Oι Άνθρωποι Διαθέτουν μία «Μαγνητική 6η Αίσθηση» που τους Συνδέει σε Ένα Παγκόσμιο Αόρατο Δίκτυο!

Oι Άνθρωποι Διαθέτουν μία «Μαγνητική 6η Αίσθηση» που τους Συνδέει σε Ένα Παγκόσμιο Αόρατο Δίκτυο!

Αποκαλείται μαγνητική αντίληψη και συνιστά την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τα μαγνητικά πεδία. Η ιδιότητα αυτή βοηθά τα ζώα να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις, καθώς συνδέονται με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Θαλάσσιες χελώνες, μέλισσες, αστακοί, δελφίνια, διαθέτουν μία μαγνητική πυξίδα που τα βοηθά να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες των μαγνητικών πεδίων. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε, όπως ο τρόπος που χρησιμοποιούν και διαισθάνονται αυτές τις πληροφορίες και τι ακριβώς αυτές αφορούν. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι τα μαγνητικά πεδία ενδεχομένως να έχουν ευρύτερη χρήση από άυλους χάρτες για τα αποδημητικά πουλιά.

Σύμφωνα με τον Joe Kirschvink, γεωφυσικό στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της California, ο οποίος εκπονεί πειράματα με σκοπό να ελέγξει το μαγνητικό αισθητήριο των ανθρώπων η μαγνητική αυτή αίσθηση «συνιστά μέρος της εξελικτικής μας ιστορίας. Η μαγνητική αντίληψη ενδεχομένως να είναι η πρωταρχική αίσθηση».

Σύμφωνα με τον Kirschvink υπάρχει στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή μία πρωτεΐνη, η οποία στα πειραματόζωα βοηθά στον εντοπισμό μαγνητικών πεδίων. Σύμφωνα με τη μελέτη η πρωτεΐνη λειτουργεί ως μαγνητικός αισθητήρας, αλλά δεν γνωρίζουμε εάν αυτό ισχύει για τους ανθρώπους. «Θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα, καθώς μας δίνει πολλές πληροφορίες για τις οδούς που ακολουθούν τα αποδημητικά πουλιά. Ίσως η πρωτεΐνη αυτή να λειτουργεί ως μαγνητικός αισθητήρας και στους ανθρώπους», αναφέρει ο επιστημονικός ερευνητής Steven Reppert.

Σύμφωνα με ένα πρόσφατο πείραμα του Kirschvink’s, όπου ένα μαγνητικό πεδίο κινείτο γύρω από τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα καταγράφονταν τα εγκεφαλικά τους κύματα, όταν το μαγνητικό πεδίο περιστρεφόταν αριστερόστροφα, ορισμένα νετρόνια ανταποκρίνονταν, με αποτέλεσμα την αύξηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει μία πιθανή μαγνητική αίσθηση του ανθρώπου.

Ωστόσο, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα∙ τεκμηριώνει τη μαγνητική αίσθηση αυτή η νευρωνική δραστηριότητα; Ακόμη κι αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος ανταποκρίνεται σε αυτά τα πεδία, δε σημαίνει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες. Ποιοι μηχανισμοί λαμβάνουν αυτά τα σήματα; πού βρίσκονται οι μαγνητικοί αισθητήρες;

Ο Kirschvink είναι ένας από τους ερευνητές που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα σε ευρύτερο ανθρωπιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, ερευνητές του HeartMath, ενός μη κερδοσκοπικού ινστιτούτου, καινοτομούν δημιουργώντας την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Συνοχής, που στοχεύει να ενεργοποιήσει μία οικουμενική συνείδηση, ξεκινώντας από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Παράλληλα, το ινστιτούτο μελετά τον τρόπο που οι άνθρωποι συνδέονται ενεργειακά μεταξύ τους και με τον πλανήτη με σκοπό έναν καλύτερο κόσμο.

Τα δεδομένα των ερευνητών και οι στόχοι τους είναι οι εξής::

Το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι φορέας συσχετισμένων πληροφοριών που συνδέουν όλα τα ζωντανά συστήματα.

Κάθε άτομο επηρεάζει αυτό το παγκόσμιο πεδίο πληροφοριών.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Η συλλογική συνείδηση επηρεάζει το παγκόσμιο επίπεδο πληροφοριών. Συνεπώς, πολλοί άνθρωποι στρέφονται πλέον σε συναισθηματικούς δεσμούς φροντίδας, αγάπης και συμπόνιας, με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού περιβάλλοντος που θα συμβάλει στην αντιστάθμιση της σημερινής πλανητικής αντιπαλότητας και ασυνέπειας.

Υπάρχει μία ανάδραση μεταξύ των ανθρώπων και των ενεργειακών/μαγνητικών συστημάτων της Γης.

