Χριστιανικές Ύβρεις Κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου

– “Ο Αλέξανδρος ο Μέγας, όπως τον αποκαλείτε εσείς, ή Αλέξανδρος Ζευς, όπως τον αποκαλούμε εμείς, κατάγεται από την Κραταιά Αυτοκρατορία της Ανδρομέδας, καθ’ όσον ο φυσικός του πατήρ δεν είναι ο Φίλιππος αλλά ο Ζευς, ο οποίος με τεχνητό τρόπο εμφύτευσε ουράνιο σπέρμα στην Ολυμπιάδα, όπως και σε άλλες γυναίκες της Γαίας στο μακρινό παρελθόν.

Αποστολή του είναι η απαγόρευση ελεύσεως ενισχύσεων στους γήινους αποστάτες από τους ουράνιους συνεργάτες τους, οι οποίοι σχεδιάζουν μαζική εισβολή στην Γαία.

Να αποφράξει τους σκοτεινούς διαύλους καθόδου των στην Γαία και να επιτηρεί τον μεγάλο σκοτεινό δίαυλο καθόδου μιαρών οντοτήτων Αόρνου Πέτρας στα βουνά του Ινδοκούχ – Ιερουσαλήμ, με εντολή ενεργοποίησης του Γοργονείου της Γαίας με την βοήθεια της Αθηνάς, αν οι αποστάτες επιμείνουν στην εφαρμογή του σχεδίου “Nevadon”.

Ο Αλέξανδρος Ζευς είναι 5ος επιτελής του 3ου Στρατεύματος της Αυτοκρατορίας και είναι εντεταλμένος από τον Ιερό Άρχοντα Φωτός Δία να προστατέψει την γενέτειρα του Ελλάνια και την ανθρωπότητα ολόκληρη, όπου για δεύτερη φορά θα γίνει και πάλι κυρίαρχος της Γαίας, απαλλάσσοντας την από τα μιαρά υπολείμματα των αποστατών”..