Το γράμμα… Λ (Λάμδα).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ

Ο παγκόσμιος ιερός συμβολισμός του γράμματος Λ… λάμπει και είναι η ενέργεια εκείνη που προέρχεται από μια φωτεινή πηγή και ανιχνεύεται από έναν παρατηρητή. Εξαρτάται φυσικά από την απόσταση που βρίσκεται η φωτεινή πηγή από τον παρατηρητή και από την φωτεινότητά της.

Οπότε η λέξις ΛΥΚΗ… σημαίνει ΦΩΣ. Από εκεί και Λυκαυγές και Λυκόφως.

Η λέξις ΛΥΚΑΥΓΕΣ… καλείται η χρονική περίοδος από την έναρξη της διάλυσης του σκότους… μέχρι την ανατολή του Ήλιου.

Η λέξις ΛΥΚΟΦΩΣ αντίστροφα… ονομάζεται η χρονική περίοδος από την δύση του Ήλιου… μέχρι το πλήρες σκοτάδι.

Το γράμμα ΛΑΜΔΑ… είναι το έβδομο σύμφωνο… στο Ελληνικό Αλφάβητο και χαρακτηρίζεται υγρό ημίφωνο.

Γνωρίζουμε ότι οι Σπαρτιάτες… είχαν στην ασπίδα τους το γράμμα Λ. Το ευρήματα για το πλέον διαδεδομένο «Λ»… εμφανίστηκε στα τελευταία στάδια του Πελοποννησιακού Πολέμου… πιθανόν για πρώτη φορά στις ασπίδες των ανδρών του Βρασίδα… που ήταν «Νεοδαμώδεις» δηλαδή…. Νεοπολιτογραφηθέντες Το σύμβολο αυτό μάλλον διατηρήθηκε μέχρι την Ελληνιστική εποχή.

Σχηματικά… το Λ… μοιάζει να απεικονίζει, την εκπομπή από ένα συγκεκριμένο σημείο, που καταλήγει σε μία συγκεκριμένη και ορισμένη περιοχή.

Ετυμολογικά… η ονομασία ΛΑ+Μ+ΔΑ, εάν αναλυθεί περισσότερο ίσως μας οδηγήσει σ’ ένα απλό συμπέρασμα, το οποίο όπως όλα τα απλά πράγματα… πιθανόν να κρύβει και κάποια μια μεγάλη αλήθεια. Η συλλαβή ΛΑ… σημαίνει ουράνια προέλευση, το γράμμα Μ… την μείξη και το ΔΑ… την Γαία και μεταφορικά το γήινο.

Νοηματικά… σημαίνει την ουράνια παρέμβαση στα γήινα.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Η συλλαβή το ΛΑ… ορίζεται σε διάφορα λεξικά σαν ένα επιτατικό μόριο και σύμφωνα με την ιδιότητα του αυτή… μεγεθύνει ή υπερυψώνει την έννοια της λέξεως. Η αρχαία λέξη Λας…που είναι Πελασγικής προέλευσης, αρχικά σήμαινε το Ουράνιο, το πνευματικό και στην εξέλιξή της… τον λίθο… την πέτρα.

Γνωρίζουμε από την Ελληνική μας Μυθολογία… ότι οι Άνθρωποι γεννήθηκαν… από πέτρες που έριχναν πίσω τους… ο Δευκαλίων και η Πύρα.

Ακόμη και στην εφαρμογή του το Λ… σε φυσικά μεγέθη… όπως οι κορυφές βουνών, με πρώτη την Πυραμίδα του Ταϋγέτου, έχει την ιδιότητα του συλλέκτη ενέργειας… από το Ουράνιο Στερέωμα… γι’ αυτό και η Πυραμίς είναι ένα φυσικό στοιχείο… ως κορυφή βουνού… κι εάν δεν υπάρχει εξοχή… τότε δημιουργούσαν τεχνητές Πυραμίδες… που ήταν συλλέκτες ενέργειας. Αυτές οι τεχνητές Ανθρώπινες κατασκευές μεγάλου ή μικρού μεγέθους και οι ιδιότητές τους… δεν έχουν μόνο συμβολική σημασία… αλλά και ουσιαστική. Έτσι οι Πρόγονοί μας… κάνοντας χαρτογράφηση της Γαίας… σχημάτισαν Πυραμίδες και ως απομεινάρια των αρχέγονων αυτών κατασκευών τα προσεταιρίστηκαν και οι άλλοι λαοί… όπως οι Ατζέκοι, οι Ίνκας, οι Μάγιας, οι Αιγυπτίοι κ.λπ…. που ακόμη για εμάς είναι άγνωστη η χρήση τους και είναι μια τρισδιάστατη εφαρμογή του γράμματος Λ.

Αλλά και αργότερα υιοθετήσαμε ως ένα δείγμα, που εξακολουθεί να υπάρχει έως και σήμερα τον τρόπος κατασκευής της στέγης των σπιτιών μας, που με το σχήμα τους… επιδιώκουν να είναι μόνιμοι δέκτες… εκείνου που χαρίζεται στην Γαία… από τον Ουρανό. Έτσι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μας δείχνουν ότι το γράμμα Λ… συμβολίζει την διαδικασία της επέμβασης του Ουρανού στην Γαία… που μας οδήγησε στην εξέλιξη μας.

