Η Μυστική Αρχειοθήκη των Ανδρομέδιων: ΚΥΘΗΡΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΟΦΙΑΣ

Η Μυστική Αρχειοθήκη των Ανδρομέδιων: ΚΥΘΗΡΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΟΦΙΑΣ

“Μεταξύ Κρήτης και Κυθήρων και στην περιοχή που σήμερα παρουσιάζονται γεωμαγνητικές ανωμαλίες, υπήρχε η περιοχή κρυστάλλων που ονομαζόταν “Κυθηρία”. Η έκταση της ήταν πολύ μεγάλη και οι κρύσταλλοι δημιουργούσαν εκτεταμένες σπηλαιώσεις.

Μέσα στα σπήλαια αυτά υπήρχαν πολλά είδη κρυστάλλων διαφόρων μεγεθών, τους οποίους οι Ολύμπιοι της 7ης Αποστολής ενεργοποίησαν κατόπιν εντολής του Διός και δημιούργησαν την “Κυθηρία Κιβωτό Σοφίας”, που περιείχε πολλές βιβλιοθήκες κρυστάλλων, μοναδικές στο είδος τους.

Οι βιβλιοθήκες αυτές μετά τον Μεγάλο Κατακλυσμό (-9.560) και τον καταποντισμό της Αιγιήδος, καταποντίστηκαν και αυτές και παραμένουν αναλλοίωτες στον βυθό της θάλασσας.

Η κιβωτός περιείχε στους ενεργοποιημένους κρυστάλλους της ολόκληρη την ιστορία του σύμπαντος και πρόσβαση στις πληροφορίες της είχαν η Αθηνά, ο Απόλλων, ο Ποσειδών, οι θαλάσσιοι θεοί Τρίτων και Πρωτεύς και η θεά Θέτις. Σήμερα πρόσβαση στις βιβλιοθήκες αυτές, έχουν οι “Μεγάλοι Διδάσκαλοι Υψηλών Συχνοτήτων”.

Όποιος επισκεπτόταν τις βιβλιοθήκες της “Κυθηρίας Κιβωτού Σοφίας”, έκανε “κατάθεση” των γνώσεων του, αφού οι κρύσταλλοι είχαν την δυνατότητα να εγκλωβίζουν το αρχείο του εγκεφάλου του, ενώ παράλληλα έκανε “ανάληψη” γνώσεων, για όποιο θέμα τον ενδιέφερε. Ο θαλάσσιος θεός Νηρεύς και οι θαλάσσιες νύμφες Νηρηίδες, είχαν την ευθύνη φύλαξης τους.

Στην κιβωτό αυτή θα έχουν πρόσβαση στο μέλλον, όσοι Ελλάνιοι γόνοι αναβαθμιστούν πνευματικά και συνειδησιακά. Όσοι παρουσιάζουν τάσεις νοητικού και ψυχικού εκφυλισμού, λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες και υπακούουν τυφλά σε ότι οι άλλοι τους υπαγορεύουν (εντάσσονται στην κατηγορία που αποκαλείται “όχλος”), δεν θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στις βιβλιοθήκες των κρυστάλλων. Άλλωστε δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν οτιδήποτε από το περιεχόμενο τους”..

Nicos Kastanias και ellaniapili