Ο Κώδικας της Βαβυλώνας: Ένα από τα μεγαλύτερα εσχατολογικά μυστήρια της Αγίας Γραφής

Ο Κώδικας της Βαβυλώνας: Ένα από τα μεγαλύτερα εσχατολογικά μυστήρια της Αγίας Γραφής

Μέσα από τον λεγόμενο “Κώδικα της Βαβυλώνας” ξεκλειδώνεται ένα μεγάλο και αρχαίο μυστήριο που έχει προβληματίσει τους μελετητές για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια.

Ο Κώδικας της Βαβυλώνας αποκαλύπτει ισχυρές δυνάμεις που βρίσκονται τώρα εν ενεργεία για να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια κοινωνία χωρίς μετρητά, και μια παγκόσμια θρησκεία, όπως προβλέπεται από τους προφήτες.

Babylon Code-Solving the Bible’s Greatest End Times Mystery!

New Hardcore Evidence Confirms the Big One Is Coming Soon-David Wilkerson Was Right!

hellasforce.com και apocalypsejohn.com