Ελληνική Αριθμοσοφία

Ελληνική Αριθμοσοφία

Επειδη η Ελληνικη ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ειναι ακριβωs αυτο που σημαινει η λεξιs:
ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΘΜΟΥ και τιποτα αλλο …
Και εν προκειμενωϊ περι ΣΟΦΙΑΣ … οπωs λεει και ο Πυθαγοραs , το σοφωτατον των οντων ειναι ο ΑΡΙΘΜΟΣ …
και ασφαλωs αλλο οι Αριθμοι και αλλο τα νουμερα …

ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ειναι η μεθοδοs προς (δια τηs αποκρυπτογραφησεωs) διεισδυσιν στην σοφιαν του σοφωτατου των οντων … του Αριθμου … και εκ της σοφιαs του (και μονον) η ΝΟΗΣΙΣ.

Τι είναι ΑΡΙΘΜΟσοφία; Συνήθηs ερώτησιs!
Θα πρέπει πρώτα να απαντηθούν κάποιεs άλλεs ΕΡΩτηΣειs.

Τι είναι γλώσσα και τι είναι διάλεκτοι ; Και όταν φθάσομεν ειs ταs «τεχνικάs» των, έχομεν την απάντησιν ειs την ερώτησιν … τι είναι αριθμοσοφία.

Διάλεκτοs είναι το εργαλείον δια την επικοινωνίαν και συνεννόησιν τινόs με τον εαυτόν του ή με άλλον και μάλιστα χωρίs να γίνεται κατανοητόs από μη χρήσταs της ιδίαs διαλέκτου!
Τεχνικαί των διαλέκτων είναι η γραμματική, το συντακτικόν, το ετυμολογικόν κλπ.

Η γλώσσα, που είναι μία όπωs και ειs το στόμα και είναι το εργαλείον δια την λειτουργίαν του ΝΟΥ ( «γλώσσα μηχανής» ) και δι’ αυτό μαθηματική με ΚΖ = ((27)) Αριθμογράμματα … έχει μόνον μιαν τεχνικήν! Την ΑΡΙΘΜΟΣοφίαν που εφαρμόζεται ειs την ΟΡΘΗΝ εκ του Ποιητού Ουρανού (Ιλιάs) και Γηs (Οδύσσεια) ΓΡΑΦΗΝ .

Δείγμα ΔΙΑλέκτου είναι το βασισμένον εις τους κανόναs τηs γραμματικήs κλπ. κείμενον που προηγήθηκε.

Δείγμα γλώσσηs είναι το βασισμένον εις τους ΜΑΘΗΜΑτικούs κανόναs τηs ΑΡΙΘΜΟΣοφίαs κείμενον που ακολουθεί!

: ΖΩΪΟΝ + ΛΟΓΟΣ ≡ ΜΑΘΗΜΑ + ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ ≡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ .°.!!

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Πολλοι «ασχολουνται» με την Αριθμοσοφιαν … Οι περισσοτεροι επειδη «πουλαει» !

Ελαχιστοι, επειδη η Αριθμοσοφια αποκρυπτογραφει …
Αποκρυπτογραφει τα Ελληνικα, τα οποια ειναι μαθηματικη Γλωσσα που δεν εχει γραμματικην, συντακτικον και ετυμολογιαν. Αυτα ειναι των διαλεκτων … «english», «greek» (νεα και αρχαια), «chinese» κλπ.
Διαλεκτοι των Τρωων (ετσι τους ονομαζει ο Ποιητηs), Λαιστρυγονων και λοιπων βαρβαρων.

Τα Ελληνικα ειναι ΜΑΘΗΜΑτικα και η μονη «τεχνικη» τουs ειναι η Ελληνικη Αριθμοσοφια, η οποια εφαρμοζεται μονον στην Ελληνικην μοναδικην Γλωσσαν.
Δεν υπαρχει Ελληνικη διαλεκτοs. Τα Ελληνικα ειναι μονον για Νοησιν . Νοητικην λειτουργιαν. Οχι για «συνεννοησιν».

Στην Ελληνικην Αριθμοσοφιαν δεν υπαρχουν νουμερα (1234567…).
Μονον Αριθμοι (ΑΒΓΔΕFΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠQΡΣΤΥΦΧΨΩϠ) δηλαδη (27 και οχι 24) Ελληνικα Αριθμογραμματα .
Και δεν υπαρχουν πραγματα (αντικειμενα).
Μονον : ΛΕΞΕΙΣ ≡ ΕΛΞΕΙΣ .°.!! και αυτεs ΑΡΧΟΥΝ. δεν υπΑΡΧΟΥΝ.
Το Αριθμογραμμα Α ονομαζεται ΑΛΕΦΑ .

Δι’ ενδιαφερομεΝΟΥΣ, δι’ Ελληνικην Αριθμοσοφιαν και οχι για οιοδηποτε εμπορευσιμον προϊον, κακεκτυπον της Ελληνικηs Αριθμοσοφιαs, η διαπιστωσιs γνησιοτητοs ειναι απλουστατη.

