Έξοδος Νεφελίμ από τις Πύλες που Έκλεισε Μέγας Αλέξανδρος

Οι προφητείες δίνονται από τον Θεό μέσω ανθρώπων που Εκείνος επιλέγει, με τέτοιο απλοϊκό τρόπο, ώστε να τις καταλαβαίνει και ο πιο “χαζούλης” χαριτολογώντας.

Δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία , ούτε εννοεί κάτι ο προφήτης , δεν είναι ποιητής για να εννοεί , είναι προφήτης.΄Όλα ισχύουν κατα λέξη.

Λέει ο Άγιος Ανδρέας ο διά τον Χριστόν σαλός

« Θεσσαλονικέων η πόλις , συ νικήσεις τους εχθρούς σου , καύχημα γαρ αγίων συ υπάρχεις , και ηγίασέ σε ο Κύριος.

Τότε δε μακάριοι και τρισμακάριοι οι εν όρεσι και σπηλαίοις τω Κυρίω δουλεύοντες , επειδή τα δημοσίως γενόμενα δεινά ου θεάσονται , αλλ’ έσονται ιδίως εκδεχόμενοι την μετά του Αντιχρίστου μάχην και πόλεμον.»

όπερ σημαίνει :

« Πόλης των Θεσσαλονικέων! Εσύ θα νικήσεις τους εχθρούς σου, γιατί είσαι καύχημα των αγίων, και σε αγίασε ο Κύριος».

Μακάριοι τότε και τρισμακάριοι όσοι θα αγωνίζονται για τον Κύριο στα όρη και στα σπήλαια, γιατί δεν θα βλέπουν το κακό που θα γίνεται στον κόσμο. Αυτοί θα περιμένουν την μάχη και τον πόλεμο εναντίον του Αντίχριστου.

Εν εκείνω γαρ τω καιρώ αποφράξει Κύριος ο Θεός τας πύλας τας εν Ινδαλία ας έκλεισεν Αλέξανδρος ο των Μακεδόνων βασιλεύς και εξελεύσονται οι εβδομήκοντα δύο βασιλείς μετά του λαού αυτών , τα λεγόμενα ρυπαρά γένη , τα βδελυρώτατα πάσης συγχασίας και δυσωδίας , και διασκορπισθήσονται εν ταις χώραις ταις υπ ουρανόν , σάρκας ζώντων ανθρώπων εσθίοντες και το αίμα πίνοντες , κύνας και μυίας και βατράχους νεμόμενοι και πάσαν ρυπαρίαν. Ουαί δε τη οικουμένη πάση εν η πορεύσονται από προσώπου αυτών . Τας μεν ουν ημέρας εκείνας , μη έστω χριστιανός Κύριε, ει δυνατόν ην. Αλλ’ οίδα ότι έσονται.

Κατά τό έτος έκείνο θ’ ανοίξει ό Κύριος τίς πύλες τών Ίνδιών πού έκλεισε ό βασιλιάς τών Μακεδόνων Άλέξανδρος. Θά βγοϋν τότε απ’ έκεί οί έβδομηκοντα δύο βασιλείς (των Νεφελίμ) μέ τόν λαό τους, τά λεγόμενα ρυπαρά γένη, πού είναι πιό σιχαμερά όπό κάθε άηδία καί δυσωδία. Αύτά θά διασκορπισθοϋν σ’ ολες τις χώρες υπό τον ουρανό (το τονίζει αυτό , διότι τώρα δεν βρίσκονται στις χώρες υπο τον ουρανό, αλλά μέσα στα τάρταρα.).Θά τρώνε ζωντανούς τούς άνθρώπους καί θά πίνουν τό αίμα τους. Θά καταβροχθίζουν έπίσης μέ μεγάλη ηδoνή μύγες, βατράχους, σκυλιά καί κάθε άκαθαρσία. Άλλοίμονο στίς περιοχές, απ’ οπου θά περάσουν! Αν είναι δυνατόν, Κύριε, άς μην ύπάρχουν τότε Χριστιανοί! Γνωρίζω δμως οτι θα ύπάρχουν.

