Τηλεπάθεια Κύματα Συχνότητες Πύλες

Τηλεπάθεια Κύματα Συχνότητες Πύλες

Η όποια κυματική αλληλεπίδραση είναι καθοριστική για τη βιολογική μας δομή και για βέλτιστη λειτουργία. Τα βιολογικά συστήματα… είναι ευαίσθητα σε φυσικά και τεχνητά Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία. Οι διαταραχές στα περιβαλλοντικά πεδία… μπορούν να επάγουν μεταβολές σε οργανισμούς που αντλούν πληροφορία από τα πεδία αυτά.

Οι συχνότητα και το εύρος των πεδίων αυτών… επηρεάζουν τη ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ μας κατάσταση. Οι συχνότητες ELF ( κύματα…… ELF = Extremely Low Frequency) του συντονισμού Schumann…. συνδέονται στενά με εκείνες των ανθρώπινων εγκεφαλικών κυμάτων. Φυσικές ή τεχνητές μεταβολές του SR… μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία των εγκεφαλικών κυμάτων. Συγκεκριμένα, μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές των προτύπων και των συχνοτήτων του συντονισμού και των σχετικών φαινομένων όπως: ομοιόσταση, ύπνος REM, φαινόμενα Ψι και θεραπεία, Οι Άνθρωποι εδώ στη Γαία παρουσιάζουν «σχεδόν ταυτόσημα το EEG» (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα)…. δηλαδή εγκεφαλική δραστηριότητα στα 7,8-8 Hz, που διαρκεί…. από ένα έως πολλά….! Στην ουσία είμαστε περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά… παρά χημικά όντα.

Οι Εγκεφαλικές Κοιλίες και οι Κυτταρικές Δομές του ανθρώπινου σώματος… μπορούν να λειτουργήσουν σαν ΚΕΡΑΙΕΣ… για εντοπισμό και αποκωδικοποίηση τέτοιων παγκόσμιων και τοπικών σημάτων ELF. Θα πρέπει να επισημάνω εδώ… ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ διαταραχών της συμπεριφοράς στου Ανθρώπους και στις περιόδους της Ηλιακής και γεωμαγνητικής αναταραχής.

Οι γεωμαγνητικές ανωμαλίες (Τεκτονική Παραμόρφωση, Γαιόφως, Διαταραχές Γεωμαγνητικού Πεδίου)… μπορούν να επάγουν ορισμένες μορφές ανώμαλης αντίληψης, όπως ακουστικές και οπτικές παραισθήσεις, και TLT (Παροδικές Διεγέρσεις Κροταφικού Λοβού ή Μικροί Παροξυσμοί). Επίσης… μία επίδραση του ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ… είναι ότι «ησυχάζει το νου»… ως μία μέθοδος που επιτρέπει στην «απρόσκοπτη λειτουργία» (ή Σιωπηρές Θαλάμιες Περιόδους) να συντονιστεί με τους γεωφυσικούς ρυθμούς. Αυτή η μορφή συντονισμού ή «μαγνητική λήψη» συμβαίνει με τη μεσολάβηση της ΕΠΙΦΥΣΗΣ ( όπου το 30% των κυττάρων της έχουν μαγνητική ευαισθησία) και των οργανικών ιστών που περιέχουν μαγνητίτη….!

Η δραστηριότητα του κροταφικού λοβού βρίσκεται σε ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ με την Παγκόσμια Γεωμαγνητική κατάσταση. Όταν λοιπόν υπάρχει μείωση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας… παρουσιάζεται ενίσχυση των διαδικασιών… που διευκολύνουν τη λήψη Ψι, ιδιαίτερα την Τηλεπάθεια και την Ενόραση. Η αύξηση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας μπορεί να καταστείλει τα επίπεδα μελατονίνης της επίφυσης και να συνεισφέρει στη μείωση των ελάχιστων τιμών φλοιώδους παροξυσμού.

Πράγματι, ξέρουμε ότι η μελατονίνη συνδέεται με διαταραχές σχετικές με τον κροταφικό λοβό, όπως η κατάθλιψη και οι παροξυσμοί. Ας θυμόμαστε επίσης πως η μελατονίνη… είναι η αντικαρκινική ορμόνη του οργανισμού μας, η οποία παράγεται με το καλό 8ωρο ύπνο… και σε απόλυτο σκοτάδι τη νύχτα..!

