olivia hussey - Παναγία

Το απόσπασμα που ακολουθεί αποτελεί τροφή για σκέψη.

Η Μετάφραση είναι από της έκδοσης της Αγίας Γραφής: Ελληνική Βιβλική Εταιρία.

Κατά Λουκάν 1 46-56:

H Μαριάμ τότε είπε

«Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο, και το πνεύμα μου νιώθει αγαλλίαση για τον Θεό, τον σωστήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη.

Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα.

Άγιο είναι το όνομά του, και το έλεός του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σε όσους με δέος τον υπακούνε.

Έδειξε έμπρακτα την δύναμή του: διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχανε στο νου τους τους.

Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε.

Ανθρώπους που περνούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδειανά.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Βοήθησε τον δούλο του τον Ισραήλ μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά».

Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου τρεις μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της.

Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο:

Καὶ εἶπε Μαριάμ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου,

ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·

καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς,

πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους,

καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.

Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

diadrastika.com

AMP code