Αυτό το σύμβολο Λ… το βρίσκουμε να είναι διαδεδομένο σε όλη την Γαία, σε πολιτισμούς… όπως είναι οι Ίνκας, οι Ατζέκοι κ.λ.π. και ήταν το κυρίαρχο σύμβολο των Λακεδαιμονίων. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι το αρχικό γράμμα της ονομασίας της φυλής των Λακεδαιμονίων… αρχίζει από το γράμμα Λ.

ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ….είναι αυτός που πάκτωνε τις πέτρες… όταν έκαναν εξερεύνηση και τοποθετούσαν τα σημεία αναφοράς επέκτασης μέσω της καθετοποίησης των Άστρων. Οι πρώτοι κάτοικοι της Λακωνικής… αναφέρονταν ως Λέλεγες: «Το τε γάρ των Πελασγών ην φύλον και των Καυκώνων και Λελέγων. Είρηται δ΄ότι πολλαχού της Ευρώπης το παλαιόν ετύγχανε πλανώμενα». Το γένος των Πελασγών κατοικούσε στην γεωγραφική περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Ο πρώτος βασιλιάς τους… λεγόταν Λέλεγας και ήταν Αυτόχθων, στον οποίο οφείλουν και την ονομασία τους. Οι κάτοικοι αυτοί… στη συνέχεια δέχτηκαν εκουσίως ή ακουσίως την Ουράνια επίδραση δια της Συμπαντική Αρμονίας.

Το γράμμα Λ… σχηματικά ομοιάζει με την προβολή ενός σήματος και η κατεύθυνση του είναι… από πάνω προς τα κάτω, ενώ το γράμμα Ε… μοιάζει με προβολή σήματος σε οριζόντια κατεύθυνση και θυμίζει μια συμβατική κεραία εκπομπής. Έτσι οι Λέλεγες… έχοντας αφομοίωση της Ουράνιας παρέμβασης στο ανθρώπινο επίπεδο-πεδίο… αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την εξάπλωσής του ΛΕ… μετά ΕΛ… σε όλη την Γαία.

Ακόμη και στη Μουσική… η έννοια του γράμματος Λ… και συγκεκριμένα στην νότα ΛΑ, μας αποδίδει την χαρά και την ευτυχία της ζωής. Έτσι ένα πλήθος από σημαντικότατες λέξεις στην Ελληνική μας Γλώσσα… αλλά και διεθνώς… προσθέτουν επιχειρήματα στην σημαντική σημασία του γράμματος Λ. Λόγος = Θεός, νους, λογική, Λαλώ = ομιλώ, Λαός = σύνολο ανθρώπων.

Έτσι και η… ΛΕΞΙΣ, ΕΛΞΙΣ, ΕΛΙΞΣ..(ΕΛΙΞς), ΕΛΙΚΩΝ είναι το απτόν παράδειγμα της ικανότητος του Ελληνικού Λόγου να ελίσσει τας έλικας του Νου. Καθιστά τον Έλληνα ιδιαιτέρως όχι μόνον εύστροφον, αλλά και ερευνητικόν… ως προς την φυσικήν και νοητήν πραγματικότητα. Η ΠΛΕΞΙΣ (Π+ΛΕΞΙΣ)…..[όπου Π (ΥΛΗ)] και μετατρέπεται σε: ΛΕΞΙΣ/ΕΛΞΙΣ/ΕΛΙΞΣ-(ΕΛΙΞς)…ΕΛΙΚΩΝ. Αν όμως ο καθείς δεν βρει…το ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ του…. τότε δεν θα βρει και το ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΝ…. για να αποδράσει από υλικόν γήινον πεδίο…. προς το Σύμπαν.

Η κάθε ΛΕΞΙΣ….οδεύει…..προς το άπειρον ΟΟ ….ήτοι : ΛΕΞΙΣ=305=>3+0+5=8…ΟΟ….άπειρον.
ΑΛΗΘΕΙΑ=64…!!!

ΕΛΙΞς=5+30+10+60+6=111……όπου 111 είναι η αρχή της Αλφαβήτου μας….1,10, 100…όπου άνευ των μηδενικών….γίνεται 111…..που είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ=111,…..δηλαδή η αναζήτησις προς το (Θ)είον….το γράμμα Θ=9…….όπου …. ΘΗΤΑ=318=>3+1+8=12…..όπου 12….ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ….και 1+2=3….όπου 3….

….Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΘΗΝΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ).
Το γράμμα αυτό το ΛΑΜΔΑ… εκφράζει επακριβώς την Ηλιακή Ακτινοβολία, καθώς έτσι ορίζεται και από τον Κώδικα του Έλληνος Λόγου… Λ = Ηλιακή Ακτινοβολία πρωτίστως και τα υγρά-υστέρως.

