Το Αλφάβητο και η Αρχετυπική Μήτρα του Κόσμου τούτου. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ

Αλφάβητο και Αρχετυπική Μήτρα του κόσμου τούτου

Η Ελληνική Γλώσσα μας αποτελείτο από 27 συνολικά γράμματα. Τα χωρίζουμε έτσι… από (9) γράμματα σε οριζόντια θέση και κάθε σειρά έχει: 3 Χ 9 = 27. Ο αριθμός λοιπόν 27 αντιστοιχεί στην Θεία Αρετή (ΑΡΕΤΗ=414=>4+1+4=9.). Με την κατάργηση όμως των τριών γραμμάτων…. αλλοιώθηκε η σειρά, αλλά και η συμμετρία και η μουσικότητα της Ελληνικής Γλώσσας. Κι ενώ διαγράφτηκαν από την δική μας Γλώσσα… διατηρούνται κάλλιστα εντός του Λατινικού Αλφαβήτου.

Παράδειγμα… το δίγαμα F(ς) και το Q. Έτσι με αυτόν τον διαχωρισμό των γραμμάτων των τριών σειρών, θα μπορούσαμε να ονομάσουμετο Ελληνικό Αλφάβητο, ως τρισυπόστατον.

Α) Όπου γράμμα F(ς) έχει την αριθμητική αξία του αριθμού (6) δηλαδή…. ο αριθμός της Ψυχής μας.

Β) Όπου γράμμα (Q) έχει την αριθμητική αξία του αριθμού (90).

Γ) Όπου γράμμα Σαν Πι έχει την αριθμητική αξία του αριθμού (900).
Αυτές οι τρεις υποστάσεις του Ελληνικου Αλφαβήτου, δεν προσφέρουν μόνο την «πρώτη ύλη» για να δημιουργηθούν οι λέξεις, αλλά είναι επίσης το κατεξοχήν όργανο που συμβάλει στην δημιουργία και στην ανάπτυξη των επιστημών, μέσω της δυνατότητας της μέτρησης και των αριθμών, όσο και την εμφάνιση των τεχνών… μέσω της Μουσικής και της Αρμονίας που διαθέτει.

Ο αριθμός (3) θεωρείται ως ιερός αριθμός και είναι ο αριθμός του ΘΕΙΟΥ ΟΝΤΟΣ (το τρισυπόστατον), ο οποίος υψωμένος στο τετράγωνο…. μας δίνει τον αριθμό (9)….δηλαδή τα μοιρασμένα εννέα γράμματα της κάθε σειράς που έγραψα παραπάνω. Το μέσον ή το κέντρον της πρώτης σειράς…. είναι ο αριθμός 5 (τέσσερα γράμματα ή αριθμοί από δεξιά και άλλα τέσσερα από αριστερά), που αντιστοιχεί στο γράμμα Ε. Είναι το ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Το μέσον της δεύτερης σειράς…. είναι ο αριθμός 14 που αντιστοιχεί στο γράμμα Ν, όπου Ν=50, αλλά και ο σχηματοποιημένος Κεραυνός του ΔΙΟΣ (πλαγιαστό Ν). Τέλος… στην τρίτη σειρά ο κεντρικός αριθμός είναι το 23, όπου και το γράμμα Φ, όπου… Φ=500. Άρα έχουμε… 5 – 50 – 500. Αυτοί λοιπόν οι αριθμοί έχουν σχέση με τον Φοίβο Απόλλωνα, όπου 500=Φ=Φως. Αλλά όμως το Φ είναι και ο χρυσός αριθμός φ=1,618, που είναι ο αριθμός της τετραγωνικής ρίζας 5+1: 2, όπου 1 είναι η ιερή ΜΟΝΑΣ (Α =>Απόλλων), ο αριθμός 5 = Ε, είναι ο Θεός που βρίσκεται στο κέντρο όλων, Ο Φωτίζων (Φ=500) τον Νου (Ν = 50) όλων των όντων, ολοκλήρου της Δημιουργίας, ως προς το αρχαίο Ελληνικό Αλφάβητο. Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ =1,61 είναι ο νόμος της Φύσης, αποτυπωμένος στην διάταξη του Αισθητού μας Κόσμου, σε φυτικό -ζωϊκό και ανθρώπινο βασίλειο.

Το άθροισμα των πρώτων εξ αριστερών αριθμών του 5 της πρώτης σειράς μας δίνει τον αριθμό 10 (1 + 2 + 3 + 4 = 10). Όπου 10 σημαίνει ο Αισθητός Κόσμος (ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ). Στους αριθμούς που προστέθηκαν, ο αριθμός 4 απεικονίζει τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης, που συντελούν στην Δημιουργία του Κόσμου μας.

