Οι Φωτεινές Δυνάμεις Πήραν τον Έλεγχο. Η Επιχείρηση Κλειδαρότυπα Είναι σε Ισχύ.

Οι Φωτεινές Δυνάμεις Πήραν τον Έλεγχο.
Η Επιχείρηση Κλειδαρότυπα Είναι σε Ισχύ.

Με την επιχείρηση “Κλειδαρότρυπα”, οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι τέθηκαν υπό έλεγχο και μεταδίδουν ότι επιτρέπουν οι Φωτεινές Δυνάμεις..

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Η αποκάλυψη της πληροφορίας αυτής έγινε πρώτα από την ομάδα insiders “Q” Anon και μετά από τον Hal Turner: disclosurenews.it και halturnerradioshow.com και robinwestenra

Με την επιχείρηση “Keyhole”, οι Φωτεινές Δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχο τους τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους και κάποιες πτυχές του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.. https://2012portal.blogspot.com

Αυτό σημαίνει ότι στο εξής οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι θα αποστέλλουν εικόνες και δεδομένα που θα επιτρέπουν οι Φωτεινές Δυνάμεις. Γι’ αυτό και είχαν προειδοποιήσει ότι “μερικές φορές ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και η εκπομπή σημάτων δεν θα ανταποκρίνονται στους γνωστούς νόμους της φυσικής”. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μια από τις πτυχές του μηχανισμού ελέγχου της απομόνωσης του πλανήτη έχει αδρανοποιηθεί.

Μια άλλη πτυχή της επιχείρησης “Keyhole” είναι η αναβάθμιση του ιού υπολογιστών που εισήχθη στο κεντρικό σύστημα υπολογιστών της JP Morgan, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια συντριβή των χρηματιστηριακών αγορών και να βοηθήσει προς στην επιθυμητή οικονομική αποκατάσταση.

Μπορείτε αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση από τις πιο κάτω πηγές: https://theeventhub2015 και https://www.whitehouse.gov

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται ότι θα απελευθερωθούν σε μία έως δύο εβδομάδες. Σχετικό είναι και το άρθρο του Benjamin Fulford ημερ. 28/8/2018, στο οποίο αναφέρει ότι αναμένονται περισσότερες αλλαγές το Σεπτέμβριο: kauilapele

Nicos Kastanias

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.