Η διά Χειρών Ηρακλέους Σύλληψις του Λέοντος της Νεμέας. Αποκωδικοποίησις του Μύθου (video)

[06/06/2017 - 13:03]

Ο Λέων τής Νεμέας

συν-λαμβάνεται από τον Ηρακλή,

διά τών χειρών του.

Η λέξις «χείρ» στην γενική πληθυντικού, «τών χειρών» μάς φανερώνει το ρήμα «είρω», που σημαίνει

«λέγω» και «συνδέω».

Ο είρων, με την αγνήν δηλωτικήν έννοιαν τής λέξεως, είναι ο λέγων.

Ο Κένταυρος Χ-είρων, ως μέγας διδάσκαλος, ασφαλώς, δια τού λόγου μετέδιδε την Γνώσιν.

Περισσοτέρα ανάλυσις, στην αποκωδικοποίησιν τού σχετικού Μύθου…

(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)

Πηγή: ellaniapili.blogspot.gr
μέσω amfipolinews

Διαβάστε τη συνέχεια

loading...
Loading...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