Αυτά Είναι τα ΕΝΝΕΑ ΜΕΡΗ της ΨΥΧΗΣ του Ανθρώπου Σύμφωνα με την Αρχαία Αίγυπτο

Αυτά Είναι τα ΕΝΝΕΑ ΜΕΡΗ της ΨΥΧΗΣ του Ανθρώπου Σύμφωνα με την Αρχαία Αίγυπτο

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Στην αρχαία Αίγυπτο, η ψυχή ενός ατόμου θεωρήθηκε ότι αποτελούνταν από εννέα ξεχωριστά μέρη τα οποία ενσωματώθηκαν σε ένα ολόκληρο άτομο, αλλά ωστόσο είχαν πολύ διαφορετικές πτυχές.

Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς όπως εκείνοι που βρίσκονται στην Ασία, την Αφρική ή ακόμα και την Αμερική, βρίσκουμε μια έννοια της Ψυχής ανάλογη με την έννοια που αναπτύσσονται από τις θρησκείες της ομάδας των Ιουδαίο-Χριστιανών (συμπεριλαμβανομένου του Ισλάμ) και της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας.

Η ψυχή, από τη σκοπιά της Vedic ή της Veda, είναι η ύπαρξη, η οποία από την φύση της είναι αιώνια (χωρίς γέννηση ή θάνατο αλλά και χωρίς αρχή ή τέλος) μιας ουσίας διαφορετικής από εκείνη του φυσικού σώματος, η οποία έχει τη δική της συνείδηση.

Από αυτή την άποψη, η επιστήμη της ύλης ή η μελέτη των φυσικών ή υλικών φαινομένων είναι περιορισμένη επειδή δεν μπορεί να μελετήσει πνευματικά φαινόμενα, καθώς η φύση τους είναι εντελώς διαφορετική από εκείνα που μελετά η φυσική. Αυτό το κεφάλαιο της Bhagavad Gita ασχολείται με τη φύση της ψυχής.

Αλλά όπως οι αρχαίοι πολιτισμοί εξηγούν λεπτομερώς την έννοια της ανθρώπινης ψυχής, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, – που, όπως είναι γνωστό, ήταν ένας από τους πιο προηγμένους αρχαίους πολιτισμούς που υπήρξαν ποτέ στη Γη – ανέπτυξαν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδέα που εξηγεί την ανθρώπινη ψυχή.

Η Ψυχή δεν είναι μόνο ο χαρακτήρας κάποιου, αλλά μία σύνθετη ουσία διαφορετικών οντοτήτων που η κάθε μία έχει ένα δικό της ρόλο στο ταξίδι της ζωής αλλά και μετά από αυτήν.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν πεπεισμένοι ότι η ανθρώπινη ψυχή απαρτίζεται από εννέα βασικά μέρη: το Ren (Όνομα), το Bâ (Προσωπικότητα), το Ka (Ζωηρή Σπίθα), το Shuyet (Σκιά), το Jb (Καρδιά), το Akh (Αθάνατος Εαυτός), το Sahu (Δικαστής), το Khat (Σώμα) και το Sechem (μια άλλη πτυχή του Akh).

Σε μερικές εποχές, η ψυχή θεωρήθηκε ότι αποτελείται από πέντε μέρη και σε άλλες από επτά, αλλά, γενικά, ήταν εννέα . Εδώ εξετάζουμε τα Εννέα Τμήματα της Ψυχής.

Εκτός από τα συστατικά της ανθρώπινης ψυχής, υπήρχε το ανθρώπινο σώμα που αναφέρεται ως Ha-Haw, το οποίο ερμηνεύτηκε ως το άθροισμα των σωματικών τμημάτων.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Τα Εννεα Μερη της Ψυχης του Ανθρώπου

Το Jb (η Καρδιά) ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της αιγυπτιακής ψυχής. Θεωρήθηκε ότι σχηματίζεται από μια σταγόνα αίματος από την καρδιά της μητέρας του παιδιού, που ελήφθη κατά τη σύλληψη. Στην αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία, η καρδιά ήταν το κλειδί για τη μετά θάνατον ζωή.

Το Shuyet (η Σκιά) είναι πάντα παρόν. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι η Σκιά συνοψίζει αυτό που αντιπροσωπεύει ένα άτομο.

Το Ren (το Όνομα) ήταν ένα άλλο κρίσιμο κομμάτι της ψυχής. Δόθηκε κατά τη γέννηση και οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι θα ζούσε για όσο διάστημα αυτό θα αναφερόταν (υστεροφημία).

Το Bâ (η Προσωπικότητα), συνοπτικά, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι ήταν όλα εκείνα που κάνει ένα άτομο να είναι μοναδικό.

Το Ka (η Ζωηρή Σπίθα). Είναι μια ζωτική έννοια στην ψυχή, καθώς διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ενός ζωντανού και ενός νεκρού ατόμου.

Το Khat (το Σώμα) αναφέρεται ως το φυσικό σώμα που αποβιώνει, αλλά είναι ο ενδιάμεσος “κρίκος” μεταξύ της ψυχής και της επίγειας ζωής του ανθρώπου.

Το Akh (ο Αθάνατος Εαυτός) είναι ο μετασχηματισμένος αθάνατος εαυτός που προσέφερε μια μαγική ένωση με τα Ba και Ka, δηλαδή την Προσωπικότητα και την Ζωηρή Σπίθα.

Το Sahu (ο Δικαστής) ήταν η πτυχή του Akh, του Αθάνατου Εαυτού, που θα μπορούσε να εμφανιστεί σε ένα πρόσωπο ως φάντασμα ή στα όνειρα κάποιου που κοιμάται. Το Sahu διαφοροποιήθηκε από όλες τις άλλες πτυχές της ψυχής από τη στιγμή που είχε «δικαιωθεί» από τον Θεό Όσιρι και κρίθηκε άξιο αιώνιας ύπαρξης.

Το Sechem ήταν μια άλλη πτυχή του Akh που του επέτρεπε να κυριαρχεί ανάλογα με τις συνθήκες. Θεωρήθηκε ως η ζωτική ενέργεια της ζωής ενός ατόμου που εκδηλώθηκε ως η δύναμη που είχε την ικανότητα να ελέγχει το περιβάλλον και τα αποτελέσματά του.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους αρχαίους Αιγυπτίους ο άνθρωπος, έχει οκτώ βαθμούς στην προσωπικότητα του:

Ren που είναι η Ονομασία και είναι σε θέση να διατηρήσει την υπάρχουσα σύμφωνα με τη φροντίδα μιας σωστής ταρίχευσης.

Sejem που είναι η Ενέργεια, η δύναμη, το φως του αποθανόντος.

Aj που είναι η Ενοποίηση των Ka και Ba, δηλαδή της Ζωηρής Σπίθας και της Προσωπικότητας, ενόψει μιας επιστροφής στην ύπαρξη.

Ba που κάνει το άτομο να Είναι αυτό που είναι (και ισχύει επίσης για τα άψυχα). Είναι η πιο κοντινή έννοια σε αυτό που εμείς, στις μέρες μας, ονομάζουμε Ψυχή.

Ka που είναι η Δύναμη της ζωής και υποστηρίζεται από τις προσφορές τροφίμων στον αποθανόντα.

Sheut ή Shuyet που είναι η Σκιά του ατόμου και αντιπροσωπεύεται από μια εντελώς μαύρη ανθρώπινη φιγούρα.

Seju που σημαίνει τα φυσικά υπολείμματα του ατόμου.

Jat που είναι το σαρκικό μέρος του ατόμου.

ancient-code.com Μετάφραση-Απόδοση diadrastika.com