Δείτε γιατί τις Πυραμίδες της Αιγύπτου τις έχτισαν Έλληνες

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου… Ένα μόνο από τα μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου. Όχι μόνο ως προς την κατασκευή τους, ούτε μόνο ως προς την χρονολόγησή τους. Μυστήριο φαίνεται να αποτελεί και το ποιοί τις κατασκεύασαν και για ποιό λόγο…

Για όλα τα ερωτήματα έχουν προταθεί διάφορες εξηγήσεις που όμως, είτε δεν μπορούν να λύσουν επαρκώς το πρόβλημα, είτε δημιουργούν μεγαλύτερα και περισσότερα ερωτηματικά.

Ας μείνουμε, λοιπόν, σε αυτά που μπορούμε και ας δούμε το επικρατέστερο ενδεχόμενο: οι Πυραμίδες να έχουν ελληνικό DNA… -d-

Όπως μας λέει ο Παναγιώτης Δαρίβας:

Δείτε τα γράμματα που υπάρχουν στην είσοδο της πυραμίδας της Γκίζας .

ΦΙΞ = ΣΦΙΝΞ

Είναι το V Φ Ξ ΦΙ Το τελευταίο γράμμα παρόλο που δεν χρησιμοποιείτο πολύ με αυτή την μορφή από τους Έλληνες, είναι μια συντομογραφία της συλλαβής ΦΙ.

Όλα τα αρχαϊκά Ελληνικά αλφάβητα χρησιμοποιούσαν την μορφή V για το γράμμα Ύψιλον (Υ).

Στο αρχαίο Βοιωτικό αλφάβητο η Σφίγγα λεγόταν Φιξ.
Οι πρόγονοι μας είχαν την συνήθεια να διαβάζουν από το τέλος τις λέξεις .
Διαβάστε το Ασουάν ανάποδα, από τα δεξιά προς τα αριστερά, θα δείτε ότι βγαίνει η λέξη Νάουσα, δηλαδή λέξη Ελληνική.

Και μια που κάνατε τον κόπο και διαβάσατε την λέξη Ασουάν ανάποδα , διαβάστε ανάποδα και τις παρακάτω λέξεις που ενώ νομίζαμε μέχρι τώρα ότι είναι αιγυπτιακές , βλέπουμε ότι είναι Ελληνικές. π.χ. το Σάιδ είναι ο Δίας, , το Σουέζ είναι ο Ζέους = Ζευς) κλπ.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Έτσι και εδώ στην είσοδο της μεγάλης πυραμίδας διαβάζοντας από αριστερά προς τα δεξιά τα γράμματα βλέπουμε ότι βγαίνει το ΦΙΞ , που σημαίνει Σφίγγα στο Βοιωτικό αλφάβητο και το ΘΥ(ΡΑ) η πόρτα , η είσοδος του θεού ΡΑ.

ΦΙΞ = ΣΦΙΝΞ

Η Σφίγγα συμβόλιζε τον Ήλιο και οι διαστάσεις της Σφίγγας που βρίσκεται κοντά στις τρεις πυραμίδες της Γκίζας κωδικοποιεί τις διαστάσεις του Ήλιου.
Ως επακόλουθο η Σφίγγα συμβολίζει και το ηλιακό φως το οποίο εισέρχεται στην πυραμίδα από την είσοδο .

Παναγιώτης Δαρίβας / Image by superemelka from Pixabay