Διαστρικό σκάφος

(Μία ακόμη επανάληψη για τους γνωρίζοντες, αλλά και για τους νέους που ζήτησαν να μάθουν. Δώστε προσοχή στην 5η και 6η αποστολή για να μην έχετε ιστορικό κενό. Εσείς που το ζητήσατε……..)

ΤΕΚΝΑ ΦΩΤΟΣ

Πριν την ολοκλήρωση της αποστολής μου υπήρξαν τραγικές περίοδοι στην ιστορία της Γαίας, που συντάραξαν τη Γαλαξιακή Συ¬νομοσπονδία των «Ε».

Στη διάρκεια της 3ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ασχολήθηκα με τα ανθρώ¬πινα όντα• όπως αυτά είχαν εξελιχθεί με τις επεμβάσεις της 1ης και 2ης, παρουσίαζαν νοητικές ατέλειες, με απομένον έργο πολύ μεγάλο για την ολοκλήρωση τους.

Αντιμετώπισα τεράστιες δυσκολίες στη βελτίωση της νοημο¬σύνης του ανθρώπου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που έθετε το Σμήνος 13 Γαλαξιών. Το πρόγραμμα τελειοποίησης εξε¬λισσόταν ομαλά και σύμφωνα με τις ουράνιες εντολές. Προέκυ¬ψε όμως η σκοτεινή περίοδος της ουράνιας αποστασίας του Κυ¬ρίαρχου του Σκότους ΚΡΟΝΟΥ, ο οποίος διασώθηκε στη μνήμη των λαών και των ανθρώπων σαν ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ.

Ο ουράνιος κύκλος της 4ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (50.000 – 25.000 π.Χ.) έμεινε ανεξίτηλος με το όνομα: «ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Διακριτικό γνώρισμα της εποχής αυτής ήταν οι ανεξέλεγκτες επεμβάσεις στη γενετική δομή του ανθρώπου, που εκφυλίστηκε, αφού τον κατασκεύαζε μαζικά σε θαλάμους δημιουργίας. Τον ήλεγχε απόλυτα και του στέρησε κάθε προσωπική πρωτοβουλία.

Με παρεμβάσεις και διασταυρώσεις στα ζώα, δημιούργησε αφύσικα τέρατα και διασάλευσε τελείως το πρόγραμμα της ουρά¬νιας κοινωνίας, η οποία κάλεσε τον ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΡΟΝΟ να σταματήσει τις αυθαιρεσίες και να εφαρμόσει τις εντολές που είχαν δοθεί.

Αυτός αρνήθηκε να συμμορφωθεί και αποστάτησε κατά της Κεντρικής Εξουσίας, ξέφυγε από την ανώτερη συνειδητότητα και ΑΥΤΟΧΡΙΣΤΗΚΕ ΘΕΟΣ, ανατρέποντας εκ βάθρων το πρόγραμμα εξέλιξης των τέκνων της Γαίας. Όσοι από τους συνεργάτες του διαφώνησαν, συνελήφθησαν και εξορίστηκαν εκτός Γαίας στα ΤΑΡΤΑΡΑ (με σημερινή ονομασία αστερισμός του Κάνωπος).
Υποχρεώθηκα να συνεργαστώ μαζί του εκτελώντας τις εντο¬λές που έπαιρνα.

Προσπάθησα να προστατέψω το έργο της ουράνιας κοινω¬νίας χωρίς επιτυχία.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Διέπραξα λάθη κατά την περίοδο αυτή, τα οποία διόρθωσα στη μετέπειτα πορεία του έργου μου, με τη βοήθεια του Ιερού Άρ¬χοντα Φωτός του Δία, ο οποίος επέβλεπε την προσπάθεια και επενέβαινε όταν απαιτείτο.

Η προσπάθεια τερματισμού καταστροφής του έργου της δημιουργίας από τον Κρόνο, ΑΠΕΤΥΧΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ πριν από την άφιξη της 7ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Η 5η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΤΑΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΥΚΛΩΠΩΝ, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί στο απώτατο παρελθόν με τον άνθρωπο στη Γαία. Ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να διορθώσουν τις γε¬νετικές ανωμαλίες που προκάλεσαν οι ανεξέλεγκτες επεμβάσεις του Κρόνου.

Μόλις έφθασαν στη Γαία ηττήθηκαν στη σύγκρουση που επα¬κολούθησε και αιχμαλωτίστηκαν. Ελευθερώθηκαν πολύ αργότε¬ρα από την 7η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ.

Επειδή δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο και η νίκη του Κρόνου επί των Κυκλώπων τον έκανε να αισθάνεται θεϊκά παντοδύνα¬μος, η καταστροφή του έργου της δημιουργίας συνεχιζόταν με ταχύτερο ρυθμό.

Η 6η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΗΤΤΗΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ που γνώριζε άριστα τις κρατούσες συνθήκες στη Γαία, αφού στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με την δημιουργία του ανθρώπου, απέτυχε και αυτή.

Με την άφιξη τους συγκρούστηκαν με τους αποστάτες, ηττήθηκαν και συνελήφθησαν από τον Κρόνο στον οποίο δήλωσαν υποταγή και ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ 7ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ.

Οι αποτυχίες των δύο αυτών αποστολών και οι συνεχιζόμε¬νες αυθαιρεσίες υποχρέωσαν τον Ιερό Άρχοντα Φωτός να επέμ¬βει. Ηγήθηκε ο ίδιος της 7ης Αποστολής. Ανέτρεψε τον Κρόνο διασφαλίζοντας το πρόγραμμα της ουράνιας κοινωνίας και το έργο της δημιουργίας που συνεχίσθηκε φυσιολογικά.

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ που επακολούθησε ήταν σφοδρότατη και καταστροφική τόσο στη Γαία όσο και στους Ουρανούς. ΗΤΑΝ ΠΟΛΥΕΤΗΣ (10 χρόνια αναφέρει ο Ησίοδος) και διασώθηκε στη μνήμη των λαών σαν:

«Η ΜΕΓΑΛΗ Ή ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ»

στην οποία νικητής αναδείχθηκε:

Ο ΙΕΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΦΩΤΟΣ Ο ΖΕΥΣ.

Αποκατέστησε το πρόγραμμα της Συνομοσπονδίας των «Ε» θέτοντας εκ νέου τις βάσεις δημιουργίας του ανθρώπου σύμφω¬να με τα πρότυπα της ουράνιας κοινωνίας.

Το εκφυλισμένο ανθρώπινο είδος που διαμορφώθηκε από την ουράνια αποστασία, αποτελούσε πρόβλημα για τον Ιερό Άρ¬χοντα Φωτός Δία που ήθελε να το αφανίσει ολοσχερώς. Με δική μου επέμβαση και ευθύνη το βελτίωσα γενετικά και το διατήρησα σε υψηλά επίπεδα βιολογικής αυτοτέλειας και έτσι πείσθηκε για τη διατήρηση του.

Στη Γαία εκτός από εσάς ήρθαν και άλλα όντα των άστρων εχθρικά προς εσάς, που απομακρύνθηκαν με εντολή του Ιερού Αρχοντα Φωτός για την ασφάλεια σας. Εκτός από τους θνητούς ανθρώπους της Γαίας ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ και ΑΘΑΝΑΤΟΙ της ουράνιας κοι¬νωνίας, για να επιβλέπουν τα έργα σας• αυτοί μοιάζουν μ’ εσάς όμως είναι αθάνατοι και αιώνιοι όπως οι θεοί.

ΠΗΓΗ: « Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ»
ΤΟΥ Κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ.

Grigoris Makrinitsas