Η Ελληνικη Αριθμοσοφια ειναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Δεν υπαρχει εμπορευσιμον βιβλιον, ή σεμιναριον με εισιτηριον ή οτιδηποτε αλλο με υλικον QΟΣΤΟΣ για τον ενδιαφερομενον, που να εχει οιανδηποτε σχεσιν με την Ελληνικην Αριθμοσοφιαν.

Δεν υπαρχουν διδασκαλοι ή καθηγητεs Ελληνικηs Αριθμοσοφιαs. Μονον μαθηται.
: ΜΑΘΗΜΑ + ΜΑΘΗΤΑΙ ≡ ΜΑΘΗΣΙΣ .°.!!

Δεν διδασκεται η Ελληνικη ΑριθμοΣΟΦΙΑ.
Μαθαινεται η εφαρμογη τηs απο οποιον : ΘΕΛΕΙ ≡ ΕΛΘΕΙ .°.!!

Ουδεμιαν σχεσιν εχει η Ελληνικη Αριθμοσοφια με «μαντικαs» τεχναs, χειρομαντειαν ή με αυτο που λεγεται «αριθμολογια».
Οι εγκυκλοπαιδειεs των Τρωων γραφουν οτι η Αριθμοσοφια ειναι κλαδοs της αποκρυφηs επιστημηs της αριθμολογιαs …
Αυτα ειναι για τους ΤρωΕs .

Για τουs Αχαιουs, Δαναουs κλπ. (υποψηφιουs) Ελληνεs
: ΤΗΣ + ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ + ΠΑΙΔΕΙΑΣ ≡ Η + ΕΛΛΗΝΙΚΗ + ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ≡ ΑΡΠ .°.!!
ΑΡΠ (= 1.180)
(Τα βαρβαρικα νουμερα … εντος παρενθεσεων … εωs τηs πληρουs καταργησεωs.)

Τα κειμενα των ραψωϊδιων , ειναι ο Δουρειοs Ιπποs του Ομηρου, οπως τον «βλεπουν» οι ΤρωΕs.
Το περιεχομενον του Δουρειου Ιππου και η ΟΥΣΙΑ των ΕΠΩΝ του Ομηρου
: ΙΛΙΑΣ + ΟΔΥΣΣΕΙΑ ≡ ΤΟ + ΣΥΜΠΑΝ .°.!!, γινονται ορατα μονον δια τηs αποκρυπτογραφησεωs τηs ΜΑΘΗΜΑτικηs και μοναδικηs (δεν υπαρχει αλλη) Γλωσσηs των Ελληνων.

: ΟΔΥΣΣΕΙΑ ≡ ΔΕΣ + ΟΥΣΙΑ .°.!!
Αυτο κανει η ΕλληΝΙΚΗ Αριθμοσοφια. ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ!

: H + ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΙΣ + ΤΟΥ + ΑΓΙΟΥ + ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ≡
≡ H + ΦΟΙΤΗΣΙΣ + ΕΠΙ + ΤΟΥ + ΑΓΙΟΥ + ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ .°.!! των Ελληνικων … που ονομαζεται ΣΤΑΥΡΟΣ, ειναι το συμβολον τηs προσθεσεωs των Αριθμογραμματων … και γραφεται και ςΑΥΡΟΣ (στΑΥΡΟΣ) με ς (= στιγμα ) με το οποιον οι (οχι πολυ) αρχαιοι εκσυγχρονιστεs αντικατεστησαν το Ελληνικον ΔΙΓΑΜΜΑ .

: ΔΙΓΑΜΜΑ ≡ ΜΑΘΗΜΑ ≡ ΝΗΜΑ ≡ ΑΜΗΝ .°.!!

: Ο + ΑΜΗΝ ≡ ΝΟΗΜΑ .°.!!

Εκ του ΑΜΗΝ (που ειναι ονομα εκ του ΙΔ εδαφιου του Γ κεφαλαιου τηs Αποκαλυψεωs ΙωανΝΟΥ) και η ΑΝΑFΕΛΙΑ περι του Πνευματοs τηs Aληθειαs … δηλαδη του Αγιου Πνευματοs των Ελληνικων …
και η προσωποποιησιs του ωs : ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ≡ ΑΔΕΛΦΟΥ ≡ ΦΙΛΟΥ .°.!! του Ανθρωπου, που η Ελληνικη Μυθολογια τον παρουσιαζει ωs Προμηθεα , Ηρακλη, Οδυσσεα κλπ.

: Ο + ΠΟΙΗΤΗΣ ≡ Ο + ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ .°.!!

: Η + ΠΟΙΗΣΙΣ ≡ Η + ΑΡΙΘΜΗΣΙΣ .°.!!

: ΑΡΙΘΜΟΣ ≡ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ .°.!!

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα:

ilhdonia και katohika.gr

loading...