Θώρακα του Αγαμέμνονα;

Κινύρας και Αγαμέμνων στην Κύπρο

Ο Κινύρης χαρίζει ένα θώρακα στον Αγαμέμνονα επειδή ήξερε για την μελλοντική δόξα των Αχαιών και την πτώση της Τροίας, Πάνω του ο θώρακας είχε 10 ταινίες μαύρες, 12 χρυσές και 20 από κασσίτερο.

Τρεις δράκοι εκατέρωθεν,  όμοιοι με ίριδες εκτείνονται  μέχρι τον λαιμό σημάδι  φοβερό του Διός για μερόπους ανθρώπους.

Λ Ιλιάδος

δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε,

τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι.             20

πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ μέγα κλέος οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ

ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον·

τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ.

τοῦ δ᾽ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο·         25

κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν

τρεῖς ἑκάτερθ᾽ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων

ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.

μετάφραση:

Δεύτερον στο στήθος φόρεσε έπειτα με θώρακα, δώρον

φιλοξενίας κάποτε του έδωσε ο Κινύρης,

το μέγα κλέος στην Κύπρον είχε φθάσει

θα αναπλεύσουν οι Αχαιοί μελλοντικά εις την Τροίαν.

Ένεκα τούτου τον χάρισε αυτός στον βασιλέα.

Δέκα ταινίες πάνω του μελανές κυανές

και δώδεκα είχε ο θώρακας κλωστές από χρυσάφι,

και είκοσι κασσιτέρου.

Και κυανοί δράκοντες τρεις από κάθε μέρος εκτείνοντας προς

τον λαιμόν, ως Ίριδες, που ο Κρονίων στηρίζει

στα νέφη, φοβερό σημάδι για θνητούς   ανθρώπους.

6 δράκοντες είχε ο Αγαμέμνων από το στήθος έως  στο λαιμό, σημάδι φοβερό

δώρο της Κυπρίας φιλοξενίας, θαυμαστό.

Διαβάστε και: Οι Δράκοντες της Σοφίας

Αστραία  ©©

A recreation of Agamemnon’s armour, based on descriptions found in the Iliad. Made by Jeffrey Hildebrandt, commissioned by Dan Howard.

astraiastars