Οι βέλτιστες παγκόσμιες συνθήκες ELF…. (ήρεμες Νύχτες, Χαμηλή Δραστηριότητα Ηλιακών Κηλίδων, Χαμηλή ΗΜ ρύπανση)… μπορούνε να διευκολύνουν την ανώμαλη αντίληψη… όπως Ψι και ESP…την ενόραση εξ αποστάσεως και τη θεραπεία εξ αποστάσεως. Τα Ψι είναι πάντα παρόντα στο χώρο και το χρόνο, περιμένοντας την πρόσβαση μέσω Κρίσης, Συναισθήματος, ή Κατάλληλων Εργαστηριακών Ερεθισμάτων.

Η γεωμαγνητική αυτή δραστηριότητα… μπορεί να επηρεάσει την ικανότητας ανίχνευσης της πληροφορίας αυτής από τον εγκέφαλο, και ιδιαίτερα τις νευρικές οδούς που διευκολύνουν τη συνειδητή πρόσβαση στην πληροφορία αυτή. Χωρίς αυτήν τη γεωμαγνητική δραστηριότητα, η αντίληψη των ερεθισμάτων Ψι δεν είναι τόσο πιθανή και οι «λανθάνουσες ικανότητες» του εγκεφάλου μας δεν χρησιμοποιούνται.

Η ανθρώπινη πρόθεση λειτουργεί ως μεταβλητό παράθυρο εκπομπής/λήψης για ανταλλαγή της εξωαισθητικής πληροφορίας, ενδεχομένως εντός του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων ELF. Ο συγχρονισμός του εγκεφάλου με το συντονισμό «Schumann» του πομπού και του δέκτη διευκολύνει την Ψι, ή «Θεραπευτική Σύζευξη»… ενισχύοντας και ξανα-εκπέμποντας σύμφωνες κυματομορφές που προέρχονται από το περιβάλλον, μιμούμενος το κυματικό πρότυπο του περιβάλλοντος.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Τα Εγκεφαλικά Κύματα και (ιδιαίτερα στην περιοχή Άλφα)… μπορούν να εκπέμπονται στο περινευρικό μας σύστημα (ή μέσω διέγερσης Frohlich) σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ακόμη και σε γειτονικούς οργανισμούς, μέσω ΗΜ κυμάτων ELF. Αυτές οι συχνότητες ΑΔΕΛΦΙΑ… μπορούν να ενισχυθούν από στενά συσχετισμένα κύματα συντονισμού «Schumann» ή από μηχανισμούς ανατροφοδότησης που απαντώνται στην φυσιολογία του σώματος (…..συγγενείς με τις ανοσολογικές και νευρο-ενδοκρινείς κλιμακωτές αντιδράσεις).

Με τη σειρά τους αυτές οι βασικές συχνότητες μπορούνε να ενεργοποιήσουν τις παρεμποδισμένες θεραπευτικές διαδικασίες, να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να επιταχύνουν την ανοσολογική απόκριση και γενικά να εκκινήσουν ενδογενείς λειτουργίες των ιστών του σώματος… «ξανά ισορροπώντας τις ενέργειες… σύμφωνα με την Ανατολίτικη Ιατρική ή με την ορολογία του «Beal»…. επαναδιαμορφώνοντας τον προσανατολισμό Υγρού Κρυστάλλου των συστατικών της κυτταρικής μεμβράνης κι επομένως πυροδοτώντας συγκεκριμένες Διακυτταρικές Αντιδράσεις. Ο συντονισμός «Schumann»…. ενδέχεται να είναι το υπόστρωμα για ένα μηχανισμό εξωαισθητικής αντίληψης τύπου ραντάρ, κοινό σε όλα τα ζωντανά πλάσματα.

