Πυραμίδες και Ηλεκτρονικό Κύκλωμα. Ποιό Μυστήριο Κρύβουν; (εικόνες)

Πυραμίδες και Ηλεκτρονικό Κύκλωμα. Ποιό Μυστήριο Κρύβουν;

Τι να σᾶς πῶ; Ἐγὼ ἀπὸ τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν εἶμαι… Γιὰ πυραμίδες νὰ ῤωτήσουμε τὸν Θαλῆ… Ἤ τέλος πάντων κάποιον πρόγονο, ἐὰν φυσικὰ καταφέρουμε νὰ ἐντοπίσουμε κάποιο ἀπὸ τὰ σημειώματά του, ποὺ ἴσως νὰ διεσώθῃ ἀπὸ τὸ μένος τῶν τραμπούκων.

Παρὰ ταὔτα ἔλαβα κάποιες πολὺ ἐνδιαφέρουσες φωτογραφίες, ὅπως καὶ σκαριφήματα, ἀπὸ συγγενή μου, ποὺ πράγματι δημιουργοῦν ἐρωτήματα.

Δὲν ἀπαντοῦν, γεννοῦν…

Τί φωτογραφίες;

Ἄς ξεκινήσουμε μὲ αὐτήν (επάνω), στὴν ὁποίαν βλέπουμε πυραμίδες…

Ἐὰν ὅμως τὶς ἀποδώσουμε σχηματικά, τότε λαμβάνουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Πυραμίδες και Ηλεκτρονικό Κύκλωμα. Συνδέονται;

Ἀλήθεια, τί διαφορά ἔχει μέ αὐτήν τήν εἰκόνα;

Πυραμίδες και Ηλεκτρονικό Κύκλωμα. Συνδέονται;

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Καὶ γιὰ νὰ μὴν πιστεύουμε πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἄσχετα μεταξύ τους, ἄς δοῦμε κι ἕνα ἠλεκτρικὸ κύκλωμα, ἀπὸ τὴν μεγάλη πυραμίδα:

Πυραμίδες και Ηλεκτρονικό Κύκλωμα. Συνδέονται;

Νά τά ξαναπιάσουμε ὅλα μαζύ, ἀπό τήν ἀρχή; Διότι πυραμίδες δὲν ὑπάρχουν φυσικὰ μόνον στὴν Αἴγυπτο. Ὑπάρχουν στὴν Νότιο Ἀμερική, στὴν Κίνα, στὴν Ἀσία, μὲ σημαντικότατες αὐτὲς τῆς Κίνας καὶ φυσικὰ στὴν Ἑλλάδα.

Ἔχουμε κάτι νά ποῦμε;

Πυραμίδες και Ηλεκτρονικό Κύκλωμα. Συνδέονται;

Αὐτὰ τὰ περὶ Ὠρίωνος δὲν τὰ κατέχω… Ὁπωσδήποτε, ἔτσι ὅπως ἔχουν τοποθετηθῇ οἱ εἰκόνες, φαίνονται ὁμοιότητες. Ὅμως δὲν εἶναι τὸ κεντρικὸ θέμα τῆς ἀναρτήσεως.

Ὁ προβληματισμός, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ ἐρωτήματα, ἀφοροῦν στὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ὑπάρχῃ σχέσις ἀνάμεσα σὲ ἕνα σύστημα πυραμιδικό, ὅπως τὰ παραπάνω, ποὺ διόλου τυχαίως ἔχει δομηθῇ καὶ σὲ ἕνα σύστημα ἠλεκτρονικὸ ἤ ἠλεκτρολογικό.

Κι αὐτά συμπτώσεις βρε; Και ποῦ στό καλό τελειώνουν αὐτές οἱ συμπτώσεις;

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

filonoi.gr
από thesecretrealtruth και master-lista

loading...