ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Εδάφ. 13. Αυτό είναι το κρυφό μυστήριο, Ερμή… Η φύση (το πνεύμα της φύσης του πλανήτη Γη) αφού έσμιξε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, έκανε αυτό το θαύμα, γιατί απόκτησε με την ένωση αυτή με τον άνθρωπο, την αρμονία των επτά φύσεων, δηλαδή το πνεύμα της φύσης αφού ενώθηκε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, απέκτησε την ελεύθερη επιλογή, αλλά και όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Διοικητών-Ουρανών, που εξουσιάζουν οι Επτά Διοικητές του πυρός και πνεύματος.

Ύστερα το πνεύμα της φύσης που πλέον απέκτησε την ελεύθερη επιλογή και τις δυνάμεις των επτά φύσεων των επτά Διοικητών, δημιούργησε επτά δικούς της ανθρώπους που έχουν τη φύση των επτά ουρανών.

Αυθεντικό κείμενο:

καὶ μετὰ ταῦτα, Νοῦς ὁ ἐμός· καὶ αὐτὸς γὰρ ἐρῶ τοῦ λόγου.
ὁ δὲ Ποιμάνδρης εἶπε, Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας.

ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·
ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν,
οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις,
ἀλλ’ εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους,
πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων,
ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.

σχόλιο:
Δημιούργησε η φύση επτά αισθητά αρσενικοθήλυκα σώματα όμοια με την κάθε φύση των Επτά ΔΙΟΙΚΗΤΏΝ..ΣΏΜΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ!!!!!! ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΪΚΑ !!!!
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΗ.


καὶ μετὰ ταῦτα, ῏Ω Ποιμάνδρη, εἰς μεγάλην γὰρ νῦν
ἐπιθυμίαν ἦλθον καὶ ποθῶ ἀκοῦσαι·
μὴ ἔκτρεχε. καὶ ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν, ᾿Αλλὰ σιώπα. οὔπω γάρ σοι ἀνήπλωσα τὸν πρῶτον λόγον.
– ᾿Ιδοὺ σιωπῶ, ἔφην ἐγώ.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΘΗΛΥΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΕΠΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

ΟΠΟΤΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.

᾿Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ·
θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόν, τὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον.
σημ:
Από την ενέργεια του πυρός πήρε την ενέργεια των επτά Διοικητών, και δημιούργησε επτά ανθρώπινα σώματα δίχως φύλο, αρσενικοθήλυκα.
Πέπειρον: σώμα ουδέτερο δίχως φύλο.

ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου.
σημ:
Από τον Αιθέρα πήρε το Νου, δηλαδή το πνεύμα, δηλαδή την λογική και τις αισθήσεις των δίχως φύλο αρσενικοθήλυκων σωμάτων, και έτσι δημιούργησε επτά δικούς της αισθητούς ανθρώπους, που θα ενσαρκωθεί σε κάθε ουρανό από τους επτά ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, ως Νους και ψυχή.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ
ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς
ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.

σημ:
Αφού λοιπόν το πνεύμα της φύσης απέκτησε όλες τις ενέργειες των επτά Διοικητών, αλλά και την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από τον άνθρωπο δεύτερο θεό, αφού ενώθηκε μαζί του, αυτό σημαίνει ότι και ο δεύτερος Νους δημιουργός ενώθηκε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό και απέκτησε κι αυτός την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ !!!!

ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ;;;;;

ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ!!!! ΔΙΑΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΑΦΟΥ ΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΩΝΕΙ!!!!

ΔΗΛΑΔΗ ΧΑΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ!!!!~

ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΕΙΧΕ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΛΗΘΗ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ..

ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΠΕΣΕ Η ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ .

ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.

ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ·
(του δεύτερου Νου δημιουργού).
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.

ὁ δὲ θεὸς εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.

Κατανοητόν ως εδώ;

morfeas sky
oneirosky

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ / Image by Barroa_Artworks from Pixabay