Το άθροισμα των υπολοίπων τεσσάρων αριθμών δεξιά του 5… μας δίνει τον αριθμό 30 (6 + 7 + 8 + 9 = 30). Ο αριθμός 30… αντιστοιχεί στον χώρο που θα διαμορφωθεί ο Κόσμος της Δημιουργίας. Φιλοξενεί τους 12 Αστερισμούς που ανά 30 μοίρες κατέχει μία θέση έκαστος.

Οι αριθμοί 5 – 50 – 500, χωρίζουν τον μικρόκοσμο (10) των τεσσάρων στοιχείων, με τον μακρόκοσμο (το 30 είναι ο χώρος των μοιρών που καταλαμβάνει κάθε ζώδιο, με την βοήθεια των οποίων βαίνουμε προς τον Μακρόκοσμο). Ο αριθμός 9, ο τελευταίος αριθμός της πρώτης αρίθμησης των γραμμάτων (αλλά και των υπολοίπων σειρών, ήτοι 9 – 90 – 900), είναι το γράμμα Θ-ήτα, το γράμμα του Θείου Όντος, αλλά και του Θανάτου. Δεν είναι τυχαίο ότι εννέα (9) είναι και οι μήνες που κρατάει η κυοφορία του εμβρύου (ΕΜ-ΒΡΥ-ΟΝ), αλλά όμως και ο ίδιος αριθμός αφορά… και το σύνολο των μετενσαρκώσεων. Έτσι εάν μπορούσαμε να μετρήσουμε όλα τα αστέρια του Ουρανού, όσα βλέπουμε δηλαδή… από ένα σκοτεινό σημείο από την Γαία θα βρίσκαμε ότι: Τα 4800 αστέρια είναι 6ου μεγέθους, τα 1602 αστέρια είναι 5ου μεγέθους, τα 513 αστέρια είναι 4ου μεγέθους, τα 171 αστέρια είναι 3ου μεγέθους, τα 48 αστέρια είναι 2ου μεγέθους, 15 αστέρια είναι 1ου μεγέθους, 4 αστέρια είναι κάτω του 1ου μεγέθους…..δηλαδή συνολικά 7153 σε ολόκληρο το νυχτερινό Ουρανό. Η οργάνωση αυτής της ύλης έγινε με τους ίδιους νόμους που οργανώθηκε ο γραπτός και ο προφορικός λόγος.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Επειδή ο λόγος και η ύλη είναι ομοιόθετα επί του μίτου της ευαρίθμου ακολουθίας, εμείς μπορούμε κάλιστα μέσω του λόγου… να γνωρίσουμε τα της ύλης. Ο γραπτός λόγος, είναι ένας απόλυτος γεωμετρικός σχεδιασμός και είναι εξ αρχής ολοκληρωμένος και στηρίζει τον προφορικό λόγο. Στον προφορικό μας λόγο, επειδή οι φθόγγοι- λέξεις-προτάσεις εκπέμπονται ωςμια κυματομορφή, από τον κάθε ομιλητή, δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα. Στην ουσία η φωνή μας…. είναι η φωτεινή μουσική. Ακριβώς αυτά τα αραιώματα-παύσεις- διαστήματα-κενά… θα έπρεπε ο Αληθής Λόγος να τα δηλώσει και στο γραπτό λόγο.

