Έλληνας. Η ερμηνεία της λέξης, με βάση τον πίνακα στο «Έλλην Λόγος»

Υπάρχουν αρκετές ερμηνείες και ετυμολογίες για τον “Έλληνα” και την “Ελλάδα”, ωστόσο, υπάρχει μία ακόμα η οποία, ίσως, δεν έχει τύχει προσοχής και είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και αξιοπρόσεκτη…  Ας δούμε το σκεπτικό της art ant -d-

(Δ)ΕΛΛΗΝ, γεν. ΕΛΛΗΝΟς
ο ΔΗΛΩΝ ΝΟΥς
ο ΔΗΛΙΟς(φανερός) ΝΟΥς
ο ΗΛΙΟΥ ΝΟΥς
ο ΔΗΛΑ(φανερά) ΗΛΙΟΥ ΝΟΥς
ο (Δ)ΕΛΛΗ/ΔΗΛΑ(φανερά) ΛΛ/διπλοφωτισμένος ΝΟς/ΝΟΥς

Δ= η Δομούσα & Δημιουργός Δύναμις
Ε= η Εκτεινομένη
ΛΛ= διά διπλών ηΛενεργειών
Η= φανερούται
Ν= διά Νοός & κατά Νόμον(Συμπαντικό)
Ος= σε περιωρισμένο χώρον

“Εἰς ΔΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝΑ – ΑΡΤΕΜΙΝ“

Ὁ ΔΙΑΣ, ὡς δύναμις δημιουργός, ἀγγέλλεται εἰς τόν Ὓμνον γεν(ν)ηθείς εἰς τό ΠΑΡΡΑΣΙΟΝ – ΠΥΡ – ΡΑ (ὑπερτάτων φωτοενεργειῶν) ΣΙΟΝ = ἐσωτερικῆς θεάσεως.

Ἀνετράφη είς τά ΙΔΑΙΑ ὃρη τῆς ΓΑΙΑΣ, τῆς παμμήτορος καί συζύγου τοῦ πατρός ΟΥ – ΡΑ – ΝΟΥ.

Ὁ ΑΠΟΛΛΩΝ εἶναι ἡ Α = ἀρχική δύναμις, Π = τοῦ πυρός, ΟΛΛΩΝ = τῶν ἡλίων (Λ = ἡλιακός φωτισμός). Εἶναι ὁ ΠΑΛΛΩΝ έφ’ ὁλοκλήρου τοῦ Σύμπαντος. Εἶναι ἡ ΠΝΟΗ ἡ ζωογόνος. Εἶναι ΔΗΛΙΟΣ = φανερός, λαμπερός, διότι ἐγεν(ν)ήθη εἰς ΔΗΛΟΝ…

φωτό… σύνθεσις Απόλλωνος & ΔΕΛ-ΦΩΝ/ΔΗΛΟΥ ΦΩ-τός

με βάση τον πίνακα στο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.