Η κρυφή σημασία των Τεσσάρων Στοιχείων, μέσα από αναλύσεις λεξαρίθμων

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

O φυσικός μας κόσμος …αποτελείται από 4 στοιχεία: Τη γη, τον αέρα, το ύδωρ και το νερό.

( ΠΥΡ ) : ( ΑΗΡ ) = ( ΑΗΡ ) : ( ΥΔΩΡ ) = ( ΥΔΩΡ ) : ( ΓΗ )

Ήτοι: Η ΓΗ +Ο ΑΗΡ+ΤΟ ΥΔΩΡ+ΤΟ ΠΥΡ= 19+179+370+1304+370+580=2822

Ο ΧΩΡΟΣ+Ο ΑΕΙ ΧΡΟΝΟΣ=3016

Αν αφαιρέσουμε το 2822-3016=194=Η ΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΞ

Όθεν: Η ΓΗ+Ο ΑΗΡ+ΤΟ ΥΔΩΡ+ΤΟ ΠΥΡ+Η ΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΞ=3016 και

3016=Ο ΧΩΡΟΣ+Ο ΑΕΙ ΧΡΟΝΟΣ…..κατά συνέπεια ΑΔΕΛΦΕ-Η… η Θεία Κλίμαξ αν προστεθεί στον υλικό κόσμο, συμπληρώνει αυτόν και παριστά στο γενικό άθροισμα αριθμητικώς δηλαδή… το ΕΝΘΕΟΝ ΣΥΜΠΑΝ.

Η λέξη γλώσσα έχει λεξάριθμο :ΓΛΩΣΣΑ=1234……και ο Έλλην έχει λεξάριθμο : ΕΛΛΗΝ=123 . Άρα ο ΕΛΛΗΝΑΣ χρειάζεται …..το αριθμό 4, …τα τέσσερα στοιχεά της Γαίας…..ώστε να καταστεί η ΓΛΩΣΣΑ του…..ωφέλιμος γι’ αυτόν. Το 4 είναι το τελευταίο στοιχείον της Γαίας…που είναι το ΠΥΡ=580=>5+8+0=13=>1+3=4.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Έτσι έχουμε:

ΓΗ ( ΧΘΩΝ ) = ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ συμβολίζεται με τον( Ταύρο)
ΥΔΩΡ ( ΘΑΛΑΣΣΑ ) = ΥΓΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ συμβολίζεται με τον ( Άνθρωπο ) … γι’ αυτό κι έχουμε περισσότερο νερό…μέσα στο σώμα μας.
ΑΗΡ ( ΟΥΡΑΝΟΣ ) = ΑΕΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ συμβολίζεται με τον (Αετό)
ΠΥΡ ( ΑΙΘΕΡΑΣ ) = ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ συμβολίζεται με τον (Λέων).

Ο Ορφικός Ύμνος……. προς τον Πάνα, μας λέγει το εξής:

«ΟΥΡΑΝΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΧΘΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡ «ΠΑΝΑ ΚΑΛΩ ΚΡΑΤΕΡΟΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΟΣΜΟΙΟ ΤΟΙ ΣΥΜΠΑΝ, ΟΥΡΑΝΟΝ, ΗΔΕ ΘΑΛΑΣΣΑΝ, ΙΔΕ ΧΘΟΝΑ ΠΑΜΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΥΡ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ‘ΤΑΔΕ ΓΑΡ ΜΕΛΗ ΕΣΤΙ ΤΑ ΠΑΝΟΣ».

Η ΓΑ σημαίνει Γη και είναι η μικροτέρα λέξις εις το αλφαριθμητικόν αλφάβητον ΓΑ=3+1=4, όπου και τα 4 είναι και τα στοιχεία της Γαίας: (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ).

Αναλυτικά :

1) Η ΓΗ στο (υλικό στάδιο) είναι στερεό. Η ΑΙΣΘΗΣΗ (σχέση της Ψυχής με τον υλικό κόσμο), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.

2) Το ΥΔΩΡ στο (υλικό στάδιο) είναι υγρό. Το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (σχέση της Ψυχής με το συναισθηματικό κόσμο ), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.

