φανταστικό αστροσκάφος
ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ

-Το σκάφος “ΟΛΥΜΠΟΣ” που μετέφερε τους Ολύμπιους την εποχή της μεγάλης σύγκρουσης και ενσφηνώθηκε στο ομώνυμο βουνό, ήταν μητρικό σκάφος, υψίστης τεχνολογίας μεσαίου μεγέθους, και ήταν εσωτερικά διαμορφωμένο σε τρία επίπεδα.

-Στο πρώτο επίπεδο υπήρχε χώρος “Άβατος” σε όλες τις οντότητες του σκάφους πλην του Δία και της Ήρας.

-Από τον χώρο αυτό ο Μέγας Αυτοκράτορας των Ουρανών Ζευς έβλεπε το εσωτερικό του σκάφους και των τριώνεπιπέδων, όλη την επιφάνεια της Γαίας τους δεκατρείς Γαλαξίες της Συνομοσπονδίας των “Ε” και τα εφτά σύμπαντα που κυβερνούσε.

-Και όταν απουσίαζε απαγορευόταν η προσέγγιση του χώρου αυτού σε όλους.

-Στο ίδιο επίπεδο βρισκόταν το κυβερνείο με οντότητες επιλεγμένες από τον ίδιο τον Δία.

Πρόσωπο στον Όλυμπο

-Υπήρχαν οι 13 θάλαμοι των Ολυμπίων από τους οποίους ελεγχόταν το εσωτερικό του σκάφους και των τριών επιπέδων, η επιφάνεια της Γαίας και επικοινωνούσε ο καθένας μας μόνο με τον Γαλαξία που εκπροσωπούσε η θεότητα.!!!

– Πλην του Δία κανένας άλλος Ολύμπιος δεν επικοινωνούσε με τα εφτά σύμπαντα.

-Οι Ολύμπιοι μπορούσαν να επισκέπτονται τα δύο άλλα επίπεδα του σκάφους.

-Στο δεύτερο επίπεδο διέμεναν όλες οι ανώτερες ουράνιες οντότητες. -Από το επίπεδο αυτό φαινόταν το δεύτερο και τρίτο επίπεδο ενώ το πρώτο ήταν απροσπέλαστο σε αυτές.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

-Ήταν βοηθοί των θεοτήτων που τους αντικαθιστούσαν όταν απουσίαζαν.

-Από τον χώρο αυτό φαινόταν μόνο η Γαία και ο Σπειροειδής Γαλαξίας.

-Το τρίτο επίπεδο, ήταν ο χώρος διαμονής των Μαχητών Φωτός, οι Ιεροί ακόλουθοι και οι ενσαρκωμένοι Ελλάνιοι “Ε”.

-Από το επίπεδο αυτό παρακολουθείται το εσωτερικό του, χωρίς καμία πρόσβαση στο δεύτερο και πρώτο επίπεδο.

-Φαινόταν όλη η επιφάνεια της Γαίας και επικοινωνούσε απ’ ευθείας με τον πλανήτη “ε” του Σειρίου.!!!

Πρόσωπο στον Όλυμπο και νόμισμα

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