Η Γη διαθέτει πολλές πηγές μαγνητικών πεδίων που μας επηρεάζουν∙ δύο από αυτά είναι το γεωμαγνητικό πεδίο, που προέρχεται από το κέντρο της γης, και τα πεδία που υπάρχουν μεταξύ γης και ιονόσφαιρας. Τα πεδία αυτά περιβάλλουν ολόκληρο τον πλανήτη, λειτουργούν ως προστατευτικές ασπίδες έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας, των κοσμικών ακτίνων κ.α. και είναι δυναμικά οικοσυστήματα του πλανήτη μας.

Άλλες Ενδείξεις για το Μαγνητικό Αισθητήριο του Ανθρώπου
Έχει εδραιωθεί πλέον η αντίληψη ότι η ηλιακή ακτινοβολία και τα μαγνητικά πεδία επηρεάζουν την υγεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, είναι σαφές ότι ορισμένοι βιολογικοί ρυθμοί και παγκόσμιες συλλογικές συμπεριφορές συγχρονίζονται με την ηλιακή και την γεωμαγνητική δραστηριότητα, ενώ οι διαταραχές των πεδίων επηρεάζουν την υγεία και τη συμπεριφορά μας.

Η διαταραχή του μαγνητικού πεδίου ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα ύπνου, ψυχική σύγχυση, απώλεια ενέργειας, ή εξάντληση. Επίσης όταν τα πεδία της Γης παραμένουν σταθερά με αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα παρατηρείται θετική ενέργεια, δημιουργικότητα και έμπνευση. Πιθανόν αυτό οφείλεται σε μία σύζευξη μεταξύ εγκεφάλου, καρδιοαγγειακού συστήματος και συντονιστικών γεωμαγνητικών συχνοτήτων.

Η γη και η ιονόσφαιρα παράγουν συχνότητες μεταξύ 0.01 και 300 hertz, ενώ ορισμένες από αυτές έχουν την ίδια συχνότητα με τον εγκέφαλο, το καρδιοαγγειακό και το αυτόνομο νευρικό μας σύστημα. Προφανώς αυτό επεξηγεί την επίδραση των διακυμάνσεων των μαγνητικών πεδίων της Γης και του Ήλιου. Επίσης, αλλαγές αυτών των πεδίων επιδρούν στα εγκεφαλικά μας κύματα, τη μνήμη, τις αθλητικές επιδόσεις και την υγεία μας γενικότερα.

Παράλληλα, αλλαγές των μαγνητικών πεδίων της Γης λόγω ακραίας ηλιακής δραστηριότητας συνδέονται με τη δημιουργία αριστουργημάτων στον τομέα της τέχνης, όπως και με πολλά τραγικά γεγονότα. Οι επιστήμονες πλέον ερευνούν κατά πόσον εμείς επηρεάζουμε αυτά τα πεδία. Θεωρούν ότι επειδή τα εγκεφαλικά μας κύματα και ο καρδιακός ρυθμός αλληλοεπικαλύπτονται με τον συντονισμό του πεδίου της Γης, δεν είμαστε απλώς δέκτες αλλά και πομποί πληροφοριών σε παγκόσμιο πεδίο, δημιουργώντας ανάδραση με τα μαγνητικά πεδία της Γης.

Τα ανθρώπινα συναισθήματα και η συνειδητότητα αλληλεπιδρούν και αποκωδικοποιούν πληροφορίες του γεωμαγνητικού πεδίου, που διοχετεύονται σε έναν παγκόσμιο ιστό, ένα υποσυνείδητο επίπεδο, σε μία ενοποίηση όλων των ζωντανών συστημάτων! Τα μαγνητικά πεδία είναι φορείς πληροφοριών που επηρεάζουν τα ζωντανά συστήματα θετικά, ή αρνητικά, εντός του περιβαλλοντικού πεδίου και του συλλογικού μας ασυνείδητου. Η καρδιά μας δηλαδή, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που μεταλλάσσονται σύμφωνα με τα συναισθήματά μας.

Τα πεδία αυτά επιδρούν επίσης στους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Η έρευνα αυτή έχει τεράστιο αντίκτυπο∙ θα τεκμηριώσει, ενδεχομένως, τη μεγάλη επιρροή των συμπεριφορών, συναισθημάτων και προθέσεων στη ζωή του πλανήτη. Η συνεπής, συλλογική προσπάθεια, η αγάπη και η εκτίμηση που δείχνουμε στους άλλους και η δυνατότητα αυτοβελτίωσης, συνιστούν ενέργειες που θα αλλάξουν την πορεία του πλανήτη μας, προς το καλύτερο!

Μετάφραση – Απόδοση Λ.Τ.
share24.gr