Γιαχβέ ο Σφαγέας. Διαβάστε γιατί ο Χριστός Δεν Έχει Καμία Σχέση Μαζί του

Γιαχβέ ο Σφαγέας. Διαβάστε γιατί ο Χριστός Δεν Έχει Καμία Σχέση Μαζί του

Λέει ο Γιαχβέ δια στόματος Ιερεμία, του προφήτη του: (Μεταφρασμένο στη νεοελληνική)

Ιερεμίας. 32,17 Εις τα πέρατα της γης θα φθάσει η κραυγή της δικαίας αποφάσεώς του, διότι ο Κύριος καταδικάζει τα έθνη, στήνει κρίση και παίρνει καταδικαστική απόφαση αυτός εναντίον κάθε ανθρώπου. Οι ασεβείς παρεδόθησαν και θα παραδοθούν εις την μάχαιραν του ολέθρου, λέγει ο Κύριος.

Ιερεμίας. 32,19 Θα θανατωθούν οι άνθρωποι από τον Κύριον κατά την ημέραν της δικαίας αποφάσεώς και τιμωρίας εκ μέρους του Κυρίου.
Από το ένα άκρον της γης έως το άλλο άκρον τα πτώματά των δεν θα ταφούν. θα μείνουν, ως κόπρος εις λίπανσή της γης.

Συγκρίνετε τα παραπάνω λόγια του “θεόπνευστου” Ιερεμία, που μεταφέρει τις οδηγίες του Γιαχβέ, με τα παρακάτω του Ιησού Χριστού :

Κατα Ματθαίον. 5,43 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη (σ.σ στην παλιά διαθήκη απο το Γιαχβέ), ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.
Κατα Ματθαίον. 5,44 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς.

Επίσης για το θέμα της κρίσης είπε πολλάκις ότι :

Κατα Ιωάννην κεφ 8:15 Εσείς κρίνετε κατά τη σάρκα, εγώ δε, δεν κρίνω κανένα.
Κατα Ιώαννην κφ 12:47 Και αν κάποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα φυλάξει, εγώ δεν τον κρίνω. Επειδή δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο.

Καταλαβαίνουμε πώς, όταν τον 4ο μ.Χ αιώνα, οι εγκάθετοι ιερείς της μαύρης μασονίας, θέλησαν να ενώσουν την νοοτροπία του Γιαχβέ και του Χριστού σε μία πίστη-θρησκεία που την ονόμασαν Ορθοδοξία ή αλλιώς Εβραιοχριστιανισμό, έπρεπε να παρουσιάσουν και ένα Χριστό κατ εικόνα του τιμωρού Γιαχβέ. Γιαυτό μέσα στην Καινή διαθήκη που οι ίδιοι ετοίμασαν, έβαλαν στο στόμα του Χριστόυ λόγια που ποτέ δεν είπε ο ίδιος, αφού είναι κάθετα αντίθετα από την διδασκαλία Του που βασιζόταν και βασίζεται στην αγάπη την ελευθερία και την ελληνοκεντρική αναζήτηση της αλήθειας.

Ένα τέτοιο εμβόλιμο χωρίο συναντάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ 19 :27.
Σε αυτό φαίνεται ο Χριστός μέσω της παραβολής που δίνει, να μιλά για σφαγή όσων δεν τον επιλέγουν.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

«Όμως, τους εχθρούς μου αυτούς που δε θέλησαν να βασιλέψω πάνω τους, οδηγήστε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου»

Τέτοιου είδους λόγια, προστέθηκαν από τους εργολάβους της μαύρης μασονίας, που δεν είχαν καμία σχέση με το Χριστό, με σκοπό να πείσουν τον κόσμο ότι ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ. Έκαναν καλή δουλειά, όχι όμως τέλεια, αφού πλέον χάρη στις αποκαλύψεις του Δημοσθένη Λιακόπουλου στην τετραλογία του “Μαύρου Βυζαντίου” αλλά και στις πολυάριθμες ραδιοφωνικές του εκπομπές γνωρίζουμε γιατί, πως και ποιοι έκαναν το μεγάλο αυτό έγκλημα που μέχρι σήμερα παραμένει δίχως τιμωρία.

Ακούστε την παρακάτω μικρή ανάλυση :

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

el.gr