Η Κεντρική Κοσμική Φυλή Εστιάζει στον Πλανήτη μας

Η Κεντρική Κοσμική Φυλή Εστιάζει στον Πλανήτη μας

Για πρώτη φορά ο Cobra αναφέρει καθαρά ότι όντα κάποιας Κεντρικής Κοσμικής Φυλής, μαζί με πολιτισμούς του δικού μας Γαλαξία, βρίσκονται κάτω από την διοίκηση του Διός και προσηλώνονται στην απελευθέρωση της Γης..

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΦΥΛΗ

Είναι η πιο προηγμένη φυλή που εξελίχθηκε γύρω από τον Κεντρικό Κοσμικό Ήλιο. Έχει αρχίσει να εστιάζει την προσοχή της στον πλανήτη της Γης και στην απελευθέρωση του, επειδή αυτή την εποχή έχει αναπτυχθεί επαρκής ανώτερη συνείδηση ​​στην επιφάνεια του πλανήτη για να καταστήσει δυνατή η συνεργασία με τέτοια εξελιγμένα όντα.

[Σημείωση δική μου: Εννοεί τον υπερπολιτισμό της Κραταιάς Αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας]

Ως αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης, ορισμένες πτυχές του σχεδίου της απελευθέρωσης του πλανήτη θα γίνουν γνωστές στον πληθυσμό της επιφάνειας (του πλανήτη) στο σύντομο μέλλον.

Το ηλιακό μας σύστημα βρίθει από εξελιγμένα όντα της Κεντρικής Κοσμικής Φυλής, τα οποία και συνεργάζονται μαζί με τις Φωτεινές Δυνάμεις υπό τη Διοίκηση του Διός, τους Ανδρομέδιους,τους Σείριους, τους Πλειάδιους, το Κίνημα Αντίστασης του πλανήτη, τις θετικές ομάδες της Agartha και ορισμένες ειδικές δυνάμεις της SURFACOM.

[Σημείωση δική μου: Εδώ ο Cobra αναφέρει κάποια διοίκηση Ashtar, η οποία σύμφωνα με άλλους contactees δεν υφίσταται. Όσον για την αναφορά του σε Ατλαντική διοίκηση, μάλλον εννοεί την προ της Κρόνειας Ατλαντίδας διοίκηση του Ποσειδώνος, η οποία εκφράζεται με την παρουσία των Πλειάδιων]

Τα κοσμικά αυτά όντα επικοινωνούν με τα πιο εξελιγμένα μέλη του πληθυσμού της επιφάνειας, μέσω των διαλογισμών τους, τα όνειρα και τα οράματά τους.

Κατόπιν σύστασης των Φωτεινών Δυνάμεων, ο Cobra δίδει οδηγίες για ένα διαλογισμό που μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε με τα όντα της Κεντρικής Κοσμικής Φυλής:

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

1. Χρησιμοποιήστε τη δική σας τεχνική για να σας φέρει σε μια χαλαρή κατάσταση συνείδησης.

2. Δηλώστε την πρόθεσή σας να χρησιμοποιήσετε τον Δια-λογισμό, ως εργαλείο για την πλανητική απελευθέρωση.

3. Οραματιστείτε τα όντα της Κεντρικής Κοσμικής Φυλής να διασκορπίζονται μέσω των Κεντρικών Ήλιων όλων των Γαλαξιών σε όλο το Σύμπαν. Ακολούθως να διέρχονται μέσα από τον Κεντρικό Γαλαξιακό Ήλιο, να διαπερνούν την Πύλη της Αλκυόνης των Πλειάδων και να εισέρχονται στο Ηλιακό μας Σύστημα. Ακολούθως να τοποθετούνται υπό την μορφή του λουλουδιού Μάνταλα πάνω από την επιφάνεια, κάτω από την επιφάνεια, και στην επιφάνεια του πλανήτη.

4. Οραματιστείτε ότι μετασχηματίζουν το εναπομείναν σκοτάδι του Σύμπαντος, μέχρι να παραμείνει μόνο το Φως. Οραματιστείτε ότι αρχίζει ένας νέος μεγάλος κοσμικός κύκλος που θα φέρει καθαρό Φως, Αγάπη και Ευτυχία σε όλα τα όντα σε ολόκληρο το Σύμπαν.

Το Lengyel Goddess Vortex (πρόκειται για κοσμική ενεργειακή πύλη θηλυκής θεότητας) στην Ουγγαρία έχει επιλεγεί ως σημείο εισόδου των ενεργειών της Κεντρικής Κοσμικής Φυλής. Οι λόγοι της επιλογής αυτής έχουν να κάνουν με την εισβολή των Αρχόντων το 1996 στο Κογκό, στα μοντέλα συμπεριφοράς των πιο εξελιγμένων Εργατών του Φωτός, τη θέση των εξωτερικών συνόρων των τελευταίων Ατλαντικών Αποικιών της Μεσογείου και τη συνειδητή σύνδεση των shamen του πολιτισμού Lengyel με τον Κεντρικό Γαλαξιακό Ήλιο:

Δημοσιεύτηκε από τον Cobra 19/02/2019 και Nicos Kastanias