Όπως το νερό… που εκτρέπεται από βράχους και άλλα βυθισμένα αντικείμενα, αυτή η μη-ειδική συχνότητα απορροφάται και επανεκπέμπεται με μοναδικά πρότυπα συμβολής… από κάθε αντικείμενο που συναντά. Τα ειδικά φαινόμενα μπορούν να αποτυπωθούν… ως ΒΙΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ και να ασκήσουν μια μυστηριώδη δράση εξ αποστάσεως… μόλις το Κύμα του σήματος φτάσει στο στόχο. Αυτό το πρότυπο με τη σειρά του μπορεί, υπό τις κατάλληλες (προαπαιτούμενες) παγκόσμιες συνθήκες, να αποφύγει το διασκορπισμό και να ενωθεί με το κυρίαρχο κύμα εντοπισμού (Κατάσταση Συνειδητότητας) που εντοπίζεται και μεταφέρεται από το συντονισμό Schumann.

Η διανοητική πρόθεση μπορεί να λειτουργήσει ως μεταβλητό παράθυρο εκπομπής/λήψης για ανταλλαγή εξωαισθητικής πληροφορίας. Έτσι συγχρονιζόμενη με το συντονισμό «Schumann»,… μπορεί να μεταφέρει βιο-ρυθμιστικές πληροφορίες σε μακρινούς στόχους και να δρα ως πρωτόγονη αισθητηριακής διασύνδεσης (τύπου ραντάρ). Όλοι αυτοί και άλλοι μηχανισμοί… εξαρτώνται από την παραμονή των συχνοτήτων SR… εντός του μέσου εύρους τους, εναρμονισμένες με τα εγκεφαλικά μας κύματα. Μετά από 8…και βάλε δεκαετίες EEG και άλλων μελετών απεικόνισης του εγκεφάλου μας, είναι καλό να συνειδητοποιήσουμε… ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε μετά- βεβαιότητας… από πού προέρχεται η τάση των EEG.

Οι πανταχού παρούσες διατάξεις Υγρών Κρυστάλλων του σώματος… με τις σχεδόν άπειρες δυνατότητες διαμόρφωσής τους… είναι άριστοι υποψήφιοι για τους πρωταρχικούς αισθητήριους υποδοχείς… που αναζητά η Παραψυχολογία. Βέβαια τέτοιες μετρήσεις δεν έχουν γίνει ακόμα… όμως σίγουρα μπορούμε να αποκλείουμε τους χώρους:

Α) Των Υπεριωδών… διότι είναι φονικές (… μόνο το μάτιασμα …. θα μπορούσε να ευσταθεί εδώ… σε κάποιες μικρές υπεριώδεις).

Β) Του Ορατού Φάσματος … γιατί η σκέψη μας… θα φαινόταν.

Γ) Και τέλος τους Χώρους από τα ραντάρ… μέχρι τα Μακρά που λειτουργούν… όπου είναι ήδη γνωστοί ως ραδιοφωνικοί σταθμοί. που όπως είδαμε, πολλές φορές συλλαμβάνει το ανθρώπινο νευρικό μας σύστημα, προκαλώντας ασθένειες ή παρενέργειες.

Έτσι .ΑΔΕΛΦΙΑ… μας μένει λοιπόν να εξετασθεί εργαστηριακά ο χώρος των λίγων κύκλων των μακρών… μέχρι εκεί που αρχίζει το εναλλασσόμενο ρεύμα (100-50)…. όσοι είναι και οι κύκλοι του εγκέφαλου. Η περίπτωση να εκμεταλλεύεται ο Άνθρωπος ένα μεγαλύτερο μέρος του Φάσματος….είναι πολύ πιθανή. Ακόμη δεν είναι απίθανο να υπάρχουν και άλλες συχνότητες … που δεν γνωρίζουμε ακόμη σήμερα….! Ωστόσο η τηλεπαθητική επικοινωνία … είναι μια πραγματικότητα. Που κάνει πολλά «αγαπημένα ζευγάρια» να νοιώθουν την ίδια χαρά, την ίδια επιθυμία ή δυστυχώς και την ίδια πλήξη ή ανία.

Και επειδή και τα ζώα «ακούνε»…. αυτά τα τηλεπαθητικά μηνύματα… όμως σε ελάχιστη συχνότητα…. κι επειδή Άνθρωπος… δεν μπορεί να «ακούσει» τηλεπαθητικά έναν σκύλο,… ο σκύλος, όμως, «ακούει» τον Άνθρωπο…. και καταλαβαίνει πότε ο Άνθρωπος φοβάται…… κι όταν φοβάται τότε του επιτίθεται… γιατί ο σκύλος βγάζει το συμπέρασμα… ότι για να φοβάται κάτι κακό έχει στο νου του.

