ΚΕΛΣΟΣ: Άλλοι Λαοί Παραχάραξαν τους Ελληνικούς Μύθους

ΚΕΛΣΟΣ: Άλλοι Λαοί Παραχάραξαν τους Ελληνικούς Μύθους

«ατεχνώς παισίν νηπίοις εμυθολόγησαν»

ΕΤΟΣ 178: Ο ΚΕΛΣΟΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΘΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ:

Κι έπειτα συνέθεσαν έναν κατακλυσμό και μια κιβωτό αλλόκοτη, η οποία είχε μέσα της τα πάντα, και ένα περιστέρι και μια κουρούνα ως αγγελιοφόρους, παραχαράσσοντας και υποκλέπτοντας τον μύθο του Δευκαλίωνα γιατί δεν πιστεύω ότι περίμεναν πως αυτά θα έρθουν στο φως, αλλά τα έπλασαν άκομψα για μωρά παιδιά.

Αληθής λόγος Δ,41, μετ. φιλολογική ομάδα Κάκτου:

«είτα κατακλυσμόν τινά και κιβωτόν αλλόκοτον, άπαντα ένδον έχουσαν, και περιστεράν τινά κορώνην αγγέλους, παραχαράττοντες και ραδιουργούντες τον Δευκαλίωναּ ου γάρ οίμαι προσεδόκησαν ότι ταύτα εις φως πρόεισιν, αλλ’ ατεχνώς παισίν νηπίοις εμυθολόγησαν».

Ο Αληθής Λόγος, γραμμένος το έτος 178, σώζεται σχεδόν αυτούσιος:

Διαβάστε τον εδώ: http://ihtys.narod.ru/kelsos.pdf

Στο οπτικοακουστικό, μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στην παραμελημένη Ελληνική Μυθολογία και την αγιοποιημένη μυθολογία της Βίβλου!

enneaetifotos

loading...