Άλφα και Ωμέγα

Άλφα και Ωμέγα ή αλλιώς το Α και το Ω. «Αρχή Σοφίας των Ονομάτων Επί Σκέψις»… έτσι το είπε ο Αντισθένης… ο οποίος ήταν ένας Έλληνας φιλόσοφος, ιδρυτής της σχολής των Κυνικών Φιλοσόφων… όπου γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 444 π.Χ. και υπήρξε αρχικά μαθητής του Γοργία και στην συνέχεια του Σωκράτη. Είχε την φήμη του εγκρατή ανθρώπου και κυκλοφορούσε στην αγορά, φορώντας μόνον έναν τρίβωνα κι είχε μαζί του ένα σακούλι στον ώμο… όπου κρατούσε κι ένα ραβδί. Περιφρονούσε κάθε άνεση και κοινωνική συμβατικότητα κι έλεγε: « Η αληθινή αρετή δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ούτε νόμων ανάγκη έχει ο σοφός που δρα και φέρεται σύμφωνα με την κρίση του. Οι νόμοι είναι για τους πολλούς και τους μέτριους και όχι για τους Εκλεκτούς».

Έτσι σύμφωνα με τον Αντισθένη… ο Νόμος έχει θέση για τους πολλούς Ανθρώπους και οφείλουν να έχουν μία συνεχόμενη εφαρμογή για να λειτουργήσουν στο γίγνεσθαι.

Διαβάστε επίσης: Μαθήματα ελληνικής γλώσσης. Όλο το Αλφάβητο, έτσι όπως δεν μας τα δίδαξε ποτέ κανείς

Η λέξη Νόμος… βλέπουμε ότι απαρτίζεται από τα γράμματα Ν-Ο-Μ-Ο-Σ… όπου το γράμμα Ν… είναι ο κοινός Νους του Ανθρώπου…. το γράμμα Ο… είναι η επιβολή του στο γήινο χώρο… το γράμμα Μ… μας δηλώνει τη δυσκολία της μάθησις (μύησης)… το γράμμα Ο… μέσω του Κύκλου Ζωής (επανασάρκωση)… και το γράμμα Σ… δια της συνεχούς αναπαραγόμενης παλινδρόμισης.

Άρα ο Νόμος… εφαρμόζεται από τους Θνητούς με γνώμονα τον κοινό Νου… στον γήινο χώρο… με δυσκολία μάθησης και εφαρμογής… μέσω του Κύκλου ζωής… που αναπαράγεται συνεχώς.

Διαπιστώνουμε ότι οι Άνθρωποι εαφρμόζουν τους Νόμους ή προσπαθούν να τους εφαρμόσουν όσο το δυνατόν περισσότερο… ακριβώς για να μην σφαχτούν… στο τέλος.

Ο Άνθρωπος της Αρετής… έχει θέαση στα θεία… γι’ αυτό και κάνει παράκληση στους Θεούς και στις Θεές για να αποχτήσει επαφή πνευματική.

Έτσι η λέξη ΘΕΟΣ… έχει το γράμμα Θ… δηλαδή τη θέαση των θεών… το γράμμα Ε… της εκπόρευσης ενεργειών… με αποδέκτη τον Έλληνα… το γράμμα Ο… επί του γήινου υλικού πεδίου… και το γράμμα Σ… δια της συνεχιζόμενης παλινδρομικής κίνησης.

Οπότε ο ΘΕΟΣ… για τον Άνθρωπο… είναι μία διαδικασία κι ένα μέσο πνευματικής επαφής… για να δει τα άρρητα.

Ο αντίστοιχος Θεός… των Ολυμπίων…για τον Θνητό… είναι η (ΕΝΝΕΑΣ)… Νέας Αρχής… και είναι η θέαση των ανωτέρω θείων δυνάμεων (θεών και Θεαινών)… που έχει ως αποδέκτη τους πέμποντες Έλληνες… για να γνωρίσουν τον Κύκλο της Ζωής… μέσω της συνεχόμενης παλινδρομικής κίνησης των παλλόμενων συχνοτήτων.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Άλφα και Ωμέγα

Αυτήν τη διαδικασία… μας την δηλώνει η λέξη ΩΡΑ… όπου το γράμμα Ω… δηλώνει τον Ωρανό… τον Μέγιστο Κύκλο του Σύμπαντος Κόσμου… το γράμμα Ρ… τη ροή των συχνοτήτων… το γράμμα Α… από την Αρχική Δύναμη του Φωτός.

