Η υπερθέρμανση φέρνει την Εποχή των Παγετώνων;

[12/04/2016 - 13:00]

Το Σύμπαν είναι μια αεικίνητη μηχανή και οι περιστροφές του άξονά του δημιουργούνται απ την τάση ενός «ελατηρίου» το οποίο επιδρά σε κάποιους βραχίονές του.

Το σύμπαν διαστέλλεται! Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι βρίσκεται σε επιτάχυνση και η αιτία είναι η αύξηση της τάσης του «ελατηρίου» (Η Αποκάλυψη του Σύμπαντος) η οποία έχει συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας ολοκλήρου του Σύμπαντος και την υπερθέρμανση της Γης.

Όταν αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα του άξονά του αυξάνεται και η γωνιακή ταχύτητα της Γης γιατί υπάρχει μηχανική σχέση στις κινήσεις τους, τη σχέση αυτή είμαστε σε θέση να την ορίσουμε.

Η επιτάχυνση ή η επιβράδυνσή του Σύμπαντος έχει σχέση με την τάση του «ελατηρίου» προς τις τριβές οι οποίες κατά τη λειτουργία του δημιουργούν τον κοσμικό θόρυβο που παρατηρούμε. Αύξηση της τάσης του «ελατηρίου» όμως σημαίνει αύξηση και της γραμμικής ταχύτητας της Γης σε σχέση με την περίμετρό του, αλλά ταυτόχρονα και αύξηση της ίδιας της περιμέτρου του λόγο διαστολής, σημαίνει δε και αύξηση της γραμμικής ταχύτητας των γειτονικών σωμάτων της Γης των οποίων η κίνηση έχει επιπτώσεις πάνω της.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί πιο βίαιες επιδράσεις, έλξεις και απώσεις στη Γη, με συνέπεια να εντείνονται τα ηφαίστεια και οι σεισμοί.

Μετράμε επιβράδυνση της περιστροφής της Γης κατά ένα δευτερόλεπτο σε κάποια τελευταία χρόνια! Αυτό συμβαίνει γιατί ο δίσκος τώρα διαγράφει περισσότερες περιστροφές στην εσωτερική περίμετρο του Σύμπαντος και διανύει περισσότερη απόσταση στην ίδια μονάδα χρόνου. Μπορεί η αύξηση της ταχύτητας του δίσκου να είναι «ελάχιστη» αλλά ικανή για τη δημιουργία αυτών των φαινομένων!

Το δευτερόλεπτο (+1) που διαπιστώσαμε ότι πρέπει να προσθέτουμε ανά κάποια διαστήματα προκύπτει απ τη διαστολή του Σύμπαντος η οποία αύξησε σε μέγεθος όλα τα μηχανικά του μέρη αλλά όχι ανάλογα, μεταβλήθηκε λόγο αυτής της διαστολής η σχέση της περιμέτρου του ως προς το δίσκο ο οποίος κινείται περιμετρικά εφαπτόμενος εσωτερικά του και απαρτίζεται από όλα τα γνωστά και άγνωστα σ εμάς σώματα εκτός απ τη Γη και τη Σελήνη.

Ταυτόχρονα με την υπερθέρμανση της Γης όμως έρχεται και εποχή παγετώνων.

Κατά την κίνηση που συντελείται, ένας βραχίονάς του Σύμπαντος «λούζει» περιοδικά τον Ήλιο μας (και τα άλλα σώματα που αποτελούν κι αυτά ήλιους) με συνέπεια να του προσδίδει τη γνωστή ενέργεια και δεν θα σβήσει ποτέ όσο κινείται.

Ο δίσκος όμως δεν κινείται παράλληλα με το επίπεδο του Σύμπαντος, διαγράφει μια κυματοειδή (ημιτονοειδή) κίνηση ως προς το επίπεδό του.

Η αύξηση ή η ελάττωση της τάσης του «ελατηρίου» πού επιδρά στην επιτάχυνση ή την επιβράδυνση του Σύμπαντος αφορά και στην ταχύτητα του δίσκου, τα τελευταία χρόνια λόγο της αύξησης της τάσης αυτής η ταχύτητα κυματισμού (συχνότητα) του δίσκου μεγαλώνει και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ράβδος ηλεκτρονίων να λούζει λιγότερο χρόνο τον Ήλιο μας και η δραστηριότητά του να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και πολλά χρόνια.

Το φαινόμενο αυτό επιδρώντας στο αίτιο που προκάλεσε την αύξηση της τάσης του «ελατηρίου» θα επιφέρει μείωση της τάσης, ομαλοποίηση του κυματισμού του δίσκου και σταθεροποίηση της λειτουργίας της μηχανής. (Σύμπαντος)

Ο Δημιουργός έχει προβλέψει κάποια ανάδραση για να εξουδετερώνει τέτοια φαινόμενα! (σαν τον Άνθρωπο)

Πολύ ορθά λοιπόν διαπιστώσατε ότι Έρχεται η εποχή παγετώνων ξανά στη Γη και ότι ο Ήλιος έχει πέσει σε νάρκη!

Ιδομενέας

Διαβάστε τη συνέχεια

loading...
loading...
Loading...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