Όταν δεν υπάρχει επικοινωνία τηλεπαθητική μεταξύ δύο ατόμων… είναι γιατί τα άτομα αυτά δεν εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα. Στην ίδια συχνότητα εκπέμπουν συνήθως τα ψυχικά συγγενή άτομα, οι ερωτευμένοι που ο ένας προλαβαίνει την επιθυμία του άλλου. Όμως ΑΔΕΛΦΙΑ μέχρι σήμερα… δεν έχει εντοπισθεί η «φέρουσα» συχνότητα… διότι αν είχε… θα μπορούσε να κατασκευασθεί ένα μηχάνημα τέτοιο που να κατέγραφε τη Σκέψη του Ανθρώπου… κάτι που γίνεται μόνο με την τηλεπάθεια και σε ειδικές περιπτώσεις, μεταξύ δύο ανθρώπων.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ… ότι η εκπομπή και η λήψη δεν γίνεται μόνο από το μέτωπο ή τα μάτια, αλλά από κάθε σημείο που φεύγουν μαγνητικά ρευστά (π.χ. τα χέρια μας, τα οποία φυσικά έχουν φωτογραφηθεί… με τη μέθοδο Κιρλιάν). Επίσης στα μαγνητικά αυτά ρευστά των χεριών… οφείλεται και η μείωση του πόνου που νοιώθουμε… εάν π.χ. χτυπήσουμε σε κάποιο σημείο και το πιάσουμε με το χέρι μας, η ευχαρίστηση που νοιώθουμε από ένα χάδι και σε πολλές άλλες περιπτώσεις… με τη θεραπεία που επιτυγχάνουν πολλοί με τα χέρια τους σε κάποια ασθενή άτομα.

Η μαγνητόσφαιρα της Γαίας (ή μαγνητική «φούσκα» όπως τη λέμε….. που περιβάλλει τον πλανήτη μας)… είναι γεμάτη με σωματίδια του ηλιακού ανέμου, τα οποία διαπερνούν τις μαγνητικές «ασπίδες» της Γαίας. Εισέρχονται ακολουθώντας τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν από την επιφάνεια του πλανήτη μας… μέχρι πίσω στην ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Η πλευρά της Γαίας… που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένη στον Ήλιο… πιέζει το μαγνητικό της πεδίο… πάνω στο μαγνητικό πεδίο του άστρου. Κάθε (8) οχτώ περίπου λεπτά, τα δύο πεδία για λίγο χρόνο συγχωνεύονται ή «επανασυνδέονται»… σχηματίζοντας ένα είδος πύλης… μέσω της οποίας είναι δυνατή η ροή των σωματιδίων.

Η πύλη αυτή έχει τη μορφή ενός νοητού κυλίνδρου… με πλάτος περίπου όσο η Γαία. Σύμφωνα λοιπόν με τις νεότερες έρευνες… οι κυλινδρικές μαγνητικές πύλες τείνουν να σχηματίζονται πάνω από τον ισημερινό της Γαίας και μετά να μετακινούνται προς τους πόλους (……στο Βόρειο Πόλο το Δεκέμβριο και …..στο Νότιο τον Ιούλιο). Φυσικά η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου δεν αποτελεί κανόνα για τους όλους τους πλανήτες. Στο ηλιακό μας σύστημα… το διαθέτουν μόνο ο Άρης, ο Ερμής και ο δορυφόρος του Δία, Γανυμήδης. Θεωρείται όμως… βασικός παράγοντας για την ύπαρξη ζωής στη Γαία. Η δύναμη του μαγνητικού πεδίου της Γαίας……. έχει ένα μέγεθος της τάξης των 30.000-70.000 nT (nanotesla), που αντιστοιχεί σε 0.000000001 Tesla, ενώ ένας απλός μαγνήτης… είναι κατά 2.000 φορές ισχυρότερος και έχει ισχύ 0,1 Tesla περίπου.

