Τι Ήξερε ο Αισχύλος για το 666

Ο μεγάλος μας τραγικός ποιητής Αισχύλος, είναι γνωστόν ότι ήταν μυημένος στα Ελευσίνια Μυστήρια. Μάλιστα κατηγορήθηκε ότι μέσα απο τα έργα του αποκάλυπτε άρρητα μυστικά που δεν έπρεπε να κοινοποιούνται στους αδαείς.

Στο έργο του Αγαμέμνων και μάλιστα στους στίχους 30-32, αναφέρεται στο 666, δια στόματος του φύλακος της φρυκτωρίας, ο οποίος είχε ως έργο την παρακολούθηση σήματος, που θα έστελναν απο το Ίλιον, όταν η Τροία καταλαμβάνονταν απο τους Έλληνες.

Όταν ήρθε το χαρμόσυνο νέο με τα σημάδια της φρυκτωρίας στο Άργος, ό φύλακας της φρυκτωρίας είπε :

«ως ο φρυκτός αγγέλων πρέπει. Αυτός τ΄ έγωγε φροίμιον χορεύσομαι. Τα δεσποτών γαρ ευ πεσόντα θήσομαι τρις εξ βαλούσης τησδέ μοι φρυκτωρίας»

Μετάφραση : όπως το σήμα αυτό το φωτεινό μας δίνει μήνυμα.

Κι ο ίδιος πρώτος θα κάνω του χορού την αρχή. Διότι θα κάνω δική μου την καλή τύχη που έχουν οι αφέντες μου, αφού το σήμα αυτό το φωτεινό μουέφερε τρία εξάρια.

Παρατηρούμε ότι το 666 είναι ευοίωνο μήνυμα για τους Έλληνες, εν αντιθέσει με το δυσοίωνο και απευκταίο της Αποκαλύψεως (αριθμός θηρίου).

Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η καλύτερη «ζαριά» ήταν ο Κώος αστράγαλος
—>εξάρες, εν αντιθέσει με την χειρότερη που ήταν ο Χίος αστράγαλος
—>άσσοι.

Τρίτη παρατήρηση 6χ3=18=1+8=9=>θείος αριθμός.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Έχουμε λοιπόν τρείς περιπτώσεις του 666 που σηματοδοτούν σημασία ευοίωνη και καλότυχη. Πως αντιστράφηκε λοιπόν απο τον Ιωάννη και έγινε σημείο βδελυρό ;

Αν για τους Έλληνες το 666 σηματοδοτούσε καλοτυχία, είναι φυσικό για τους Τρώες να ήταν ότι χειρότερο.

Τα συμπεράσματα δικά σας.
Δεν σας πιέζω να πείτε κάτι, πιέζεστε ήδη μόνοι σας. !

Αργικέραυνος και ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