Χρυσά νομίσματα

Όταν κάποιος δε διαβάζει ο ίδιος τις γραφές, τότε τρώει παραμύθι.

Μας λέει η εκκλησία πως ο Γιαχβέ των εβραϊκών κειμένων είναι εκείνος, που έστειλε τον Υιό του το Χριστό, στη γη να μας μιλήσει. Μας λέει πως η συμπεριφορά του στην λεγόμενη “παλαιά διαθήκη” ήταν σκληρή για παιδαγωγικούς λόγους και πρέπει να τα βλέπουμε όλα, υπό το πρίσμα της αγάπης, για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να μην πέφτουμε σε πλάνη.

Ωστόσο, ακόμη και αν κάποιος εντελώς υποθετικά, δεχόταν τα δύο παραπάνω τραγελαφικά πράγματα, θα έπρεπε να είναι εντελώς τυφλός για να μην μπορεί να δει, ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα στα εβραϊκά κείμενα, που με απόλυτα εγκληματικό τρόπο έγιναν ιερά τον 4ο μ.Χ.

Να θυμίσουμε πως το 381 έγινε η λεγόμενη Β΄ Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη, επί (Ισπανοεβραίου) αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Α’ και ορίστηκε ο 60ος κανόνας της εκκλησίας που ορίζει ιερά τα βιβλία των θεοκτόνων Εβραίων και ιερό το σατανικό μωσαϊκό νόμο. Ο Πατριάρχης Νεκτάριος που προέδρευσε στη σύνοδο αυτή, ήταν ένας πλούσιος Playboy της Πόλης, που μέσα σε πέντε λεπτά τον βάφτισαν Χριστιανό, τον έχρισαν ιερέα, μετά Πατριάρχη και μετά άγιο, που υποτίθεται τον φώτισε το… Άγιο Πνεύμα, για να προεδρεύσει της “θεόπνευστης” Συνόδου.

Για δείτε τα παρακάτω αποσπάσματα από το “θεόπνευστον βιβλίον”, το οποίο η εκκλησία λέει και ξαναλέει, ότι έχει τα λόγια του Δημιουργού των Πάντων.

Έξοδος. 22:29 ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ ληνοῦ σου οὐ καθυστερήσεις· τὰ πρωτότοκα τῶν υἱῶν σου δώσεις ἐμοί.

Τις απαρχές τού αλωνιού σου και του ληνού σου δεν θα τις καθυστερήσεις· τον πρωτότοκό σου από τους γιους σου θα δώσεις σε μένα.

Έξοδος. 22:30 οὕτω ποιήσεις τὸν μόσχον σου καὶ τὸ πρόβατόν σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου· ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ὑπὸ τὴν μητέρα, τῇ δὲ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀποδώσεις μοι αὐτό.

Το ίδιο θα κάνεις για το βόδι σου, και το πρόβατό σου· επτά ημέρες θα είναι μαζί με τη μητέρα του, την όγδοη ημέρα θα το δώσεις σε εμένα.

Αγγαίος. 2:8 ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Δικό μου είναι το ασήμι, και δικό μου είναι το χρυσάφι, λέει ο Κύριος ο παντοκράτωρ.

Ιησούς (κανονικά είναι Γιεσουάχ) του Ναυή. 6:19 καὶ πᾶν ἀργύριον ἢ χρυσίον ἢ χαλκὸς ἢ σίδηρος ἅγιον ἔσται τῷ Κυρίῳ, εἰς θησαυρὸν Κυρίου εἰσενεχθήσεται.

και όλος ο άργυρος και ο χρυσός και ο χαλκός και ο σίδηρος θα αφιερωθούν στον Κυριο, θα ενταχθούν στον θησαυρό του Κυρίου.

Σχόλιο : Βλέπουμε σε τρία τουλάχιστον σημεία των εβραϊκών κειμένων (υπάρχουν πολλά περισσότερα) τον καθαρό υλισμό που διακατέχει τον Γιαχβέ, για τον οποίο η εκκλησία επιμένει να μας λέει ότι είναι ο Θεός που έστειλε τον Ιησού Χριστό στη γή να μας μιλήσει. Ειδικά όταν η “θεόπνευστη” γραφή λέει ότι ο Θεός έχει..θησαυρό και ο ίδιος λέει ξεκάθαρα, ότι δικό του είναι όλο το ασήμι και το χρυσάφι, εκεί κάθε σχόλιο περιττεύει. Τύφλα να έχει ο Σκρούτζ Μακ Ντάκ.

Όλα αυτά ωστόσο, παύουν να είναι αλλοπρόσαλλα, όταν κάποιος ξέρει πως ο Γιαχβέ, ο θεός των εβραϊκών και των γραφών τους δεν είναι ο πραγματικός Θεός, αλλά είναι ο λεγόμενος Σατανάς, ο Διάβολος.

Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε για να κάνει γνωστό τον πραγματικό Δημιουργό, που οι Εβραίοι δεν γνώριζαν αφού λάτρευαν το Γιαχβέ Σατανά, μας είπε :

Κατά Ματθαίον. 6,19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι

Μη θησαυρίζετε για σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν.

Κατά Ματθαίον. 6,20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν

Αλλά θησαυρίζετε για σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε τους κλέβουν.

Επομένως :

Ο Γιαχβέ : Μιλάει μόνο για τον κόσμο αυτό της ύλης και αυτόν υπόσχεται στους ακόλούθους του. Για τους Εβραίους δεν υπάρχει η έννοια του σφάλματος στην προσκόλληση με την ύλη, όπως είχαν οι αρχαίοι Έλληνες με το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (Σε τίποτε να μην υπερβάλεις). Οι Εβραίοι δέχονται, βάσει των γραφών τους, πως ο θεός τους ο Γιαχβέ, έχει φτιάξει τον κόσμο αυτό και αυτόν λατρεύουν. Δικαίωμά τους να έχουν το θεό τους και τα πιστεύω τους. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν κάποιοι συνδέουν το Γιαχβέ με τον Χριστό και τον Πατέρα Του, τον Αληθινό Θεό.

Ο Χριστός : Ήρθε από τον άρρητο πραγματικό Θεό, τον Δημιουργό των Πάντων για να μας αποκαλύψει την Αλήθεια. Η αλήθεια αυτή για να μη φτάσει στις μέρες μας ή να φτάσει παραποιημένη και καλυμμένη, έγινε και γίνεται μεγάλος αγώνας από τις δυνάμεις του σκότους. Η Αλήθεια είναι πως ο κόσμος αυτός είναι ψεύτικος και αποτελεί πράγματι, δημιουργία του Γιαχβέ που είναι ο Σατανάς. Γιαυτό τον Ιησού Χριστό δεν μπορούσαν να Τον καταλάβουν οι Εβραίοι όταν τους μιλούσε, αφού είχαν άλλες αρχές, πιστεύω και νοοτροπία από το Γιαχβέ.

Ο Χριστός μας είπε ότι από εδώ είμαστε απλοί περαστικοί, επομένως να μην δενόμαστε έντονα με πράγματα, καταστάσεις του κόσμου αυτού. Αντίθετα να ζητούμε να επιστρέψουμε στον δικό Του πραγματικό κόσμο, των απείρων φωτεινών συμπάντων, (βασιλεία των ουρανών) όπου κάποτε ζούσαμε, πριν φυλακιστούμε στον κόσμο του Γιαχβέ, από δικό μας σφάλμα.

Σκοτάδι από τη μία (Γιαχβέ), Φώς από την άλλη (Ιησούς Χριστός). Δύο κάθετα αντίθετες νοοτροπίες και διδασκαλίες.

Πως η εκκλησία μας λέει πως ο Γιαχβέ είναι ο Πατέρας του Χριστού ; Τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Χριστός το αρνήθηκε ;

«Κατα Ιώαννην» 8:19 – «ἔλεγον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου;»
«Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου..»

μτφ : Του έλεγαν λοιπόν (οι Εβραίοι νομοδιδάσκαλοι), “Πού είναι ο Πατέρας σου ;”.
«Αποκρίθηκε ο Ιησούς : Ούτε εμένα ξέρετε, ούτε τον Πατέρα μου.

Οι περισσότεροι υποπτεύονται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις “ιερές και θεόπνευστες” γραφές της Εβραιοχριστιανικής εκκλησίας-θρησκείας. Τους έχουν πείσει-απειλήσει όμως συνειδητά και υποσυνείδητα, ότι αν τολμήσουν και σκεφτούν κάτι διαφορετικό και αντίθετο απ όσα όρισαν οι “άγιοι πατέρες”, θα πέσει επάνω τους…τιμωρία μεγάλη.
Ξεχνούν όμως, ότι αφού ο Χριστός είναι η αλήθεια, δεν έχει να κρύψει τίποτε από κανέναν και κάθε έρευνα μπορεί μόνο να επιβεβαιώσει την αλήθεια αυτή.

Η Εκκλησία απ την άλλη, επειδή ακριβώς περίπου από τον 4ο μ.Χ. αιώνα δεν βασίζεται στην αλήθεια του Χριστού, φοβάται την έρευνα, διότι αν κανείς ψάξει τι αποδέχεται ως ιερό και θεόπνευστο, τότε θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα αρχίσει να σκέφτεται ελεύθερα και να προβληματίζεται. Αυτό είναι που φοβούνται οι υπηρέτες του σκότους, να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται ελεύθερα, αφού όλα όσα έκαναν και όσα κάνουν, βασίζονταν και βασίζονται στην άγνοια και την ηλιθιότητα των ανθρώπων.

ΕΛ Hunter 888

el.gr

loading...