Τι υποδηλώνει το Γράμμα Έψιλον για τους Ουράνιους

Τι υποδηλώνει το Γράμμα Έψιλον για τους Ουράνιους

ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ:

– Το γράμμα «Ε» για τους ουράνιους σημαίνει την ιεραρχική τάξη του θεού των θεών Δία στις ουράνιες οντότητες, που αριθμούν 12.330 τάξεις. Το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των τάξεων είναι τεράστιο. Υποδηλώνει τη Γαλαξιακή Συνομοσπονδία των «·Ε», Σμήνους 13 Γαλαξιών.

Στη γη έγινε το σύμβολο του Ιερού των Δελφών αλλά και το έμβλημα του Ελληνισμού και των φωτισμένων Ελλήνων.

Συμβολίζει το ακτινοβόλο λευκό φως των Πλειάδων, για να δηλώσουν την παρουσία τους σε ένδειξη σεβασμού στον υπέρτατο πατέρα Δία των Ελλήνων.

Τοποθετήθηκε για προσκύνημα στον πανίερο χώρο των Δελφών.

Κρυπτογραφεί όλη την ουράνια σπορά στη γη των γόνων «Ε» που μεταφέρθηκαν με την αστρική πολιτεία «Φοίνιξ», του Δία ο οποίος μετέφερε και τον ομφαλό των Δελφών από το γαλαξία της Ανδρομέδας, ένα αίνιγμα που δεν μπορούν να εννοήσουν οι άνθρωποι…

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ !!!
Fileas Fong