Ο Αριστοτέλης αποδεικνύει την προκατακλυσμιαία ύπαρξη των Ελλήνων

Μία μελέτη στα «Μετεωρολογικά» του Αριστοτέλη
από τον Γ. Χαραλαμπίδη

Συνεχίζονας τη μελέτη των Μετεωρολογικών, λίγο πριν το τέλος του πρώτου βιβλίου, στο ιερό αρχαίο κείμενο, διαβάζουμε τα εξής:

…οἷον ἐν ταῖς κατ’ ἐνιαυτὸν ὥραις χειμών, οὕτως περιόδου τινὸς μεγάλης μέγας χειμὼν καὶ ὑπερβολὴ ὄμβρων.

Όπως ακριβώς μέσα στην διάρκεια του έτους υπάρχει η περίοδος του χειμώνα, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην διάρκεια του μεγάλου ενιαυτού έχουμε και μια μεγάλη περίοδο χειμώνα, η οποία συνοδεύεται από κατακλυσμούς.

Ο Μέγας Ενιαυτός, αποτελεί ένα «Μεγάλο Έτος» κατά το οποίο ο πόλος της Γης, ο οποίος περιστρέφεται σε ανάδρομη φορά σχηματίζει έναν μέγα κύκλο, ο οποίος αστρονομικά είναι σήμερα γνωστός ως «Μετάπτωση των Ισημεριών» και υπολογίζεται σε 25.796 χρόνια.

αὕτη δὲ οὐκ ἀεὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς τόπους, ἀλλ’ ὥσπερ ὁ καλούμενος ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμός·

Αυτοί δε οι κατακλυσμοί δεν συμβαίνουν πάντα στις ίδιες περιοχές της γης, αλλά λειτουργούν όπως στην περίπτωση του γνωστού κατακλυσμού του Δευκαλίωνα.

καὶ γὰρ οὗτος περὶ τὸν Ἑλληνικὸν ἐγένετο τόπον μάλιστα, καὶ τούτου περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν.

Και ειδικότερα, ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα συνέβη στην περιοχή της γης όπου κατοικούσαν οι Έλληνες, και συγκεκριμένα στον τόπο αυτόν που ονόμαζαν τότε Αρχαία Ελλάδα.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Είναι εντυπωσιακό ότι ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον όρο «Αρχαία Ελλάδα» για να να αναφερθεί στην εποχή πριν τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα!

αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῷον· [352b] οὗτος γὰρ πολλαχοῦ τὸ ῥεῦμα μεταβέβληκεν·

Αυτή δε η Αρχαία Ελλάδα εκτινόταν στην περιοχή γύρω από την Δωδώνη και τον Αχελώο ποταμό του οποίου η κοίτη έχει μεταβληθεί πάρα πολλές φορές.

Επομένως, θα πρέπει να δεχτούμε ότι η περιοχή της Δωδώνης είναι προκατακλυσμιαία. Όμως είναι επίσης εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα, ένα από τα κύρια έργα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, είναι η περίφημη προσπάθεια της «Εκτροπής της κοίτης του Αχελώου»!

ᾤκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι τότε μὲν Γραικοὶ νῦν δ’ Ἕλληνες.

Εκεί κατοικούσε ο λαός που ονομαζόταν ΣΕΛΛΟΙ καθώς και ο λαός που ονομαζόταν ΓΡΑΙΚΟΙ, και σήμερα αυτοί οι λαοί αποτελούν τους ΕΛΛΗΝΕΣ.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα εσωτερικά μηνύματα που εμπεριέχουν και οι δύο αυτές πανάρχαιες λέξεις.

Οι Σελλοί είναι οι Φωτισμένοι και οι Γραικοί είναι οι Γηραιοί, δηλαδή κάποιο αρχαιότατο Ελληνικό Φύλο.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο σπήλαιο των Πετραλώνων, στην περιοχή της Χαλκιδικής, βρέθηκαν ίχνη οργανωμένης ανθρώπινης ζωής, όπως επίσης και ένα ανθρώπινο κρανίο που θεωρείται ότι ανήκει σε Άνθρωπο που έζησε πριν 700.000 χρόνια.

Επίσης ένα ακόμα σημαντικότατο εύρημα που αποδεικνύει την αλήθεια των όσων λέει ο Αριστοτέλης είναι και η περίφημη επιγραφή του Δισπηλιού που βρίσκεται και αυτό στην πανάρχαια ευρύτερη περιοχή της Δωδώνης και χρονολογείται από το 5260 π.Χ. με την μέθοδο του Άνθρακα 14.

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι η λέξη ΓΡΑΙΚΟΣ αποτελεί ουσιαστικά την αρχαία ονομασία του ΕΛΛΗΝΑ.

Επομένως η λέξη GREECE με την οποία είναι γνωστή η πατρίδα μας διεθνώς, υποδηλώνει ότι η ΕΛΛΑΣ είναι μία ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΑ ΧΩΡΑ σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πολύ νέα κράτη και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η Ελλάδα κατάφερε να έχει έναν τόσο σημαντικό πολιτισμό.

ὅταν οὖν γένηται τοιαύτη ὑπερβολὴ ὄμβρων, [352b.4] νομίζειν χρὴ ἐπὶ πολὺν χρόνον διαρκεῖν,

όταν λοιπόν συμβαίνει τέτοιου είδους κατακλυσμός που οφείλεται σε βροχές, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η βροχή διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

καὶ ὥσπερ νῦν τοῦ ἀενάους εἶναί τινας τῶν ποταμῶν τοὺς δὲ μὴ οἱ μέν φασιν αἴτιον εἶναι τὸ μέγεθος τῶν ὑπὸ γῆς χασμάτων,

και επειδή τώρα θεωρούμε ορισμένους ποταμούς ότι υπήρξαν ανέκαθεν ενώ άλλοι όχι, άλλοι μεν ισχυρίζονται ότι αυτοί που υπάρχουν πάντα πηγάζουν από μεγάλα χάσματα κάτω από τη γη…

Το γεγονός αυτό των μεγάλων χασμάτων κάτω από την Ελληνική Γη είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι τα χάσματα αυτά λειτουργούν σαν τεράστιοι αποταμιευτήρες νερού, που τροφοδοτούν μέσω υπογείων συνδέσεων, εκτός από τα ελληνικά ποτάμια και κάποια μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια, αλλά πολύ περισσότερο κάποια μεγάλα ποτάμια της Ασίας!

Αυτό όμως, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα…

(Τόσο η απόδοση του αρχαίου κειμένου, όσο και τα σχόλια,
ανήκουν στον συγγραφέα αυτού του άρθρου.)
astrology.gr / Image by Stefan Keller from Pixabay