Άγαλμα της Κλεοπάτρας, Alfonso Balzico 1869

«Τιμή εις την γυναίκα εν γη και ουρανώ.

Αυτή μας καθιστά ικανούς να κατανοώμεν

την παντοδύναμον μητέρα, την Φύσιν.

Αυτή είναι η καθηγιασμένη εικών της φύσεως

και μας βοηθεί να ανερχώμεθα βαθμηδόν

προς την ψυχήν του Κόσμου,

ήτις δίδει γέννησιν, διατηρεί,

ανακαινίζει και φέρει μαζί της

τον Κόσμον των ψυχών εις το πέπλον του φωτός…»

Πυθαγόρας (Ιάμβλιχος: “Περί Πυθαγορικού βίου”).

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

—————
Εικ. άγαλμα της Κλεοπάτρας, Alfonso Balzico 1869

ΧΛΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΠΛΩΤΙΝΟΣ)

loading...