Τo DNA των Ελλήνων και των άλλων Βαλκανικών λαών

Παρεμβάσεις στην διάρκεια ζωής των ανθρώπων, στο δέρμα τους, στο χρώμα τους και σε πολλά άλλα.

Είναι ένας κώδικας που επιδέχεται συνεχώς παρεμβάσεις και αυτό γινόταν και κατά τα πολύ αρχαία χρόνια, όπου η τεχνολογία ήταν κατά πολύ ανώτερη σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα.

Τελευταία ρωσική επιστημονική έρευνα, άμεσα ή έμμεσα, εξηγεί φαινόμενα όπως η διόραση, η διαίσθηση, οι αυθόρμητες και εξ αποστάσεως πράξεις της επούλωσης, η αυτοθεραπεία, οι τεχνικές επιβεβαίωσης, οι ασυνήθιστες αύρες γύρω από ανθρώπους, οι επιδράσεις στις καιρικές συνθήκες και πολύ περισσότερα.

Οι Ρώσοι επιστήμονες παρουσιάζουν ενδείξεις για έναν ολόκληρο νέο τύπο ιατρικής, στην οποία μπορεί να επηρεαστεί και να επαναπρογραμματιστεί με λέξεις και συχνότητες χωρίς κοπή DNA αλλά με αντικατάσταση μεμονωμένων γονιδίων.

Οι Δυτικοί ερευνητές εξετάζουν μόνο το 10% του DNA. Το άλλο 90% θεωρείται «σκουπίδια».

Αντίθετα, οι Ρώσοι ξεκινούν με την βοήθεια γλωσσολόγων και γενετιστών να εξερευνήσουν το υπόλοιπο 90%.

Τα αποτελέσματα είναι επαναστατικά.

Όπως συμπέρανα, το DNA δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την κατασκευή του σώματός μας, αλλά χρησιμεύει επίσης ως αποθήκη και επικοινωνίας δεδομένων.

Οι Ρώσοι γλωσσολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα αλκάλια του DNA ακολουθούν μια τακτική γραμματική και έχουν οριστεί κανόνες, παρόμοιοι με τους γλωσσικούς.

Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα πως η βασική δομή των ζευγών DNA-αλκαλικό και της γλώσσας είναι της ίδιας δομής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά λέξεις και φράσεις της ανθρώπινης γλώσσας, προκειμένου να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις.

Το DNA αντιδρά στην γλώσσα.

Έτσι, οι Ρώσοι δημιούργησαν συσκευές, οι οποίες επηρεάζουν τον κυτταρικό μεταβολισμό μέσω διαμορφωμένων ραδιοφωνικών σημάτων και με συχνότητες φωτός.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Κατά αυτόν τον τρόπο «επισκευάζουν» γενετικά ελαττώματα, ενώ ανοίγουν τον δρόμο για πολλούς είδους παρεμβάσεις, οι οποίες ενδεχόμενα αλλάξουν τον κόσμο, όπως τον ξέραμε.

Η εν λόγω κίνηση προβληματίζει προφανώς έντονα την Νέα Τάξη, η οποία βλέπει τους Ρώσους επιστήμονες που στηρίζονται από την Παλαιά να παρεμβαίνουν στο ανθρώπινο DNA, το οποίο αποτελεί κομμάτι του «μάτριξ», κατασκευαστής και ρυθμιστής του οποίου είναι ο Γιαχβέ-Αλλάχ-Σαμαέλ ή αλλιώς Διάβολος.