Τι Συμβαίνει στα Ηλιοστάσια και τις Ισημερίες Σύμφωνα με τους Ολύμπιους

Τι Συμβαίνει στα Ηλιοστάσια και τις Ισημερίες
Σύμφωνα με τους Ολύμπιους

ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ :

Ο ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΕ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ :

-«Κατά τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες, αποστέλλεται η θεία πνοή στη Γαία.

-Στην Εαρινή ισημερία ανοίγουν οι πύλες του πυρός και κατέρχονται οι πυρφόρες οντότητες.

-Στην Φθινοπωρινή ισημερία ανοίγουν οι πύλες της ουράνιας μακαριότητας για την κάθοδο των ανωτέρων θεϊκών οντοτήτων.

-Στο Θερινό ηλιοστάσιο ανοίγει η πύλη του ηλίου και εμφανίζονται οι ηλιακοί θεοί.

-Αυτοί αίρουν όλους τους περιορισμούς επαναγέννησης της ζωής και του πνεύματος και επιτρέπουν στις ψυχές που θέλουν να ενσαρκωθούν να κατέβουν στη Γαία χωρίς κινδύνους.

-Στο Χειμερινό ηλιοστάσιο ανοίγουν οι πύλες φωτός και ενσαρκώνονται στη Γαία οι γιοι Φωτός, που είναι και γιοι Θεού, και οι ψυχές των θνητών ανεβαίνουν στους ουρανούς.»

-«Ιδανικότερες ημέρες για τις μυητικές διαδικασίες είναι τα ηλιοστάσια και οι ισημερίες. Τις ημέρες αυτές ανοίγει το φωτεινό περίβλημα της Γαίας, οι φωτεινοί δακτύλιοι των πλανητών, των άστρων, των γαλαξιών και μαζί με αυτούς ανοίγουν και όλοι οι ουράνιοι δίαυλοι. Σε ολόκληρο το σύμπαν τις ημέρες αυτές κυριαρχεί η θεία ευαρέσκεια του δημιουργού και σε γήινη έκφραση είναι ένα ουράνιο πανηγύρι.»

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

……….Έλεγε το μήνυμα που πήραμε.!!!

-ΑΡΙΣΤΑΙΑΣ !!!
Fileas Fonk