Όταν ουν ίδη τις τα βδελυρά έθνη εις τον κόσμον εξεληλυθότα , τότε ας γινώσκει ότι επί θύραις πάντα

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Όταν λοιπόν κάποιος δεί τα βδελυρά γένη ( Νεφελίμ) να έχουν βγεί (απο τα τάρταρα) έξω στον κόσμο, τότε να ξέρει οτι όλα επι θύραις.

Βλέπουμε πως πολύ καθαρά μιλάει για την πόλη του Αραντίς, απ όπου θα ξεκινήσει η παγκόσμια εκστρατεία του Πολέμαρχου του Θεού όπως έχει πεί ο Δημοσθένης Λιακόπουλος , για την έξοδο των Νεφελίμ απο τις πύλες που έκλεισε ο Μέγας Αλέξανδρος,τονίζοντας μάλιστα το οτι τα ρυπαρά γένη θα βγούν απο τις πύλες στις χώρες υπο τον ουρανό. Καμία λέξη δεν χρησιμοποιείται τυχαία. Επίσης μιλάει για εκείνους και εκείνες που θα έχουν φύγει από τις πόλεις και θα μάχονται στα βουνά για να επιβιώσουν περιμένοντας την μάχη εναντίον του Αντιχρίστου. Και αφού περιγράφει το τι θα κάνουν τα ρυπαρά γένη,οι Νεφελίμ και τα βιορομπότ τους λέει, πως όποιος δεί τους Νεφελίμ να έχουν βγει έξω τότε να ξέρει ότι τα πάντα είναι επι θύραις.

Πράγματι, τότε θα πλησιάζει η ώρα που θα εμφανιστεί ο Πολέμαρχος του Θεού, ο οποίος ξεκινώντας απο την Θεσσαλονίκη, το αρχαίο Αραντίς με 144.000 Έλληνες Άνδρες όπως λέει η Αποκάλυψη, αλλά και άλλους τόσους και τόσες βοηθούς θα ξεκινήσει την μεγάλη εκστρατεία για να χωρίσει η ήρα απ το σιτάρι και να φέρει δίκαιο έστω και προσωρινά σε αυτόν τον άδικο εικονικό κόσμο του Σαμαέλ , το πεδίο δοκιμών ουσιαστικά των αποστατημένων απο τον παράδεισο ανθρώπων.

Όπως συνέχεια λέει και ξαναλέει ο Δημοσθένης Λιακόπουλος ολα είναι γραμμένα , σίγουρα όχι με όλες τις λεπτομέρειες , αλλά είναι. Πρωτίστως στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και στα λόγια του ίδιου του Χριστού στα ευαγγέλια. Μετέπειτα σε διάφορες προφητείες που αν τις συνδέσουμε όλες, σε συνδυασμό εννοείται, με την Αποκάλυψη, τότε έχουμε γνώση για την σειρά των επερχόμενων γεγονότων που έχει αναφερθεί ξανά και ξανά από τον Δημοσθένη Λιακόπουλο και που όπως όλα φαίνονται, αλλά και όπως πολλοί γεροντάδες λένε, θα γίνουν στις μέρες μας.

Ωστόσο μην ξεχνούμε, πως οτιδήποτε κι αν γίνει ή δεν γίνει στον κόσμο αυτό, ακόμη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και αν οι προφητείες καταργηθούν, ΤΩΡΑ είναι η ευκαιρία , για τον καθένα και την καθεμία , να εφαρμόσει τα λόγια του Χριστού και να φύγει απο αυτόν τον παλιόκοσμο, όταν έρθει η ώρα και το ψεύτικο σώμα πεθάνει. Αυτό να είναι ο σκοπός και το όνειρο του καθενός/μιάς. Να επιστρέψει στην φωτεινή πατρίδα, στην αληθινή ζωή και μπροστά σε αυτό ο καθένας οφείλει να είναι αδίστακτος, όσον αφορά δηλαδή το να πετύχει την επιστροφή του εκεί με κάθε κόστος.

Όσον αφορά τον ψεύτικο κόσμο των ονείρων και τους ανόμους,
Πεπρωμένο φυγείν αδύνατο.

Έρχεται ο Μαυροφορεμένος να τα μπουρλοτιάσει όλα

Ο Πολέμαρχος Γάρ Εγγύς.
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ

ΕΛ HUNTER 888
prisonplanet.gr / Image by Lothar Dieterich from Pixabay