ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (video)

Πολλοί αμφισβητούν ότι υπάρχουν ή αμφισβητούν το μπορεί γίνεται εκεί μέσα…

Δεν είναι πρώτη φορά που αναφερόμαστε σε υπόγειες μυστικές βάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται από τον Phil Schnieder.

Ή και σε άλλες που αναφέρονται από τον στρατηγό Καλογεράκη στα βιβλία του. -d-

Υπάρχουν πολλές υποτιθέμενες μυστικές υπόγειες βάσεις σε διάφορα μέρη του πλανήτη,

οι περισσότερες από τις οποίες πιστεύεται ότι χρησιμεύουν για πειράματα ή για στρατιωτικούς σκοπούς.

Εδώ

είναι μια λίστα των εν λόγω δέκα υπόγειων μυστικών βάσεων:

Δείτε το video