Όταν κλείσουμε το λοιπόν Λ… (Λ-Δ) τότε δημιουργούμε ένα τρίγωνο, σαν ένα δυναμικό πεδίο ενεργείας και έτσι έχουμε το γράμμα το γνωστό μας Δ… (δέλτα), το οποίο σύμφωνα με τον Κώδικα εκφράζει την Δ = Δύναμη που Δομεί και Δημιουργεί.

Αυτός ο Ηλιος είναι ο… ΗΛΙΟΣ=318=ΘΗΤΑ και αυτό το ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ… συμβολίζεται από τον ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ τον ΜΕΓΙΣΤΟ και πρώτο ιατρό της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, σύμφωνα με τον όρκο του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.

Απολλων

ΝΟΗΤΟΣ ΗΛΙΟΣ=1016=>8 / ΑΠΟΛΛΩΝ=1061=>8…..το 8 πλαγίως συμβολίζει το οο ΑΠΕΙΡΟΝ.

Ο Μαίανδρος ως Σύμβολο της Αρχαίας Ελλάδος και η Χειρώνειος ή Μαιάνδριος λαβή

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ… της Κρήτης… ήταν η φυλακή του φοβερού Μινώταυρου… δηλώνοντας έτσι με αλληγορικό τρόπο… ότι τα ζωώδη ένστικτα μας… παραμονεύουν μέσα στην προσωπικότητα μας…. έτσι κι ο Λαβύρινθος γίνεται το ταξίδι εκείνο στο κέντρο του Εαυτού μας… μια δύσκολη πορεία Αυτογνωσίας. Ο Άνθρωπος λοιπόν…. που θέλει να γνωρίσει τον Εαυτό του, πρέπει να θέλει και πρέπει να δοκιμάσει… αλλά και να δοκιμαστεί και να βιώσει όσο το δυαντόν πιο έντονα… τη δαιδαλώδη πορεία του μέσα στο Λαβύρινθο της δικής του ύπαρξης. Εκεί μέσα βαθιά… θα συναντήσει τις άγνωστες και σκοτεινές πτυχές της προσωπικότητας του, όπου θα πρέπει να δώσει μάχες με το «δαίμονα» των ενστίκτων του ή το «δράκο» των καθημερινών παρορμήσεών του… δηλαδή τις όποιες συνήθειες και αδυναμίες του, τους όποιους φόβους του και τα κατώτερα ένστικτα που τον οδηγούν στο τέλμα και στην έλλειψη δράσης και σε ψυχολογικά αδιέξοδα για τη ζωή του, τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ίδια την κοινωνία.

Έτσι εάν παραλληλίσουμε και την σημερινή μας ζωή… διαπιστώνουμε ότι είμαστε σ’ έναν λαβύρινθο… που γυρνάμε πότε από εδώ και πότε από κει … και πολλοί Συνέλληνες… ψάχνουν να βρουν σωτηρία… φοβούμενοι τον Μινώταυρο. Ας σκεφτεί ο καθένας… τι θέση έχει μέσα στη ζωή… και μέσα σε αυτή τη Γη… κι ας το φιλοσοφήσει λιγάκι…! Ίσως ο καθένας μας οφείλει να γίνει ένας ήρωας που θα αλλάζει το πρόσωπο ανάλογα με τον τόπο και το χρόνο και θα πρέπει να πατάξει το φόβο του… με τα όπλα των Αρετών του και να κάνει πλέον την υπέρβαση του, τιθασεύοντας τις ζωώδεις συμπεριφορές που του «τρώνε» το χρόνο και μολύνουν τις σκέψεις του και τη συμπεριφορά του. Η κάθοδος του Ανθρώπου-Θησέα μέσα στο Λαβύρινθο… είναι λυτρωτική κι εξαγνιστική για όλους μας. Έτσι ακριβώς και τα Μυθικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην κορύφωση του κάθε μύθου που μας παρέδωσε η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ μας, μας δίνουν πολύ χαρακτηριστικά το ψυχολογικό εκείνο ΚΛΕΙΔΙ ερμηνείας για την Ανθρώπινη Πορεία μας και την αναζήτηση της Πνευματικής εξέλιξης και ανέλιξης. Ο Άνθρωπος-Θησέας στο Μύθο είναι ενωμένος με την αγνότητα και την καθαρότητα της Ψυχής… κρατώντας το μίτο της Αριάδνης. Αυτός λοιπόν ο μίτος μπορεί κάλλιστα να είναι ο αέναος δρόμος της Ψυχής μας και αυτό το νήμα θα μας οδηγήσει μέσα από τους ελιγμούς της ζωής… ξανά στο φως.

Ο Λαβύρινθος… ως σύμβολο πλέον είναι ο δρόμος… προς το κέντρο και η πορεία μέσα στο Λαβύρινθο…. είναι μια αρχετυπική πράξη. Μια πράξη που καλείται ο καθένας μας να την βιώσει και να συνειδητοποιήσει πλήρως…. βαδίζοντας στο μονοπάτι… όπως ακριβώς και ο κάθε ο Ήρωας, διότι δεν υπάρχει πιο μεγάλο και πιο δημιουργικό ταξίδι… από το να πορευτούμε προς το κέντρο… της δικής μας ύπαρξης, ανακαλύπτοντας τον αληθινό μας Εαυτό.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos