Τι Ιστορεί το Λάμδα και ο Μυστικός του Κώδικας

Τι Ιστορεί το Λάμδα και ο Μυστικός του Κώδικας

Σύμφωνα με τον Κώδικα του Έλληνος Λόγου, του Σημαιοφόρου Θεολόγου, η Γλώσσα μας η Ελληνική, χωρίς αμφιβολία, είναι Συμπαντική, απολύτως Νοηματική και ασφαλώς Ηλιακή.

Δια της ονομασίας των συμβόλων της, ιστορείται η πορεία τού Φωτός, που εκπέμπεται από τους ηλίους αστέρες.

Το Γράμμα Λ Α Μ Β Δ Α μάς διηγείται το συναρπαστικό ταξείδι του, που απαύστως πραγματοποιεί, ανά τους αιώνες.

Το Λάμβδα, κωδικώς, σημαίνει:

α) την Ηλιακή λαμπρότητα, υλική ή πνευματική και
β) τα υγρά επί γης

Το Λάμβδα φανερώνει την λαμπρή υλική του ουσία στις Ελληνίδες λέξεις:

φλόγα, λάβα, λάμψη κ.λπ., ενώ την πνευματική του ουσία, στον Λόγο, την Λύσι, την Αλήθεια κ.λπ.

Διαβάστε επίσης: Ο Παγκόσμιος Ιερός Συμβολισμός του ΛΑΜΔΑ

Δείτε το video:

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

ΤΟ ΛΑΜΒΔΑ ΙΣΤΟΡΕΙ…

ellaniapili