Ποια λειτουργική σχέση μπορεί να έχουν τα αγάλματα στα
Ελευσίνια Μυστήρια με την ολογραφική θεωρία, τη φυσική, τον κόσμο και
τους θεούς; Πώς λειτουργεί η ανθρώπινη νόηση στην προσπάθειά της να
συλλάβει τον τρόπο που υπάρχει το σύμπαν; Πώς οι χορδές (της θεωρίας των
χορδών) δεν έχουν μάζα ούτε ενέργεια και είναι υπερούσιες, σαν να
είναι οι θεοί, παράγοντας είδη σωματιδίων (κουάρκς – πρωτόνια) ανάλογα
με την ταλάντωση που ακολουθούν; Μυθολογία, ελληνική θεολογία, φυσική
επιστήμη και φιλοσοφία αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους και αποκαλύπτουν
την ορθολογική δόμηση του κόσμου μέσα από την ολογραφική θεωρία του
σύμπαντος. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΠΑΣΙ – ΤΟ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (Α΄ ΚΑΙ Β΄ΜΕΡΟΣ)

Η
σύγχρονη φυσική και η δομή της επιβεβαιώνει την ελληνική φιλοσοφία
σχετικά με τον τρόπο που υπάρχει ο κόσμος και τα όντα. Ο κόσμος και για
τις δύο είναι ένα ολόγραμμα. Και το ολόγραμμα αυτό συνίσταται από
κοσμοσυναρτήσεις. Όπως επιβεβαιώνει και ο John Spenser ο κόσμος
συλλαμβάνεται από τη σύγχρονη φυσική και επιστήμη ως μια κβαντική
κυματοσυνάρτηση, η οποία τελικά δεν είναι ένα κωδικοποιημένο δίκτυο
αλγεβρικών σχέσεων αριθμών αλλά μια οντότητα
. Ο Πρόκλος την οντότητα
αυτή την ταυτίζει με τον ΕΝ, τις ΕΝΑΔΕΣ, δηλαδή τους θεούς. Άρα, η
κβαντική κυματοσυνάρτηση ταυτίζεται με τους Θεούς. Κάθε Θεός ενέχει μέσα
του όλους τους άλλους. Για παράδειγμα, μας γράφει ο Ολυμπιόδωρος, ότι όλοι οι θεοί υπάρχουν μέσα στον Δία Διίως, μέσα στην Ήρα Ηραίως, μέσα στον Απόλλωνα Απολλωνίως κ.ο.κ

Μας
επισημαίνει ο Πρόκλος ότι όπως κάθε νους είναι σύνολο, όχι ως σύνολο
που αποτελείται από μέρη, αλλά ως νους που έχει όλα τα μέρη του μέσα του
με τρόπο συνολικό, έτσι και ο κόσμος είναι ολόγραμμα και δεν μπορεί να
κατανοηθεί συλλαμβάνοντας ξεχωριστά κάποια από τα μέρη του. Οι
επιμέρους νόες δηλαδή περιέχουν μέσα τους τον σύνολο κόσμο ως μέρος,
και έτσι συλλαμβάνει τα πάντα με τρόπο μερικό και όχι καθολικό (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΚΛΟΣ).
 


Στα ελευσίνια μυστήρια, μας γράφει ο Πρόκλος στο ΠΕΡΙ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ότι χρησιμοποιούνταν σύμβολα, δρώμενα, τελετουργίες και αντικείμενα με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί μέσω αυτών η μέθεξη των μυημένων με τις απορροές της θεότητας σε όλα τα επίπεδα. του κόσμου. Για αυτό και οι αρχαίοι κόμιζαν πάνω στα αγάλματα είδη συμβόλων και μυστικών σημαδιών, ώστε να καθίστανται τα αγάλματα κατάλληλα να υποδέχονται τη λάμψη των θείων εκπομπών! Τα ονόματα των θεών απεικονίζουν τη φύση των πραγμάτων, των όντων και η αποκάλυψή τους επιτυγχανόταν με τη χρήση μιας ιδιαίτερης γλώσσας στα Ελευσίνια Μυστήρια και συνάμα κατάλληλων ήχων εκφοράς της γλώσσας!

Αν μελετήσει κανείς τον ορφικό ύμνο του ΠΡΩΤΕΑ, θα συνειδητοποιήσει ότι ο ΠΡΩΤΕΑΣ,αποκωδικοποιώντας την μυθολογία,αποτελεί την νοερή ουσία του σύμπαντος, την οποία κάθε επιμέρους ψυχή την συλλαμβάνει κάθε φορά από διαφορετική οπτική γωνία μέσω της νόησής της. Δηλαδή οι συνεχείς αλλαγές και μεταμορφώσεις της νοερής ουσίας ως συμπαντικού ολογράμματος είναι φαινομενικές και όχι ουσιαστικές, επειδή απεικονίζεται σε κάθε ανθρώπινο νου με βάση τη δική του αντίληψη και υποκειμενική εστίαση. Ο ιδιαίτερος τρόπος σύμφωνα με τον οποίο βλέπει η ανθρώπινη νόηση τα όντα είναι αυτός που προσδίδει μέσα μας την εντύπωση της μεταμόρφωσης του ΠΡΩΤΕΑ, της νοερής ουσίας του κόσμου..Το συμπαντικό ολόγραμμα ενέχει μέσα του τα πάντα, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον………..


Τα πάντα εν πάσι – Αναξαγόρας