Τι Κρύβεται στο «Μνήμα του Ωρίωνος» στην Τανάγρα;

H Mυθολογία τών Ελλήνων δέν είναι ένα σύνολο φανταστικών διηγήσεων. Δέν είναι παραμύθι η παραφιλολόγημα. Είναι η Κιβωτός κοσμογονικών , κοσμολογικών , αστρονομικών καί επιστημονικών γνώσεων. Κάτω από αυτό τό πρίσμα ο ερευνητής θά πρέπει νά εξετάσει τήν καταπληκτική αναφορά τού Παυσανία στά Βοιωτικά:

Είς τήν Τανάγραν υπάρχει μνήμα τού Ωρίωνος καί όρος ονομαζόμενον Κηρύκειον , όπου λέγουν ότι εγεννήθη ο Ερμής , καί έν μέρος , τό οποίον ονομάζεται πόλος’ αυτού λέγουν ότι καθήμενος ο Ατλας εξήταζε τά υποχθόνια καί τά ουράνια , έχουν δέ γραφεί καί είς τά ποιήματα τού Ομήρου περί τούτου τά εξής : «Η κόρη τού Ατλαντος , πού σκέπτεται ολέθρια , πού ξέρει τά βάθη όλης τής θαλάσσης καί κρατεί τίς μακρυές κολώνες πού χωριστά στηρίζουν τή γή καί τόν ουρανόν»

Ο ΩΡΙΩΝ ήταν γιός τής ΓΗΣ καί μέγας κυνηγός , συνοδός τής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ .

Σύμφωνα μέ μία εκδοχή πέθανε στή ΔΗΛΟ από δάγκωμα σκορπιού καί ο ΔΙΑΣ τόν λυπήθηκε καί τόν έκανε αστερισμό στόν ουρανό (Ωρίων η Κυνηγός) μέ συνοδούς τά δύο σκυλιά του (αστερισμοί Μεγάλου Κυνός – ΣΕΙΡΙΟΣ – καί Μικρού Κυνός).

Μεσουρανεί στήν Ελλάδα μαζί μέ τόν Σείριο καί τό σμήνος τών ΠΛΕΙΑΔΩΝ , δηλ. τών ΔΗΛΙΑΔΩΝ.

O ΕΡΜΗΣ θεός τής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, γιός τού ΔΙΑ καί τής Πλειάδας ΜΑΙΑΣ πού ήταν μία απ` τίς επτά κόρες τού ΑΤΛΑΝΤΑ καί τής Πληιόνης.

ΑΤΛΑΣ γιός τού ΙΑΠΕΤΟΥ καί τής Κλυμένης , αδελφός τού ΠΡΟΜΗΘΕΑ , τού ΕΠΙΜΗΘΕΑ καί τού ΜΕΝΟΙΤΙΟΥ.

ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ, τό σύμβολο τού ΕΡΜΗ, μία λεπτή ράβδος από ξύλο δάφνης ή ελιάς , γύρω από τήν οποία ήταν τυλιγμένα δύο φίδια πού τά κεφάλια τους συναντώνται αντικρυστά.

ΠΟΛΟΣ, ( ρ.πέλομαι )’ σημείο , άξων , περί τόν οποίον περιστρέφεται κάτι // αστρονομικό όργανο , τό ηλιακό ωρολόγιο.

Ποιά είναι τά “ΥΠΟΧΘΟΝΙΑ” καί τά “ΟΥΡΑΝΙΑ” ;

Ποιές είναι ” ΜΑΚΡΥΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ” ;

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ χρειάζεται, μερικά καλά λεξικά γιά τήν αποκωδικοποίηση τών ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΟΡΑΜΑ καί αγώνας, μήπως ΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΜΕ…

Κάτι από τά ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ τών ΕΛΛΗΝΩΝ.

peykwnas