Άγαλμα του Δία κρατάει κεραυνό
Image by abxyz from depositphotos

Ω Δια πολυτιμημένε,

Δια αθάνατε αυτήν εδώ ημείς την απολυτρωτικήν  ομολογία
και προσευχήν σου απευθύνομε.

Ω βασιλιά από το δικό σου κεφάλι ανεφανησαν όλα αυτά δηλαδή
η γη η θεά μητέρα και των βουνών οι υψηλοί λόφοι και ο πόντος η θάλασσα και όσα
ο ουρανός περιέχει.

Ω Δια υιέ του Κρόνου που έχεις το σκήπτρον και εμφανίζεσαι
εν μέσω βροντων και αστραπών ισχυροκαρδε που εγεννησες τα πάντα και είσαι η
αρχή των πάντων και των  παντων το τέλος.

Συ που σιεις την γη και συντελείς  εις την αύξησιν και
καθαρίζεις και εξουσιάζεις τα πάντα και αστράφτεις και βροντας και ρίχνεις
κεραυνούς και είσαι ο τροφοδότης άκουσε με ποικιλόμορφε και δώσε μας αρίστη
υγεία και την θεά ειρήνη και πλούτο δόξαν ακηλίδωτον.

Είσαι αυτογεννητος και ο πατέρας των μακαρίων θεών και των
ανθρώπων. Αλλά πρόσεξε με ευχαρίστησιν  τας σπονδας μας και βοήθησε τον
νου μας  δια να γίνουν όλα σωστά και ζωήν που να παρέχει  χαράν εις
την ψυχήν συνάμα δώσε μας την βασίλισσα υγείαν και την θέα ειρήνη που είναι η
πολυτίμητη τροφός των νέων και βίον που να κυριαρχείται πάντοτε από εύθυμες
σκέψεις.

ΕΡΡΩΣΘΕ

apollonios / Image by abxyz from depositphotos.com

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.