Τώρα εάν τώρα αθροίσουμε όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς μας δίνουν τον αριθμό 45: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45. Οι αριθμοί της πρώτης σειράς…. ονομάζονται Ακέραιοι Αριθμοί και σε αυτούς τους αριθμούς κρύβεται η καθοριστική Αρετή του Ανθρώπου. Η λέξις Ακέραιος… εμπεριέχει το (Α) στερητικόν και το – κέραιος προέρχεται από το ρήμα κεράννυμι=μύξις. Οι Πρόγονοί μας έπιναν τον οίνο αναμεμειγμένο με το ύδωρ, για να μην προσλαμβάνουν το μέγεθος της επίδρασης του οίνου. Άρα Ακέραιος…. σημαίνει αυτό που δεν αναμείχθηκε με ξένα στοιχεία….δηλαδή…Ακέραιος=αμιγώς γνήσιος Άνθρωπος). Ο κάθε Ακέραιος αριθμός, από το ΕΝΑ έως το ΕΝΝΕΑ… εκτός του ότι είναι ο καθένας μία αριθμητική οντότητα, έχει επίσης την εσωτερική δική του σημασία. Οι αριθμοί των υπολοίπων σειρών, οι μεν δεύτεροι καλούνται δεκαδικοί (10 + 20 κλπ) και οι της τρίτης σειράς καλούνται εκατονταπλάσιοι (100 + 200 κλπ). Εάν προσθέσουμε τρείς φορές τον αριθμό 45 (τρεις σειρές γραμμάτων, ο αριθμός (3) ως ιερός αριθμός) έχουμε: 45 + 45 + 45 + 27 (τα γράμματα) = 162 : 100 = 1,62. Ιδού… για ακόμα μία φορά ο Χρυσός αριθμός Φ, ο αριθμός της Φύσεως. Στον αριθμό 45 εμπεριέχονται: τα 4 στοιχεία της ζωής που δώρισε ο Ε = 5, δηλαδή… το δομικό υλικό που συνθέτουν τον γνωστικό Κόσμο, αριθμός 10 (4 + 5 = 9). Το σύνολο των 27 γραμμάτων συνθέτουν την ΘΕΙΑ ΑΡΕΤΗ και ο οποίος προκύπτει επίσης από τον Ιερό Θεϊκό αριθμό 3, υψωμένο στον κύβο. Ο κύβος είναι το σχήμα βάσει του οποίου εξελίσσεται ο Αισθητός Κόσμος μας. Πρόκειται δηλαδή… περί ενός κώδικα, που οδηγεί στην Αθανατοποίηση της Ψυχής, αυτό που υπόσχονται τα ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ των Πυθαγορείων. Πρόκειται για τον κώδικα που με επίκεντρο την παρουσία του Φωτός – Φοίβου, φωτίζεται το σύνολο των Όντων εντός του κυκλικού ορίζοντος των 360 μοιρών, ο οποίος με την σειρά του, περιλαμβάνει τον ιερό αριθμό 3 που συμβαδίζει με όλους αυτούς τους αριθμούς. Ο αριθμός 6 είναι η ενσαρκωμένη Ψυχή του Ανθρώπου. Στο τέλος του κύκλου των 360 μοιρών ή 36, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον φθόνο. Ο φθόνος είναι ο μόνος που δεν μπορεί να εισχωρήσει στον υπερουράνιο τόπο. Δηλαδή… αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ανθρώπινη Ψυχή περνάει μέσα απ’ αυτόν τον Ζωδιακό Κύκλο, που είναι μια καθοριστική πορεία – οδός κάθαρσης και μύησης της Ψυχής, πάντοτε με την παρουσία του Θεϊκού Φοίβου Απόλλωνος Φωτός, τα 4 στοιχεία της Φύσης και οι αστερισμοί, που συνθέτουν το θεμέλιο λίθο της απόκρυφης καθαρκτικής οδού και της Θείας Αρετής, που παραδόθηκε στον άΆνθρωπο, μέσω του Ελληνικού Αλφαβήτου. Έτσι 45 + 27 = 72, που είναι οι 72 στίχοι των Χρυσών Επών

Στο Αλφάβητο αλλά και στην λέξη του Θεού Απόλλωνος, υπάρχει το γράμμα Ο ήτοι ΟΜΙΚΡΟΝ = 360 (Ο Κύκλος – η οδός των μυήσεων και της καθάρσεως). Π => Πόλος = 450 και Ν = Νους = 720. Δηλαδή… 360 Χ 2 = 720 ο Θείος Νους.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ = 423 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ = 1061 έχει την έδρα του στην Αριθμοσοφία.

Που σημαίνει πως πρέπει να διαλογιζόμαστε ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αλλά τι σημαίνει όμως ο αριθμός 1061; Είναι το 10 υψωμένο στον κύβο=1000, που σημαίνει η μορφοποίηση και ο αριθμός ΕΞ (6) αφορά την ενσαρκωμένη Ψυχή στον αισθητό κόσμο (ήτοι 6 Χ 10 Αισθητός Κόσμος = 60), όπως έγραψα. Σαν να λέμε η ΜΟΝΑΣ που μορφοποιεί… για να μας δώσει πάλι τον ΧΡΥΣΟ αριθμό Φ, αφού αφαιρέσουμε τα 1000, οπότε μένοντας η μονάδα, έχουμε 1,61, δηλαδή… δηλαδή η αρχετυπική Μήτρα του Κόσμου τούτου.

Ο Ανθρωπομορφισμός χωρίζεται σε…. Άνθρωπο – Μ – Ορφισμός,όπου μας παραπέμπει στα Ορφικά….την έδρα του Ελληνικού Διαλογισμού και την συγκρότηση της Ελληνικής Ψυχής.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΝΕΗΣ (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos