετε ακούσει πως στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί στη Σελήνη, μία “ανθρωπόμορφη φιγούρα που περπατούσε”. Εκείνο, όμως, που δεν ξέρετε είναι ότι υπάρχουν άλλες 47 ακόμα και σε διαφορετικά μέρη


Είναι η ίδια ή διαφορετικές;

Αν πρόκειται για την ίδια, τότε, με με βάση τις εικόνες, η παράξενη φιγούρα φαίνεται να έχει “χαράξει” μία συγκεκριμένη πορεία, η οποία φαίνεται να είναι μιας σταθερής ταχύτητας. καθώς οι αποστάσεις μεταξύ των φωτογραφιών είναι η ίδια. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως πρόκειται για είδος ρομπότ.

Ωστόσο, θα μπορούσε απλά να είναι ένα σταθερό αντικείμενο, όπως π.χ. ένας πύργος κάποιου σχήματος -κάτι σαν “οδόμετρο” 

Το παράδοξο είναι πως τόσο η φιγούρα όσο και η σκιά φαίνεται να διαφοροποιούνται, ενώ ταυτόχρονα μοιάζουν να είναι ίδιες και απαράλλαχτες. Αυτό, μπορεί να σημαίνει ότι ίσως οφείλεται σε κάποιο σφάλμα… diadrastika

Ακολουθούν οι συντεταgμένες και το video. Εσείς τι νομίζετε;

01: 27°17’13.65″N 25° 0’44.61″W
02: 27°23’16.40″N 23°40’18.13″W
03: 27°34’42.54″N 19°36’19.43″W
04: 27°37’16.05″N 18°15’22.40″W
05: 27°41’6.53″N 16°54’20.41″W
06: 27°46’24.47″N 12°52’4.46″W
07: 27°45’23.75″N 11°31’1.71″W
08: 27°43’41.68″N 10° 9’54.91″W
09: 27°41’18.02″N 8°49’18.05″W
10: 27°37’55.21″N 7°28’33.40″W
11: 27°33’35.47″N 6° 7’29.70″W
12: 27°28’36.75″N 4°47’1.11″W
13: 27°24’5.48″N 3°27’9.63″W
14: 27°11’50.23″N 0°47’11.36″W
15: 27° 4’46.20″N 0°32’6.78″E
16: 26°57’12.06″N 1°50’55.33″E
17: 26°47’45.96″N 3° 9’56.35″E
18: 26°36’31.91″N 4°29’42.99″E
19: 26°29’6.22″N 5°46’40.20″E
20: 26°19’37.59″N 7° 4’34.37″E
21: 25°48’37.11″N 10°54’53.35″E
22: 25° 8’52.99″N 14°47’8.05″E
23: 24°54’30.22″N 16° 3’34.79″E
24: 24°24’16.46″N 18°37’13.41″E
25: 23°14’2.64″N 23°39’26.74″E
26: 22°53’14.97″N 24°54’10.28″E
27: 22°33’57.74″N 26° 8’37.27″E
28: 22°15’2.39″N 27°21’42.08″E
29: 21°55’27.44″N 28°34’17.11″E
30: 21°34’30.04″N 29°46’49.38″E
31: 20°32’42.41″N 33°20’33.19″E
32: 20° 8’52.86″N 34°30’24.03″E
33: 19°43’34.47″N 35°44’30.24″E
34: 19°15’43.99″N 37° 2’25.32″E
35: 18°51’8.73″N 38°18’40.52″E
36: 18° 2’30.46″N 40°48’47.37″E
37: 17°36’2.82″N 42° 3’17.38″E
38: 17° 7’53.64″N 43°16’10.42″E
39: 16°38’49.93″N 44°29’3.68″E
40: 16° 9’12.30″N 45°41’54.51″E
41: 15°43’3.77″N 46°54’59.25″E
42: 15°17’51.59″N 48° 7’38.40″E
43: 13°50’16.41″N 51°43’43.16″E
44: 12°47’32.69″N 54° 6’7.01″E
45: 12°18’15.36″N 55°17’49.70″E
46: 11°49’19.98″N 56°29’41.87″E
47: 10°46’48.73″N 58°50’36.75″E

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.