Δούρειος Ίππος

Ο Απόλλωνας με τον Ποσειδώνα ήταν οι πολιούχοι της Τροίας γιατί ο Ποσειδώνας μαζί με τον Απόλλωνα έχτισαν τα τείχη της Τροίας.

Το άλογο ήταν το αγαπημένο ζώο του Ποσειδώνα και ιερό για τους Τρώες.

Οι Αχαιοί για να συγκινήσουν τους Τρώες κατασκεύασαν τον τεράστιο Δούρειο Ίππο με επικεφαλής τον Επειό του Πανοπέα, ο οποίος ήταν τεχνικός πτήσεων (Δαιδαλίδης) βοηθούμενος και από την Αθηνά, στην οποία οι Αχαιοί είχαν αφιερώσει τον Ίππο.

Η Αθηνά με την Αιγίδα είχε απεριόριστες δυνατότητες ψυχολογικού επηρεασμού των Τρώων (κόπωση, αμνησία ,υπνηλία).

Στην κοιλιά του Δούρειου Ίππου εκτός από τους Αχαιούς πολεμιστές με τον Οδυσσέα, πρέπει να τοποθέτησαν και υλικά που προκαλούσαν ψυχοτρονικό επηρεασμό των Τρώων.

Ο Λαοκόοντας ιερέας του Ποσειδώνα και οι δυο γιοι του δεν είχαν επηρεστεί. Όταν εξέφρασε τις απορίες του βγήκαν δύο φίδια, Πόρκις και Χαρίβοια, από την θάλασσα και τους έπνιξαν.

Στη συνέχεια τα δυο φίδια κατέφυγαν στο ναό του Θυμβαίου Απόλλωνα και κρύφτηκαν πίσω από την ασπίδα του αγάλματος της Αθηνάς.

Οι Τρώες έχοντας απέναντι τους τον πανούργο Οδυσσέα, σε καμία περίπτωση δεν θα γκρέμιζαν τα τείχη αν δεν ήταν υπό ψυχοτρονικό επηρεασμό.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, «Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». Μέσα από τα κείμενα των Αργοναυτικών, του Ομήρου και άλλων Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων σελ. 203 εκδ. Δίον
enneaetifotos

loading...