Οι Γίγαντες αναδύονται παντού, σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις παραδόσεις

Οι Γίγαντες αναδύονται παντού, σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις παραδόσεις

Ο Σουμέριος Πολιτισμός μιλάει για μια φυλή γίγαντες που κυβέρνησαν τους Σουμέριους και υπάρχουν πολλές απεικονίσεις αυτών. Τα αρχεία των Σουμέριων μιλάνε για έναν γιγαντιαίο βασιλιά με το όνομα Gilgamesh, ο οποίος κυβέρνησε για 126 χρόνια.

Θεωρείται γενικά από τους μελετητές σαν πραγματικό ιστορικό πρόσωπο, αφού έχουν βρεθεί επιγραφές που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη άλλων στοιχείων που συνδέονται με αυτόν.

Στην Αρχαία Αίγυπτο υπάρχουν εκατοντάδες απεικονίσεις με γίγαντες και τα αιγυπτιακά αρχεία περιγράφουν τις παλιές δυναστείες του Φαραώ ότι είναι μια φυλή από ψηλούς γίγαντες και βρέθηκαν και εκατοντάδες γιγαντιαίες σαρκοφάγοι, αλλά οι μούμιες είχαν λεηλατηθεί πριν από πολύ καιρό.

Το Βιβλίο της Γένεσης, που είναι το πρώτο βιβλίο της Εβραϊκής Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης, μας λέει την ιστορία μιας αρχαίας γιγαντιαίας φυλής που ονομάζεται Νεφελίμ.Η ιστορία των γίγαντων Νεφελίμ επεξεργάζεται περαιτέρω σε άλλο αρχαίο χειρόγραφο – το βιβλίο του Eνώχ.

Προφανώς, οι παρατηρητές που ήταν πεσμένοι αγγέλοι, αλληλεπίδρασαν με τις γυναίκες στη γη και σαν αποτέλεσμα, γεννήθηκαν οι γίγαντες Νεφελίμ.

Giants Emerging Everywhere – They Can’t Hide This

Universe Inside You ΑΠΟΔΟΣΗ: Corfiatiko