Μυστικά του Αιθέρα που ΔΕΝ Θέλουν να Γνωρίζετε

Μυστικά του Αιθέρα που ΔΕΝ Θέλουν να Γνωρίζετε

Τι είναι το Πυρ, το Πνεύμα και ο Αιθέρας;

1. Το Πυρ της δυαδικής διπολικής δημιουργίας

Το Πυρ της θνητής δυαδικής διπολικής δημιουργίας, είναι η θετική και αρνητική ενέργεια που περιβάλλει τα πάντα σε ολόκληρη την δημιουργία, και φέρει την ζωή μέσα από τον θάνατο των ουράνιων σωμάτων, μέσα από την έλξη και σύγκρουση των αντιθέτων ουράνιων στερεών σωμάτων.

Η έλξη-έρωτας ενώνει τα ουράνια σώματα μέσα από τις συγκρούσεις, που επιφέρουν μεν τον θάνατο τους, αλλά γεννούν ένα νέο ουράνιο σώμα, μία νέα ζωή.

2. Τι είναι το Πνεύμα της θνητής φύσης της δυαδικής διπολικής δημιουργίας;

Το Πνεύμα της θνητής φύσης, αφορά όλα τα έμβια όντα που ζουν μέσα στο Πυρ.

Είναι όλες οι θετικές και αρνητικές σκέψεις όλων των έμβιων όντων, και των ανθρώπων, που ζουν πάνω στα ουράνια στερεά σώματα, με σκέψεις μέσα από τις πέντε αισθήσεις, για να κατανοούν ως υλική πραγματικότητα το ενεργειακό περιβάλλον της φύσης γύρω τους, και την ζωή τους μέσα από τις συγκρούσεις των αντιθέτων σκέψεων, τα συναισθήματα, τα πάθη, τις επιθυμίες, τον εγωισμό.

3. Τι είναι ο Αιθέρας

Αιθέρας: είναι το Πνεύμα που περιβάλλει ολόκληρη την θνητή δημιουργία μαζί με το Πυρ.. (Πυρ και Πνεύμα)

Πνεύμα της φύσης: είναι όλες οι αρνητικές και θετικές νοητές ενέργειες, οι οποίες καλύπτουν ένα ουράνιο σώμα, μαζί με τα έμβια όντα που ζουν πάνω σε αυτό.
Το πνεύμα της φύσης, είναι η ατμόσφαιρα που περιβάλλει ένα ουράνιο

σώμα, (πλανήτες), μαζί και τα έμβια όντα που ζουν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.

Το πνεύμα της φύσης συλλέγει τις νοητές ενέργειες που χρειάζεται από τον Αιθέρα-Πνεύμα, για να συντηρήσει τα έμβια όντα και κάθε είδους ζωή, μέσα από την ζωή και τον θάνατο, σύμφωνα με τον δυαδικό διπολικό τρόπο σκέψης του πνεύματος της θνητής φύσης.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Οι ιαματικές και οι καταστροφικές επιδράσεις αυτών των σκέψεων στο σώμα-εγκέφαλο-λογική των έμβιων όντων, έχουν μεγάλη σημασία, διότι από εκεί εξαρτάται το κατά πόσον θα αυξηθεί η αρνητική η η θετική ενέργεια στον πλανήτη, αλλά και η διάρκεια ζωής τους και ο θάνατος τους.

Στους ανθρώπους που γίνονται ένα με την θνητή φύση, οι ψυχές δεν μπορούν να απελευθερωθούν από την ατμόσφαιρα (πνεύμα της φύσης), που περιβάλλει τον πλανήτη, και γίνονται έρμαια του θνητού πνεύματος τους, και ξαναγυρίζουν ενσαρκώμενες οι ψυχές τους σε ένα καινούριο σώμα και ανάλογο με τις σκέψεις που κυριαρχούν στην ανθρώπινη πλέον ψυχή της Γης.

Οι οντότητες που καταφέρνουν να ξεφύγουν από το πνεύμα της φύσης, την ατμόσφαιρα του πλανήτη, δεν μπορούν να ζήσουν σε άλλο περιβάλλον με το ίδιο σώμα της σάρκας τους, παρά έχουν πάρει μαζί τους την ίδια ατμόσφαιρα στο διαστημόπλοιο τους.

Καμιά οντότητα που δεν ανήκει στα ίδια συστατικά με τον πλανήτη, δεν δύναται να ζήσει σε έναν άλλο πλανήτη, αν πρώτα δεν καταφέρει να ενσαρκωθεί το κατάλληλο σώμα, η να δημιουργήσει την ίδια ατμόσφαιρα κατάλληλη για το δικό του σώμα (πνεύμα της φύσης).

Κάθε οντότητα που εξελίσσεται νοητικά ως ψυχή, αφήνει την σάρκα-σώμα του πλανήτη, και πλέον μόνη η ψυχή αποφασίζει τον δρόμο του Αγαθού που θα ακολουθήσει στον ίδιο κύκλο-σύμπαν, η σε ανώτερους πιο αιθερικούς σε αρμονία με την ψυχή κύκλους..

thesecretrealtruth μέσω conspiracyfeeds