Αστεροειδής

Η Γη και η Σελήνη είναι τα μοναδικά σώματα του Σύμπαντος που βρίσκονται εντός του κενού που δημιουργεί η κίνηση του δίσκου, όπως το περιγράφει ο Ιδομενέας δίνοντας εκτός απ την περιγραφή και την εικόνα του, στο “Η αποκάλυψη του σύμπαντος“!

Η περιστροφή του δίσκου έχει κατατάξει την ύλη του λόγο της φυγοκέντρου δυνάμεως στην περιφέρειά του, με συνέπεια στο κέντρο του να υπάρχει κενό.

Η Γη και η Σελήνη βρίσκονται σ αυτή την περιοχή όντας σώματα βραχιόνων του Σύμπαντος και όχι του δίσκου.

Οι αστεροειδείς που από εξοστρακίσεις κατευθύνονται προς τη Γη αποτελούν σκόνη του διαστήματος και εξουδετερώνονται απ την ατμόσφαιρά της.

Για τους ανωτέρω λόγους, τη Γη και τη Σελήνη δε μπορούν να την πλήξουν λόγο της διάταξης των μηχανικών μερών του Σύμπαντος σώματα με μεγάλη μάζα, τα οποία αποτελούν στοιχεία της «μοριακής» δομής του δίσκου.

Κάποια ποσότητα σκόνης η οποία δημιουργείται απ τις τριβές κατά την κίνησή του, προσπίπτει εκτός απ τη Γη και στη Σελήνη στην οποία δημιουργεί τα σημάδια που παρατηρούμε, γιατί δεν διαθέτει ατμόσφαιρα ώστε να την εξουδετερώνει.

ελλειπτική κίνηση Ήλιου

Στην παραπάνω εικόνα του Σύμπαντος, φαίνεται η ελλειπτική κίνηση του ήλιου γύρω απ τη Γη και τη Σελήνη.

Ποτέ η Γη δε χτυπήθηκε από μεγάλο σώμα. Οι θεωρίες περί του αντιθέτου αποτελούν εικασίες.

Ιδομενέας

loading...