Γι’ αυτό και προσφωνούμε και λέμε… ήλθε η ΩΡΑ… οπότε με αναγραμματισμό ΑΡΩ… δηλαδή… να σηκώσουμε και να κουβαλήσουμε αυτή τη γνώση μέσα μας και να την ενστερνισθούμε.

Έτσι ξεκινάμε από την ΑΡΧΗ… το γράμμα Α… είναι η Αρχική Δύναμη του Φωτός… το γράμμα Ρ… η ροή… το γράμμα Χ…δια των Χοικών Δυνάμεων… το γράμμα Η… Ηλιοθέασις…που κατέρχεται επί των στερεών σωμάτων.

Άρα για να γίνει η ΑΡΧΗ… της ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ… (η Νέα…Αρχή-εννεάς)… χρειάζεται να ξεκινήσουμε πράγματι από την Αρχή… που είναι η Αρχική Δύναμη του (Πυρός)… με συνεχόμενη παλλόμενη ροή ενεργειών… μέσω των χοικών δυνάμεων… όπου κατερχόμενη επί του γήινου στερεώματος… θα ξεκινήσει μέσα μας… η ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ… για να ξυπνήσουμε μία και καλή.

Στη λέξη…ΣΟΦΙΑ….όπου το γράμμα Σ… δηλώνει τη συνεχή παλίνδρομη κίνηση… το γράμμα Ο… στο γήινο χώρο… το γράμμα Φ… δια του Φωτός (φαεινών σημάτων)…. το γράμμα Ι… μέσω των ακτίνων… το γράμμα Α… από την Αρχική Δύναμη.

Άρα η ΣΟΦΙΑ… είναι η ΑΡΧΗ…. (Αρχή Σοφίας)… μας λέγει ο Αντισθένης… και συνεχίζει … (ονομάτων επίσκεψις)… κι είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε τώρα… καλώς ορίζοντας τα γράμματα και τις λέξεις… που φτιάχνουν προτάσεις… και δηλώνουν έννοιες. Κια για να γίνεις ακλός φίλος της ΣΟΦΙΑΣ… οφείλεις να επισκεφτείς τη Θεά ΑΘΗΝΑ=69…!

Κι όπως βλέπεται προσεχτικά η λέξη ΕΝΝΟΙΑ…. έχει δύο γράμματα Ν… όπου το γράμμα Ε… είναι η Έναρξις… το γράμμα Ν… του Ουράνιου Νου… το επόμενο γράμμα Ν… του γήινου Νου… το γράμμα Ο… επί του γήινου χώρου… το γράμμα Ι… με κάθετες ακτίνες φωτός… και το γράμμα Α… από τηω Αρχική Δύναμη.

Οπότε η ΕΝΝΟΙΑ… χωρίζεται σε ΕΝ και ΝΟΙΑ… και είναι ο αρχικός Νούς του Εν… δηλαδή του Ενός…. διότι το ΕΝ… λεξαριθμικά είναι… ΕΝ=55… όπου 5+5=10 και 1+0=1… που δηλώνει το ένα (1)… την ΑΡΧΗ… και από εκεί λέμε ΑΡΧΩ… δηλαδή… το Α… και το Ω… δια ροής(Ρ)…χοικών στοιχείων (Χ).

Αυτό λοιπόν είναι το Άλφα και Ωμέγα (Α και Ω)… και είναι η Ελληνική μας Αλφάβητος (Α-Ω)… που μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε από κοντά.

ΑΛΦΑ=532…5+3+2=10…1+0=1…. !!!

Άντε και Καλή … Αρχή….

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos / Image by Philip Barrington from Pixabay