Επίσης το μαγνητικό πεδίο… δεν είναι ομοιογενές, αλλά παρουσιάζει μεγάλες τοπικές διακυμάνσεις. Έτσι παρουσιάζεται ισχυρότερο κοντά στους πόλους… όπου μετρά 70.000 (nT) περίπου, στην Βόρειο Αμερική και Ευρώπη έχει μεσαίες τιμές… ενώ στο εσωτερικό της Βραζιλίας μετρά 30.000 (nT) μόνο.

Οι επιστήμονες ΑΔΕΛΦΙΑ… γνωρίζουν σήμερα πως το γήινο μαγνητικό πεδίο πάλλεται σε διάφορους ρυθμούς. Οι περισσότεροι οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες… όπως την ηλιακή ακτινοβολία και τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα, είναι σύντομοι, ισχνοί και καθορίζουν μόνο το 1% των μεταβολών. Επίσης γνωρίζουν πως παρουσιάζει έναν ετήσιο κύκλο, με τις μέγιστες τιμές την άνοιξη και το φθινόπωρο και ένα 27ήμερο κύκλο. Έχοντας πάντα κατά νου τα εξής:

Α) Πως τα πάντα είναι ενέργεια… σε διάφορες συχνότητες (και όταν λέμε τα πάντα… εννοούμε και την λεγόμενη… ύλη και τον Άνθρωπο)

Β) Πως τα φωτόνια… είναι επίσης καθαρή ενέργεια (ΦΩΣ) και φυσικά παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στη «ζωή» μας και επίσης θάλεγα…. στο ότι τι είμαστε σε θέση πλέον να αναγνωρίζουμε / να βλέπουμε ως «πραγματικότητα» / διάσταση…. που δεν απέχει πολύ η σύνδεση με τη ΣΚΕΨΗ και πως πράγματι ζούμε μία περίοδο ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ, οι οποίες προκαλούν ανακατατάξεις τέτοιες, που δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο τον Άνθρωπο και τη Συνείδηση του…!

Μήπως λοιπόν λέω εγώ…. η είδηση αυτή… να συνδέεται κατά κάποιο τρόπο… με την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΔΟ που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και είναι μια πλάγια επιβεβαίωση… για τη ζώνη φωτονίων και την επίδραση της σε ολόκληρο το Ηλιακό μας σύστημα… συμπεριλαμβάνοντας φυσικά τη Γαία και τον ανθρώπινο πληθυσμό της; Μήπως οι κύκλοι της μεταφυσικής γνωρίζουν πράγματι μια αλήθεια… που δεν μπόρεσε ακόμη να επιβεβαιώσει η κλασική φυσική;

Όμως εδώ ακριβώς γίνεται σαφές… πως ούτε η Γαία, …..αλλά ούτε και ο Άνθρωπος ή οι άλλες μορφές ζωής του πλανήτη δεν είναι ανεξάρτητες από το Κοσμικό-Συμπαντικό Γίγνεσθαι. Η ηλεκτρομαγνητική φύση του Ανθρώπου και όλων των άλλων μορφών ζωής… έχει ήδη αποδειχτεί. Η στενή σχέση της ζωής του πλανήτη με τη συχνότητα της Γαίας (συχνότητα Σούμαν) και το μαγνητικό-βαρυτικό πεδίο… είναι επίσης σαφής.

Το γεγονός ΑΔΕΛΦΙΑ… πως εδώ και δεκαετίες η Γαία… τείνει να αυξήσει και να ισορροπήσει τη συχνότητα της πάνω από τα 7,8Hz, … που επί αιώνες αποτελούσε τη βασική συχνότητα της, ενώ παράλληλα παρατηρείται μια έντονη ελάττωση του μαγνητικού πεδίου –(που για κάποιους εικάζεται… ότι ίσως και να σημαίνει μετάπτωση των μαγνητικών πόλων στο προσεχές μέλλον….! )- σε συνάρτηση με τις αλλαγές που παρατηρούνται… τόσο στον Ήλιο και το ηλιακό μας σύστημα, όσο και στις έντονες γαλαξιακές ακτινοβολίες, που επικρατούν στο σημείο που βρίσκεται πλέον το Ηλιακό μας σύστημα, φανερώνουν τόσο την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση της Ζωής με όλο το ΣΥΜΠΑΝ, όσο και τις επικείμενες αλλαγές.

Ioannis Stogiannos

loading...