Γιατί οι Γυναίκες Προσποιούνται τον Opγασμό τους

[13/12/2018 - 14:12]

Γιατί οι Γυναίκες Προσποιούνται τον Opγασμό τους

Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Sex Research, επιχείρησε να εστιάσει στα κίνητρα πίσω από την προσποίηση του ορyασμoύ σε συνάρτηση με τον τύπου δεσμού των συμμετεχόντων.

Ο τύπος του δεσμού και η σεξουαλική συμπεριφορά αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των ερωτικών σχέσεων των ενηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε στο protothema.gr ο αποφευκτικός τύπος δεσμού συνδέεται με πιο απρόσωπες, εγωκεντρικές σεξουαλικές δραστηριότητες, ενώ ο αγχώδης τύπος δεσμού σχετίζεται με μοτίβα συμπεριφοράς όπου τα άτομα περιστρέφονται γύρω από τη συντήρηση της σχέσης και εστιάζουν στην ικανοποίηση των αναγκών του συντρόφου.

Το δείγμα της έρευνας αποτελούταν από 348 γυναίκες, από 18 έως 59 ετών, εκ των οποίων οι 176 ανέφεραν πως είχαν προσποιηθεί opασμό κατά την διάρκεια της συνουσίας και οι 128 κατά την διάρκεια του στοματικού σεξ. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι γυναίκες που προσποιήθηκαν opγασμό κατά τη διάρκεια του στοματικού σεξ και της συνουσίας απέφευγαν περισσότερο την οικειότητα με τον σύντροφό τους σε σχέση με τις γυναίκες που δεν ανέφεραν προσποίηση του opγασμού.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις γυναίκες με αποφευκτικό τύπο δεσμού, βρέθηκε πως προσποιούνται τον opγασμό για να αποφύγουν τα αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με την απουσία ενός πραγματικού opγασμού και για να ολοκληρώσουν γρήγορα την συνουσία. Επιπλέον, η προσποίηση του opγασμού κατά την διάρκεια του στοματικού σεξ στις γυναίκες αυτές ήταν πιο πιθανό να αποδοθεί στην αποφυγή των αρνητικών συναισθημάτων που συνδέονται με τη σεξουαλική υγεία τους και την σεξουαλική ανεπάρκεια.

Από την άλλη, οι γυναίκες που ανέφεραν αγχώδη τύπο δεσμού με έντονο άγχος αποχωρισμού, ήταν πιο πιθανό να προσποιηθούν opγασμό κατά την διάρκεια της συνουσίας προκειμένου να ενισχύσουν θετικά την προσπάθεια του συντρόφου τους και να αποφύγουν τα αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με το να μην φτάσουν σε κορύφωση.

Αυτές οι γυναίκες ήταν επίσης πιο πιθανό να προσποιηθούν opγασμό κατά τη διάρκεια του στοματικού σεξ για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του συντρόφου τους, για να αποφύγουν την συσσώρευση αρνητικών συναισθημάτων σε σχέση με τη σεξουαλική πράξη.

Τέλος, η ηλικία βρέθηκε ως προβλεπτικός παράγοντας μόνο στην περίπτωση της επιθυμίας αναβολής της σεξουαλικής επαφής, καθώς οι μεγαλύτερες γυναίκες προσποιούνταν τον opγασμό πιο συχνά για να σταματήσουν πιο γρήγορα την σεξουαλική επαφή.

Γενικότερα, η έρευνα έδειξε πως για τις γυναίκες με ανασφαλή τύπο δεσμού (είτε αποφευκτικού, είτε αγχώδους τύπου) το κοινό κίνητρο πίσω από την προσποίηση του opγασμού ήταν η αποφυγή των αρνητικών συναισθημάτων σχετικά με τη σεξουαλική τους υγεία και λειτουργία.

Για τις γυναίκες με αγχώδη τύπο δεσμού η εξήγηση που δόθηκε είναι πως μη μπορώντας να βασιστούν στους συντρόφους τους για να αισθανθούν ασφαλείς, στρέφονται σε δευτερεύουσες στρατηγικές προκειμένου να μειώσουν το άγχος τους και η προσποίηση του opγασμού χρησιμοποιείται ως μέσο για την επίτευξη αυτού.

Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του συντρόφου, βλέπουμε πως τα κίνητρα περιστρέφονται γύρω από την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του και την ενίσχυση της δικής τους διέγερσης, με απώτερο στόχο να εμφανίζονται ως πιο ελκυστικές και να διασφαλίσουν μία όσο το δυνατό πιο ικανοποιητική σεξουαλική επαφή για τον σύντροφό τους, έτσι ώστε να αποφύγουν την πιθανή εγκατάλειψη από αυτόν.

Από την άλλη, στις γυναίκες με αποφευκτικό τύπο δεσμού, όπου η σωματική εγγύτητα με έναν σύντροφο κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα τους προκαλεί δυσφορία, η προσποίηση χρησιμεύει στην ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής και την λύση της δυσφορίας τους..

Αυτή η έρευνα μας προσφέρει μία περαιτέρω κατανόηση στην έννοια που προσδίδουν οι γυναίκες στην σεξουαλική δραστηριότητα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σεξουαλικά μέσα στη σχέση, καθιστώντας την διερεύνηση και την λύση ενός προβλήματος δυνατή.

Διαβάστε τη συνέχεια

loading...
loading...
Loading...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