Τρεις Στροφές του Ύμνου Εις Την Ελευθερίαν ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΙ που ΔΕΝ ΞΕΡΑΤΕ

Τρεις Στροφές του Ύμνου Εις Την Ελευθερίαν ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΙ που ΔΕΝ ΞΕΡΑΤΕ

Ἄραγε ἔχετε διαβάση καὶ τὶς 158 στροφές τοῦ «Ὕμνου εἰς τὴν Ἐλευθερίαν», ὅπου, ὡς γνωστόν, μόνον οἱ δύο πρῶτες στροφές ἐξ αὐτῶν ἀποτελοῦν τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο;
Καὶ ὅμως ὁ «ἐθνικός» μας ποιητής, στοὺς ὑπολοίπους στίχους, ὑμνεῖ τὸν Μωυσῆ, τὸν Ἀαρὼν καὶ λοιποὺς ἑβραίους…..

118. Ἄ! γιατί δὲν ἔχω τώρα
τὴν φωνὴ τοῦ Μωϋσῆ;
Μεγαλόφωνα, τὴν ὥρα
ὅπου ἐσβηοῦντο οἱ μισητοί.

119. τὸν Θεὸν εὐχαριστοῦσε
στοῦ πελάου τὴν λύσσα ἐμπρός,
καὶ τὰ λόγια ἠχολογοῦσε
ἀναρίθμητος λαός.

120. ἀκλουθάει τὴν ἁρμονία
ἡ ἀδελφή του Ἀαρών,
ἡ προφήτισσα Μαρία,
μ᾿ ἕνα τύμπανο τερπνόν,

Διαβάστε επίσης: Γιατί Δεν μας Δίδαξαν Ποτέ το Τέλος του Εθνικού μας Ύμνου; Διαβάστε προσεκτικά, πως τελειώνει

Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ ’21 οὐδέποτε ἔληξε…!!!
Συνεχίζεται ἀδέλφια!!!

Φάνης Ἀμπατζῆς
filonoi.gr