3) Ο ΑΗΡ στο (υλικό στάδιο) είναι αέρας. Η ΣΚΕΨΗ (σχέση της Ψυχής με το διανοητικό κόσμο), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.

4) Το ΠΥΡ στο (υλικό στάδιο) είναι πλάσμα. Η ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ (σχέση της Ψυχής με τον Κόσμο των Θείων Ιδεών).

Το πέμπτον (5ον) στοιχείο είναι όμως που χρειάζεται ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ… για να αλλάξει πεδίο….. και είναι ο ΑΙΘΗΡ.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ (σταυρός-σύμβολο)… είναι το σύμβολο της εξελικτικής μας ΠΟΡΕΙΑΣ ….δια των ενσαρκώσεων μας …..διότι απλά δημιουργεί το ΑΕΝΑΟΝ περιστρεφόμενον τροχό εις τον Ζωδιακό Αγρό….δηλαδή …το Ζωδιακό Κύκλο.

Οι τρεις σημαντικοί αριθμοί (4,10,36)….της Τετρακτύος ενοποιούν τα δύο σύμβολα …του σταυρού…..με το νοητό κύκλο.

Ιδού: (1+2+3+4) Χ 36 = 360

Δηλαδή είναι η εικόνα της Τετρακτύος ….που σχηματίζει τον ΣΤΑΥΡΟΝ εγγεγραμμένο σε κύκλο και η παράσταση αυτή ΑΔΕΛΦΕ-Η…..είναι η εικόνα της ΣΤΑΣΕΩΣ και της ΡΟΗΣ ….που συνθέτουν την ΑΥΡΑ Ψυχή.

Ο αριθμός 4 (τα τέσσερα στοιχεία ΓΑΙΑΣ: ΓΗ/ΥΔΩΡ/ΑΗΡ/ΠΥΡ) …..συνδέει τον σταυρό των τεσσάρων βραχιόνων με τον κύκλο, διαιρώντας τον σε 4 τεταρτημόρια….κι έτσι η Τετρακτύς ….μετατρέπεται σε ΤΕΤΡΑΚΤΙΝΟΝ όραμα…..μέσα στο οποίο εξισορροπούν οι αντιθέσεις των τεσσάρων στοιχείων ….ώστε η ροή εντός του κύκλου να φέρει ΑΡΜΟΝΙΑ ….διότι κάθε ακτίνα ….έκτον του κύκλου σημειοδοτεί την ΑΥΡΑ=ΨΥΧΗΝ=6….ο πρώτος τέλειος αριθμός…ο αριθμός της Ψυχής μας…..ο αριθμός 6…το .(στίγμα)….η ΕΛΙΞς…….!!!

7610 = Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΩΙΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΑΟΥΣ ΤΗ ΕΠΙΦΥΣΕΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, 7610 = ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΣΤΙ,

9179 = Η ΦΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, 9179 = ΤΑΥ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ΝΥ ΤΑΥ ΥΨΙΛΟΝ ΠΙ ΩΜΕΓΑ ΜΥ ΑΛΦΑ ΕΨΙΛΟΝ ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΙΩΤΑ, [….. ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΜΑ ΕΣΤΙ]),

9180 = Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΩΙΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΑΟΥΣ ΤΗ ΕΠΙΦΥΣΕΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, 9180 = ΜΥ ΟΜΙΚΡΟΝ ΥΨΙΛΟΝ ΣΙΓΜΑ ΙΩΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΘΗΤΑ ΕΨΙΛΟΝ ΡΩ ΑΛΦΑ ΠΙ ΕΨΙΛΟΝ ΙΩΤΑ ΑΛΦΑ, […… ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]),

8639 = ΗΤΑ ΑΛΦΑ ΘΗΤΑ ΑΛΦΑ ΝΥ ΑΛΦΑ ΣΙΓΜΑ ΙΩΤΑ ΑΛΦΑ ΕΨΙΛΟΝ ΙΩΤΑ ΝΥ ΑΛΦΑ ΙΩΤΑ // …..Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ) 8639 = Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΩΙΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΑΟΥΣ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩ ΣΩΜΑΤΙ, 8639 = Η ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos και μέσω master-lista