Τι Κρύβεται στο «Μνήμα του Ωρίωνα» στην Τανάγρα;

H Mυθολογία τών Ελλήνων δέν είναι ένα σύνολο φανταστικών διηγήσεων. Δέν είναι παραμύθι η παραφιλολόγημα. Είναι η Κιβωτός κοσμογονικών, κοσμολογικών , αστρονομικών καί επιστημονικών γνώσεων. Κάτω από αυτό τό πρίσμα ο ερευνητής θά πρέπει νά εξετάσει τήν καταπληκτική αναφορά τού Παυσανία στά Βοιωτικά:

Είς τήν Τανάγραν υπάρχει μνήμα τού Ωρίωνα καί όρος ονομαζόμενον Κηρύκειον , όπου λέγουν ότι εγεννήθη ο Ερμής , καί έν μέρος , τό οποίον ονομάζεται πόλος’ αυτού λέγουν ότι καθήμενος ο Ατλας εξήταζε τά υποχθόνια καί τά ουράνια , έχουν δέ γραφεί καί είς τά ποιήματα τού Ομήρου περί τούτου τά εξής : «Η κόρη τού Ατλαντος , πού σκέπτεται ολέθρια , πού ξέρει τά βάθη όλης τής θαλάσσης καί κρατεί τίς μακρυές κολώνες πού χωριστά στηρίζουν τή γή καί τόν ουρανόν»

Διαβάστε επίσης: Το Κηρύκειο του Ερμή ως Άξονας του Πολυσύμπαντος

Ο ΩΡΙΩΝ ήταν γιός τής ΓΗΣ καί μέγας κυνηγός , συνοδός τής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ .

Σύμφωνα μέ μία εκδοχή πέθανε στή ΔΗΛΟ από δάγκωμα σκορπιού καί ο ΔΙΑΣ τόν λυπήθηκε καί τόν έκανε αστερισμό στόν ουρανό (Ωρίων η Κυνηγός) μέ συνοδούς τά δύο σκυλιά του (αστερισμοί Μεγάλου Κυνός – ΣΕΙΡΙΟΣ – καί Μικρού Κυνός).

Μεσουρανεί στήν Ελλάδα μαζί μέ τόν Σείριο καί τό σμήνος τών ΠΛΕΙΑΔΩΝ , δηλ. τών ΔΗΛΙΑΔΩΝ.

O ΕΡΜΗΣ θεός τής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, γιός τού ΔΙΑ καί τής Πλειάδας ΜΑΙΑΣ πού ήταν μία απ` τίς επτά κόρες τού ΑΤΛΑΝΤΑ καί τής Πληιόνης.

ΑΤΛΑΣ γιός τού ΙΑΠΕΤΟΥ καί τής Κλυμένης , αδελφός τού ΠΡΟΜΗΘΕΑ , τού ΕΠΙΜΗΘΕΑ καί τού ΜΕΝΟΙΤΙΟΥ.

ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ, τό σύμβολο τού ΕΡΜΗ, μία λεπτή ράβδος από ξύλο δάφνης ή ελιάς , γύρω από τήν οποία ήταν τυλιγμένα δύο φίδια πού τά κεφάλια τους συναντώνται αντικρυστά.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

ΠΟΛΟΣ, ( ρ.πέλομαι )’ σημείο , άξων , περί τόν οποίον περιστρέφεται κάτι // αστρονομικό όργανο , τό ηλιακό ωρολόγιο.

Ποιά είναι τά “ΥΠΟΧΘΟΝΙΑ” καί τά “ΟΥΡΑΝΙΑ” ;

Ποιές είναι ” ΜΑΚΡΥΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ” ;

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ χρειάζεται, μερικά καλά λεξικά γιά τήν αποκωδικοποίηση τών ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΟΡΑΜΑ καί αγώνας, μήπως ΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΜΕ…

Κάτι από τά ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ τών ΕΛΛΗΝΩΝ.

peykwnas